Den islamske agenda

BereanPublishers er en kristen internet-misjon med hovedkvarter i Surprise, Arizona. Artikkelen, ”TheIslamic Mind”, som ligger på Berean Publishers’ webside, er skrevet av en tidligere muslim som kaller seg “Tim”. 

Artikkelen er ikke datert, men ble skrevet mens Kofi Annan var FN’s generalsekretær, det vil si den ble skrevet før 2007, omkring den tiden da Der Spiegel publiserte sin artikkel om DetMuslimske Broderskap på sin engelspråklige webside, den 12 august 2005. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte: Berean Publishers, 18737 N. Celosia Lane, Surprise, AZ 85387, U.S.A. E-post: editors@bereanpublishers.com.

Selv om det meste av de opplysningene “Tim” kommer med burde være kjent for det fleste som har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om islam og de muslimske lederes agenda, så kan det være interessant å repetere sine kunnskaper. 

Det ”Tim” deler med oss er hva islamistene har på sin agenda og hvordan muslimer tenker. Det inkluderer også de muslimer som bruker etablerte politiske partier i Norge som plattform i arbeidet for islamisering, men god drahjelp av de islamofile støttespillerne i den politisk korrekte makteliten i vår lovgivende forsamling og forvaltningsmessige organer.

Hitlers propagandaminister, Paul Joseph Goebbels, lanserte doktrinen at dersom en løgn blir gjentatt ofte nok, så blir den til slutt trodd. Det har politikere og PK-media notert seg, og løgnen om at islam er en fredens religion er nå blitt gjentatt så ofte at de fleste tror den. Denne muslimske løgnen er, foran TV-kamera, blitt formidlet også av vår nåværende statsminister og vår utenriksminister. Og fordi løgnen er dominerende, idet den stadig blir gjentatt, så må regelen være at en sannhet aldri kan gjentas ofte nok. Derfor er ”Tim’s” informasjon om muslimenes budskap til den siviliserte verden fortsatt aktuell.

Som nevnt, ”Tim” skrev dette før 2007. I dag har vi fått nærmest utallige bekreftelser på at det han den gang sa er korrekt. Og mens våre politikere, biskoper og statsfeminister er opptatt med homoseksuelles ”rettigheter”, likekjønnede eksteskap, sikre og bevare kvinners rett til å drepe fedrenes barn ved provosert fosterdrap, mens NRK og PK-media er opptatt med sin normoppløsning og bryte ned og degenerere samfunnet åndelig, intellektuelt og moralsk og fordumme befolkningen, fortsetter muslimene med sin islamisering, terrorangrep og krig mot Vesten for å utbre islam, innføre sharia og etablere det nye verdenskalifatet.

Odd S. Beverfjord


DET ISLAMSKE TANKESETT (THE ISLAMIC MIND)
Av “Tim”, en ex-muslim 

Jeg er født og oppvokst som muslim. Hele min familie er fortsatt muslimer. Jeg kjenner hver genetisk kode hos muslimer. Jeg kjenner den islamske hjerne. Jeg lever og puster sammen med dem. Jeg er en innsider. Jeg forlot islam da jeg forstod at islam er en syk og ond religion. Det følgende er det islamske budskapet til Vesten.

Til Vestens vantro:

Statsforfatning for den nye islamske republikk i EU og USA er under utarbeidelse. Vi vil bekjempe de vantro inntil døden. I mellomtiden vil den amerikanske lovgivningen beskytte oss.

·    Demokrater og venstrepolitikere vil støtte oss.
·    FN-organisasjoner vil legitimere oss.
·    CAIR vil utvikle oss.
·    ACLU vil gjøre oss berettiget
·    Vestlige universiteter vil utdanne oss.
·    Moskeer vil beskytte oss.
·    OPEC vil finansiere oss.
·    Hollywood vil elske oss.
·    Koffi Annan vil utstede politisk korrekte, forståelsesfulle erklæringer for jihadister.

Våre barn vil innvandre fra Pakistan, Egypt, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia, og til og med fra India, til USA og andre vestlige land. De vil dra til Vesten for å bli utdannet med full stipend. Amerika betaler og vil fortsette å betale for våre barns utdannelse og deres oppdragelse i statsstøttede islamske skoler.

Vi vil utnytte deres sosiale velferds-system. Våre barn vil også sende penger hjem mens de forbereder seg til jihad. Vi vil utnytte den amerikanske [og norske, --overs. anm.] vennlighet, godtroenhet og medfølelse. Når tiden kommer, vil vi dolke dem i ryggen. Vi vil si en ting foran TV-kamera og lære våre barn noe annet hjemme. Vi vil gi en subliminal melding til våre barn for å opprettholde islam for en hver pris. Våre barn vil alltid bry seg mer om islamske lands interesser enn USA’s [og Norges, --overs. anm.] interesser.

