NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 9. mai 2016

Det kunne vært gjort så såre enkelt!

Av Knut E. Berger

Mange muslimer, isolert sett, representerer ingen problem. Å ta imot endel muslimer hadde heller ikke vært noen sak... dersom:

1) landet hadde hatt ledere som anså seg som ledere av landet og at frynsegoder, privilegier var en bieffekt av dette, ikke motsatt.

2) at de dermed tok kontroll og sørget for at VI bestemmer HVEM som kommer inn og får hjelp.

Dette kunne vært gjort så såre enkelt, øke antall kvoteflyktninger fordi da kan man få kontroll på nettopp dette samt at det ville være mer sannsynlig at dette var folk som virkelig trengte beskyttelse.

Dette parallelt med at grensen stenges konsekvent. INGEN inn den veien. OG et sett med ufravikelige KRAV til de som har blitt plukket ut. Fulle rettigheter følger automatisk av fulle krav og plikter. Bortsett fra statsborgerskap, dèt får ingen. Rett og slett fordi etter 3dje oppgjør med vår lov, er det UT. Da må man ha et land å reise tilbake til.

Man kunne være ekstra streng å si at i slike tilfeller må familien ut også. Familien gis "vetomulighet" ved at den advares hver gang poden har brutt landets lov. Ved 2nde brudd, kan , for å beskytte seg selv, forlange vedkommende sent ut. Således ivaretas menneskerettigheter for folk som bor i landet. På bekostning av det råtne eplet naturligvis. Men slik er det. Det positive er at alle har et valg, i dette tilfelle hele 3 valg.

Kunne jo vært interessant i denne sammenheng å forlange en type "annual fee" pr. mottatt individ. Krav rettes enten il opprinnelig land. Dersom dette er så dysfunksjonellt at det ikke lar seg gjøre. så rettes det til FN. Dette blir da grunn 2 til at INGEN skal ha statsborgerskap. Vi gjør verdenssamfunnet en tjeneste som vi skal ha betalt for.

Flott å kunne drømme seg bort av og til. Jeg skulle ønske folk sluttet å omtale dette laget med kaklende parasitter for "elite". Dette ordet peker mot altfor positive konnotasjoner til å passe. Blir det samme som å kalle dette avskummet i IS for "fremmedkrigere"...

Det er som du sier politikere og deres våpendragere i mediene som først og fremst må bekjempes. I denne sammenheng nekter jeg å godta at de liksom skal være så suverent intelligente. Støhre og Stoltenberg f.eks...HVEM sier at de er så veldig intelligente? mediene? Når skrev de noe som helst om disse to, som er sant? De har vært heldige med å bli født med sølvskje. Skulle bare mangle at de kan te seg og prate for seg, skjønt prate for seg? hm... ikke altfor imponert der heller, det er vel snarere pga. mediene at de fremstår såpass greit. Skal ikke mye til for å kle av dem.

Ser forøvrig at, den alltid tomsete og flirende, Erik Solheim har klart å krype seg frem til en "sweetspot" i FN. Og dette gikk mine skattepenger til???

Knut E. Berger