Paven og Patriarken

Av Pluto
 
PAVE FRANS OM DAGENS EUROPEISKE UTVIKLING: «Europa må rive ned murene som holder innvandrere utestengt. Europas identitet er, og har alltid vært, dynamisk og multikulturell!» (sitat fra 2016) -
 
PATRIARK KIRILL OM DAGENS EUROPEISKE UTVIKLING: «Dette er et veldig farlig apokalyptisk symptom!» (sitat fra 2013) -
 
PAVE FRANS er en enorm skuffelse som religiøs leder og åndelig veileder. Han blander sitt pavelige pontifikat som «Biskop av Rom og den fremste blant likemenn» (den katolske kirkes biskoppelige kollegium), med politisk-korrekte bevisstløse «formaninger» av jordisk natur som undergraver våre europeiske land i en tid da vi alle burde stå sammen mot det forfallet og kaos som truer vårt kontinent. Paven er også i tillegg et regjerende statsoverhode som leder av Vatikanstaten, som selv kan komme i en fysisk situasjon som vil kunne true denne praktfulle kirkestat om dagens EU-initierte fremmedinvasjon fortsetter! - Pave Frans er tankeløst uforstandig og farlig uansvarlig når han så lett lar seg rive med i EUforisk pk-rus!
 
PAVEN uttaler seg selvsagt ikke på vegne av kirkens doktriner og læresetninger; «ex cathedra» - eller på vegne av de troende, med sine mange politiske inn- og utspill. Paven skal opptre med verdighet og ydmykhet overfor den oppgaven han er valgt til, og pålagt, som St. Peters etterfølger på Den hellige Stol. Den nåværende paven står med andre ord i fare for å miste sin autoritet og integritet som Hyrde og åndelig veileder for Den katolske kirkes 1.3 milliarder medlemmer. Pavens multikulturalistiske entusiasme bryter med hele den kristenkulturelle tradisjon og praksis som Europa bygger på. Hvor stor kontrast er det ikke, når man hører Den russisk-ortodokse kirkes åndelige leder; Patriark Kirill, uttale seg om Europa og forfallet, versus Pave Frans fra Argentina.
 
FORNUFTENS KONTRAST: Fra Den russisk-ortodokse kirkens primas kommer det ærlige ord om dagens åndelige- og politiske forfall her i Europa. Et helt annet budskap med andre ord, enn det de sekulær-«kristne» såkalte kirker her Vest i Europa har utviklet seg til, hvor kristendommens budskap og dennes hellige liturgi er blitt fortrengt og forvrengt av den politisk-korrekte PK-religionen multikulturalismens uhellige apologeter.
 
VI har med andre ord fått en sosialdemokratisk «kirke» som preker kulturmarxismens destruktive «budskap». En genuin religion skal være oppbyggende og styrke et folk, åndelig, moralsk og mentalt, men her i Vesten, så skjer det motsatte; Selvmordsparadigmet har infiltrert og overtatt våre åndelige rom, som våre Gudshus jo er. Det er i virkeligheten vårt etniske, kulturelle og åndelige opphav som angripes, og dette pk-angrepet er av kriminell natur!
 
HER under siteres tre uttalelser fra Den russiske kirkes primas; Patriark Kirill sitt påskeintervju (som Aftenposten tabloidiserende radbrekker*) etter originalintervjuet gjort av den russiske TV-kanalen NTV;
 
- «Jeg vet ikke hvordan dette vil bli oppfattet, men som prest må jeg være ærlig om hva jeg tenker.»
 
- «Vi må se farene som truer den moderne sivilisasjonen - hvor Europa er spesielt utsatt. Hvis du ødelegger det moralske fundamentet til en person, ødelegger hans indre liv, så stopper mennesket å være et menneske.»
 
- «Hvis det moralske og verdimessige grunnlaget for livet i Europa blir endret, hva vil det føre til for den europeiske sivilisasjonen? Samtidig kommer strømmen av flyktninger som har en fremmed religion og kultur. Utfordringen er enorm!»
 
Påskeintervjuet med Patriark Kirill 1. mai i år finnes her fra den russiske TV-kanalen NTV (russisk språk).
 
Aftenpostens tabloide* «pk-norske» variant lyder som «Dystert budskap fra patriarken: - Verden går rett til helvete».
 
***
DEN kristne kulturarv er en av de søylene som Europa bygde og bygger sitt fundament på. Ramler denne søylen sammen, så faller også alt annet av det sivilisatoriske byggverk som våre forfedre gjennom tusener av års kamp, svette, slit, møde, blod, tårer, lidelse - ofte med døden til følge – samt enorm glede i pakt med Moder natur og Forsynets velsignelse skapte og videre-kultiverte som inngitt kulturarv av tradisjon, identitet, seder og skikker. Dette er vår Forfedres Stemmer som vi alle bærer inne i oss via vår blodlinje og sjel; dette er våre røtter – selve livets røtter! Skjæres disse av ved roten, så dør vi ut! Derfor er dagens politiske kamp mot et korrumpert, hedonistisk og forkvaklet pk-regime en kamp for livet selv; Vårt eget og våre barns og barnebarns!
 
DERFOR er det tvingende nødvendig i dag, at vi markerer motstand mot de som vil forgjøre oss, og i denne forbindelse så må vi tenke nytt for at kunne frigjøre oss fra dagens lenker som de facto slavebinder det indoeuropeiske folk. Derfor vil nye allianser også oppstå i en geopolitisk kontekst, slik at vi finner sammen ved de verdier som binder oss skjebnebestemt sammen.
 
Tradisjonalistiske katolikker, ortodokse kristne patrioter og nasjonalsinnede evangelisk-kristne må finne sammen og agere som en enhetlig blokk i verdispørsmål som forener oss alle i kampen mot dagens plutokrati og den turbo-kapitaliserte materialisme som det EU-globale oligarkiet representerer ved sin folke- og nasjons-fiendtlige destruksjons-politikk.
 
TIDEN er overmoden for en radikal nyorientering, hvis vi har ønske om å leve istedenfor det dødsønsket som våre europeiske fiender frenetisk arbeider for å forvirkeliggjøre. Vi sier derfor et rungende NEI til deres forsøk på at tvangs-inviterte oss til deres kosmopolitiske dødsdans rundt Gullkalven!
 
Relatert:
 
Den tsjekkiske Kardinal Dominik Duka - som også er residerende erkebiskop av Prag, uttaler i et intervju at Pave Frans ikke forstår fremmedinnvandrer-problematikkens sosiale- og kulturelle problemer fordi han ikke er fra Europa.
 
 
Moskvas patriark ser med stor uro på dagens innvandring og islams utbredelse i Europa.
 
Patriark Kirill og den russisk-ortodokse kirke er i mot Abortus provocatus: «Innvandring behøves ikke om vi får ned aborttallet».
 
Wikipedia-Info: Patriark Kirill; Vladimir Mikhajlovitsj Gundjajev, er Patriark av Moskva og Russland som helhet;

Pluto