Vi vil lære våre barn islamsk overhøyhet og overlegenhet helt fra barndommen. Vi vil lære dem ikke å inngå kompromiss med vantro. Når vi gjør dette allerede fra tidlig alder vil ikke våre barn ikke nøle med å bli martyrer. Vi vil overta Europa først og deretter vil USA bli neste. Vi har allerede et solid grunnfeste i Storbritannia, Holland, Sverige, Spania, Italia, Tyskland, og nå i USA.

Våre barn vil gifte seg med hvite i Europa og i Amerika. Vi vil blande oss med den sammenfiltrerte sosiale strukturen i det vestlige samfunn, uten at vi glemmer å gå til jihad når tiden kommer.

Hvem vi er?

Vi er de “hemmelige cellene”. Vi vil oppdra våre barn til å være tro kun mot islam og Mohammed. Alt annet er mindre vesentlig.

Når tiden for den virkelige kamp er inne vil vi holde våre egne barn frem som skjold. Når amerikanske og israelske soldater skyter på oss vil verden se det. Tenk deg det.... Tenk deg verdensnyhetene “Vantro dreper muslimske spedbarn”. Vi vet at CNN, ABC, CBS kringkaster direkte. Al-Jazeera vil helle bensin på ilden. Nyhetene vil spre seg som ild i tørt gress. ”Amerikanerne dreper 6 spedbarn, 10 spedbarn”. ”Jøder dreper to kvinner”.

La dine atomvåpen være i dine glasskuber med rariteter. La dine hangarskip og høyteknologiske våpen stå i utstillingsmontrene. Du kan ikke bruke dem mot oss på grunn av din høye moralske standard. Vi vil utnytte din høyere moralske standard og bruke den mot deg. Vi vil ikke nøle med å bruke våre barn som selvmordsbombere mot deg.

Se for deg nyhetene som blinker over verden, ....Muslimsk mor gråter, ....gråter. ....Hennes små barn er drept av jøder og amerikanere, hele verden ser det på direkten. Hundrevis av millioner muslimer rundt om i verden koker av raseri. De vil marsjere gjennom Europa. Vi vil bruke kvinner til å produsere flere barn som i sin tur vil bli brukt som rustning og skjold. Våre spedbarn er gaven fra Allah for jihad.

Vesten fremstiller sine stridsvogner i fabrikken. Vi vil fremstille vår militære styrke ved naturlig metode, ved å produsere flere barn. På den måten er det billigere. Dere vantro på dette stedet kan ikke beseire oss. Vi er 1,4 milliarder. Vi vil fordoble igjen. Har dere nok kuler til å drepe oss?

Foran TV-kamera:

Vi vil alltid si: “Islam er fredens religion”. Vi vil si: “Jihad er egentlig indre, personlig strid.” Moderate muslimer vil si at det ikke er noen forbindelse mellom islam og terrorisme og Vesten vil tro det fordi Vesten er så lett å lure. Moderate muslimer over hele verden vil være med på å ruge ut jihadister når de gjennom sin tale forsvarer islam. Ved å bruke det vestlige lovgivende systemet vil vi sakte, men sikkert, sørge for å innføre våre sharia-lover. Vi vil øke i antall. Vi vil fordoble oss igjen.

Du vil bli imponert når du møter en moderat muslim personlig. Som din nærmeste nabo, medarbeider, student, lærer, ingeniør eller fagmann, vil du til og med like oss. Du vil synes vi har gode manerer, er høflige, beskjedne, som vil få deg til å si, ”neimen, muslimer er jo gode og fredelig folk”. Men – vi vil dolke deg i ryggen mens du sover, slik vi gjorde 11 september.

Det vil bli mer 11 september i Europa og i Amerika. Vi vil si, ”Vi støtter ikke terrorisme, men Amerika fikk hva de fortjente.”

Muslimer, CAIR, ISNA, MPAC og andre internasjonale islamske organisasjoner vil forenes. Vi vil bli partnere med venstrepolitikere, ACLU, med Koffi Annan og FN, og om nødvendig også med Frankrike. Fest sikkerhetsbeltet! Sivilisasjonenes krig har nettopp begynt.

Vi vil lese opp fra koranen og si Allah-Hu-Akbar – Allah er stor – før vi halshugger vantro, slik vi hittil har gjort det. Vi vil videofilme disse og sende opptakene til alle vantro for at de skal se det. De vil underkaste seg – ISLAM betyr underkastelse.

Vi vil bruke dine egne verdinormer for godhet mot deg. Dere er dømt til å tape. Det må være veldig nedslående for dere, ikke sant? Allah-Hu-Akbar som vi sier like før en halshugging. 

21. århundrets islamske krig:

La oss nå se på den islamske krigføringens effektivitet. Muslimer vs. den vestlige verden.

SPILLEREGLENE ER BLITT FORANDRET. Det er kommet et nytt spill til byen. Bill Clinton beordret 50 Tomahawk krysserraketter til en pris av 100 millioner dollar stykket for å ødelegge leirhus til 50 dollar stykket som tilhørte Osama’s familie. For en stupiditet! Hvilken liten gevinst på investeringen!

