Til "Flyktninghjelpen"

Av Norvald Aasen.

På Dagsrevyen den 30.05. 2016, sammenligner Jan Egeland noen tusen nordmenn som drog til England og Sverige, våre naboland, under krigen for å delta i gjenerobringen av fedrelandet med millioner migranter som krysser Middelhavet for å bli for alltid i Europa.

Man kan jo lure på hvilken klode denne mannen befinner seg på?

Hvorfor drar ikke denne mannen, som har minst en fot innenfor det mektige FN, og som har mottatt milliarder fra den norske stat til "flyktningehjelpen", til Afrika og oppretter flyktningeleire inntil flyktninger og migranter kan starte gjennoppbygging av egne land? Hvorfor kan ikke denne mektige mannen, som visstnok mener seg bemyndiget til å bestemme Europas skjebne, pålegge de nord-Afrikanske landene å gi disse menneskene et oppholdssted i denne delen av Afrika? Har de nord-Afrikanske landene ikke noe ansvar for de menneskene som de prøver å geleide videre til Europa?

Er det human politikk å sende fartøyer fra Norge og øvrige Europa til Middelhavet for å lokke menneskene ut på havet i skrøpelige farkoster i den tro at de vil bli reddet inn til et allerede overbefolket Europa? Dette er jo et skikkelig håndslag til menneskesmuglere!

Hvor skal Egeland og hans meningsfeller hente milde gaver i milliardklassen til sine ødeleggende prosjekter den dagen hans politikk og krav har ruinert Europa økonomisk, kulturellt og sosialt?

I intervjuet på Dagsrevyen stiller han også spørsmål ved Europa som sivilisasjon. Den sivilisasjonen er vel han selv en av pådriverne for å tilintetgjøre? Og hva med sivilisasjonene der befolkningsveksten er ute av kontroll og der slik kontroll ikke synes å være ønsket, og der vanstyre og fattigdom er resultatet og dermed utvandringen? Noe som Egeland tydeligvis ønsker vi skal ta oss av!

President Erdogan i Tyrkia ber tyrkiske muslimer slutte å bruke prevensjon, (nettnyheter den 30.05.2016) Dette må jo bare gi ett resultat for dette store landet sitt vedkommende. Ser han Egeland som en alliert i kampen for erobringen av Europa?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under