NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 19. mai 2016

Landssvik 2016

Vidkun Quisling, født 1887, dømt og skutt i 1945.
Stortinget har innført en praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen, uten å følge Grunnlovens ordlyd. Dette slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om allerede i mai 2013.

Lørdag 14 mai 2016 har Bjørgulv Braanen en flott lederartikkel i Klassekampen som han har kalt: 

Dekkoperasjon.

• Norge er i ferd med å oppgi norsk suverenitet over Finanstilsynet, som har overordnet kontroll over norsk finanssektor. Nei til EU kaller det med rette en av største avgivelsene av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen. Regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere bedyret at Norge ikke vil oppgi kontrollen over Finanstilsynet, men har nå valgt å underlegge norsk finanssektor Brussel.

• Det regjeringen og Stortinget er i ferd med å gjøre, er å omgå paragraf 115 i Grunnloven som slår fast at man bare kan overføre myndighet (på et saklig begrenset område og med tre fjerdedels flertall) til en internasjonal sammenslutning Norge er tilsluttet eller slutter seg til. I et innlegg i Dagens Næringsliv denne uka viser Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, begge professorer ved Universitetet i Bergen, hvordan regjeringens løsning betyr å legge det norske finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer, men der realitetene tildekkes gjennom en konstruksjon der alle vedtak i norske saker formelt blir truffet av Eftas overvåkingsorgan (Esa). Fredriksen og Holmøyvik skriver at det er pinlig klart at dette er en «konstruksjon». Finansdepartementet skriver selv i proposisjonen: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlede modellen at Eftas overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndig­heten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak».

• Stortingets finanskomité startet behandlingen av forslaget – et 648 siders dokument – tirsdag denne uka. Planen er å avgi innstilling allerede innen 13. juni, med pinse og 17. mai og mye annet imellom. ABC Nyheter påpekte i en sak torsdag at det er ekstrem kort tid for en beslutning som handler om den største suverenitetsoverføringen siden EØS-avtalen i 1994. Det er grunn til å føye til at hvis dette går gjennom i Stortinget, vil det også være snakk om en grunnlovsstridig beslutning, ettersom forslaget er en nøye utformet dekkoperasjon for å skjule det faktum at Norge blir underlagt finanstilsynet i EU, en sammenslutning Norge ikke er tilsluttet eller slutter seg til.

Samme dato, 14 mai, 2016 kan vi lese følgende i ABC-Nyheter:

Overlater norsk suverenitet til Brussel

Torsdag avholdt Stortingets finanskomité en høring innkalt på halvannet døgns varsel, om et kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgripende avståelse av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen.

Regjeringen foreslår for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor heretter skal bli underlagt EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel, og i ytterste konsekvens EFTA-domstolen i Luxembourg.

I høringssalen satt også Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi, som nå går ut med støtte til utflaggingen av norsk myndighet ikke bare i finanssektoren - men også i en rekke andre sektorer.

Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Frp som har profilert seg mot byråkrati, er positiv til å legge Norges tilsyn og regulering av finans-, telekom-, energi- og datasektorer under styring av ESA i Brussel.

I denne artikkelen sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi dette til ABC-Nyheter.

– "Nei, jeg er ikke bekymret for denne suverenitetsavståelsen."

Neivel, men VI er bekymret, Hans Andreas Limi!

Stillingsbeskrivelse for statsministeren

Mandag, 16 mai, 2016 tar Kent Andersen ved Human Rights Service (HRS) et kraftig oppgjør med Statsminister Erna Solberg når hun sier følgende til VG. «Dublin blir endret, det er jeg sikker på. Og en form for relokalisering kommer nok inn. Det store spørsmålet er om det blir med automatisk fordeling eller frivillig. Da må vi forholde oss til systemet som det blir»

Her lister Kent Andersen opp de 10 viktigste Stillingsbeskrivelsene for statsministeren:

1: Norge er en selvstendig nasjon. Vi «må» ingenting, og har ikke vært underlagt den tyske rikskansleren siden 1945.

2: Norge er ikke slave av tysk innvandringspolitikk. Norge «må» ikke ta ansvaret for galskapen der, i Sverige eller noe annet land. Jobben din er å ta avstand fra all politikk som ødelegger land, kultur, trygghet, likestilling, stabilitet, ytringsfrihet og økonomi.

3: Norge er ikke medlem av EU. Selv om statsministeren og Høyre digger EU, så gjør ikke norske velgere det. Slutt å videreføre snikinnmeldingen som AP gjorde gjennom EØS. (Se punkt 1)

4: Du jobber ikke for Syria, Pakistan, Somalia, Afghanistan, Tyskland, Tyrkia, Italia, EU eller FN. Du jobber for det lille, sårbare pottitlandet Norge og ingen andre. Er ikke det stort nok for deg, så overlat taburetten til noen som sier «alt for Norge» og mener det.

5: Statministeren plikter å sette Norge, norske interesser, norske velgere og norsk kultur foran alle andre land, EU, FN og Jordkloden. Dette kan virke litt «slemt», men det er avgjørende, for ingen andre gjør det. Det er vinn eller forsvinn.

6: Du er ikke statsminister for asylsøkere eller høyrevelgere. Du er statsminister for alle nordmenn. Også de du misliker meningene til, samt de som er uenig med deg. Ta dem på alvor, i stedet for å overkjøre dem.

7: Islam er ikke norsk, og er ikke «fredens religion». Den er en fremmed, kvinnefiendtlig overtro fra oldtiden som er kraftig sekt-drivende, med en totalitær politisk ideologi på slep som truer fred, frihet og demokrati, og har ingenting med norske verdier å gjøre. Vis varsomhet når historikken er så skremmende.

8: Kulturer er ikke like, og er ikke like mye verd. Faktisk finnes det ukultur som beviselig ødelegger mennesker og land etter land. Å hente slik ukultur hit, vil ikke «berike» Norge. Det vil ødelegge Norge også. Vær heller stolt av din egen arv.

9: Har du ikke funnet oppskriften for «integrering» etter 20 år, 23 handlingsplaner og 110 milliarder kroner, så finner du den aldri. Da må du gjøre noe annet, ikke fortsette å håpe at det vil virke. Når noe ikke virker, så ikke forsett med det.

10: Slutt å invitere verdens fattigfolk på gratis bolig og cash, for da kommer alle. Det er molbopolitikk uten slutt i sikte. I det hele tatt: Slutt å gi bort penger mens du må skjære ned på eldreomsorg, pensjoner, vei og skole. Da trenger vi dem selv. (Se punkt 4)

Epilog:

Hele 2 ganger har det norske folk stemt NEI til EU. Første gang i 1972 og andre gang i 1994.

Så hva skal vi gjøre når landets politikere allikevel er så frekke og arrogante at de avgir vår suverenitet og selvbestemmelsesrett til Brussel, stikk i strid med både Grunnlov og 2 folkeavstemninger? Når de gir bort våre naturressurser og våre oppsparte verdier. Når de undertrykker nordmenn og omfavner fremmede. Når de reiser rundt i verden og lyver om at Norge er et fritt og demokratisk land, samtidig som de bevilger flere titalls millioner til "forskning" på meningsmotstandere og undertrykker folkets ytringsfrihet, uansett om de er på sosialistisk eller borgerlig side!

Det vi trenger i dag er politikere som vil kjempe for NORGE og det NORSKE folks ve og vel.
Vi vil ikke ha landssvikere, enten de heter Erna Solberg, Siv Jensen eller Jonas Gahr Støre!

Spikeren