Gevinst fra Osama’s angrep på USA

Muslimenes kostnader: 19 martyrer og mindre enn $500.000
Vestens kostnader: over 3 tusen døde.
Minst 1.000.000.000.000 (en billion) dollar i økonomisk tap på et år. Dette inkluderer ettervirkningene.

Osama’s fortjeneste fordelt på menneskeliv og dollar:
Menneskeliv = 3.000/19 = 158 utbytte.
Dollar = $1 tara./500K = utbytte 2.000.000

Det er moderne krigføring. Vesten vil tape.

Allah-Hu-Akbar – Allah er stor! Islam vil regjere verden. Det er intet du kan gjøre. Selv om verdens BNP per capita faller til halvparten av hva det er nå som en følge av at islamske lover er på plass over hele verden så vil islam fortsatt herske over verden. Fra ditt synspunkt fører vi verden tilbake til den mørke middelalder. La det så være. Men islam vinner likevel. Vesten taper. Er du sikker på at du vil være med på denne leken?

Jihad, ..Jihad...Jiiiihaaad... Dere er dømt til å tape. Allah-hu-Akbar – Allah er stor!

Saudi-Arabias investering på 100 milliarder dollar i 60 tusen madrasskoler over hele den islamske verden i løpet av de siste tre tiår, har endelig begynt å gi avkastning. Mens Vesten har vært travelt opptatt med å oppfinne medisin, øke levealderen, lette menneskelige lidelser, dekode gener for å finne helbredelse for kreft, hjertesykdommer etc., skyte opp romferger, oppfinne internet, arbeide med nye lover og teorier for menneskeretter, utvikle bedre økonomiske modeller for en bedre verden, mens ACLU skaffet seg kontroll over alminnelig vett og sunn fornuft, mens resten av verden dro nytte av amerikansk oppfinnsomhet, har vi muslimer vært travelt opptatt med å produsere 200 millioner av 1,4 milliarder – gående, snakkende, ikke tenkende, Vesten-hatende, pre-programmerte, selvmorderiske, parasittiske terrorist-roboter.

Dere kan ikke vinne. Ånden i flasken har sluppet ut. Vi vil utnytte amerikanernes vennlighet, rettskaffenhet, ytringsfrihet og ikke-diskriminerende politikk mot dem. Vi vil dolke dem i ryggen.

Hva vil dere gjøre? Dere er fortapt.

Tim
Ex-muslim


Oversetters kommentarer

Vil ”Tim’s” budskap få de som sover til å våkne opp? Det er lite sannsynlig. Mennesker tror kun det de ønsker å tro. Det stilles ikke spørsmål om det er sannhet eller løgn. Det er i utgangspunktet ikke interessant. De som ønsker å tro at islam er en fredelig religion vil fortsette å tro løgnen. Som Ibsen sier i ”Villanden”: ”Tar man livsløgnen fra et menneske, så tar man lykken fra ham med det samme”. (Fritt etter hukommelsen.) Motstandsbevegelsen bør henvende seg til intellektuelt redelige mennesker - de som stiller kritiske spørsmål og vil finne ut om hva som er sannhet og hva som er løgn, hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett og hva som er galt. Kun mennesker som har et ønske om å tro på løgner er tiltrukket av løgnere og bedragere med sinnssyke ideologier som vil ødelegge menneskeheten.

Bedrageri er et valg. Ingen trenger å tro på en løgn og bli bedradd. De som velger å bli bedradd avslører en karakterdefekt. Derfor er det fruktesløst å argumentere med forførte personer med fakta og dokumentert bevismateriale som klart avslører at de er bedradd. Problemet ligger ikke i sunn fornuft, intellektuell forståelse eller logikk. Problemet ligger i deres karakterdefekt. De elsker løgn og hater sannhet. Dette gjelder den type mennesker som Lenin og kommunistene i sin menneskeforakt beskrev som “nyttige idioter”.

Når det gjelder maktarrogante politikere så er problemet noe annet. De er maktmennesker, og maktmennesker er alltid, uten unntak, moralsk korrupt og degenerert. Makt, enten den er sekulær eller religiøs, gjør alltid mennesker korrupt. Maktsyke politikere elsker islam med sin doktrine om makt og undertrykkelse - og særlig taqiya. Vestlige politikere og media har adoptert taqiya, forbedret den og gjort den – ikke bare til et politisk redskap – men til en kunst. Vi ser det tydelig foran hvert stortingsvalg. Ved siste stortingsvalg stemte 97,5 % av velgerne på partier som ønsker å masse-importere stridsdyktige muslimer (såkalte ”flyktninger”), for avkristing av nasjonen, islamisering og sørge for at vår demokratiske forfatning blir erstattet med islamsk diktatur og tyranni.

Sosialister, islamofile ”anti-rasister” og muslimer har funnet hverandre. Korrupte politikere og mediefolk elsker en etisk og moralsk normgivende standard som tillater og belønner maktbruk, undertrykkelse, bedrageri, hykleri og løgn. Islam gir dem det. Og – enda mer – islam har olje.

Odd S. Beverfjord