ADVARSEL! - DET VIL SKJE NOE I OSLO IDAG!

Det vil bli holdt en demonstrasjon i Oslo på Eidsvolls plass kl. 15:00 idag, mot regjeringens forslag om å legge finanstilsynet under ESA's overvåkingsorgan i Brussel. Stortinget trenger 3/4 flertall for at saken skal gå gjennom. Derfor vil de hastebehandle saken, slik at færrest mulig skal være klar over hva som nå er iferd med å skje.

Våre folkevalgte har nemlig bestemt seg for å flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer en myndighetsoverføring til EU og en avståelse av norsk suverenitet. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det strider mot Grunnloven og får presedens for andre saker. Likevel vil altså Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning.

Derfor må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget!  Alt som kan krype og gå bør stille opp på denne demonstrasjonen, for dette handler om både vår egen og kommende generasjoners framtid. Det vil blant annet bli holdt appell på vegne av den underskriftskampanjen som Trine Overå Hansen (PDK) startet på internet, som til nå har samlet bortimot 10.000 underskrifter bare på en ukes tid, selv om serveren har vært nede flere ganger (!)

Hvis regjeringen får det som de vil med å legge finanstilsynet under ESA's overvåkingsorgan i Brussel, vil neste steg bli å legge styring av norsk energi inn under EU. Dette sier EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker (H) klart og tydelig til avisen Nationen: "Det «ligg i korta» at det vert same oppskrift for Noregs deltaking i EUs energibyrå som for finanstilsyna."

Dersom styringen av energipolitikken kommer under EU vil det være noe av den største katastrofen som kan skje Norge, bortsett fra innvandringen. Olje og gass er ikke det viktigste, der pumper vi opp det remmer og tøy kan holde i et uforsvarlig tempo uansett og omsetter det i aksjer og luksuseiendommer her og der. Vannkraften under utenlandsk kontroll er mye verre. Vi kan miste retten til å gi kraftkrevende industri billigere strøm, en av våre hovedkilder til eksport og valutainntekter i årtier.

Dessuten, Norge har 50% av Europas vannmagasinkapasitet, altså lagringsevne for strøm, og en kan se for seg en storstilt utbygging med mer effekt i norske kraftverk slik at de skal kunne balansere mellomeuropeisk vind- og solkraft. I tillegg kan vi forvente at de siste vernede vassdragene vil bygges ut. Norsk strøm vil bli mye dyrere og antallet såkalte "monstermaster" som skjærer gjennom norsk natur vil gå til himmels.

Det har lenge undret oss hvor Høyesteretts rolle er oppi alt dette som nå skjer? Skal ikke Høyesterett være en vokter av Grunnloven? Hvor er Justisministeren? Hvorfor er det så stille i mediene våre? Hvorfor har aldri noen i Norge forsøkt å få prøvd innføringen av EUs direktiver gjennom EØS for Høyesterett?

Det ser ut for at det norske folk helt har mistet den fighting-spiriten som vi engang hadde. Gjennom de siste 50 år har politikerne bevisst tatt fra oss troen på at det nytter å kjempe. Og måten de har gjordt det på er som følger:

  • Først raserte de kristendommen og tok fra oss troen og håpet.
  • Så gikk de løs på samfunnet ved å lure oss bort fra de virkelige verdiene i livet.
  • De ødela den gode gamle familiestrukturen ved å tvinge begge foreldre ut i arbeid.
  • Deretter fikk man foreldrene til å tro at de ikke var istand til å oppdra barna sine skikkelig.
  • Derfor måtte alle barn, helst fra spebarnsalder av, inn i statlige barnehager og skoler.
  • Her kunne statsautoriserte pedagoger og lærere oppdra barna til å bli gode sosialister.
  • Deretter gikk de løs på den norske kulturen og framstilte den som gammeldags og latterlig.
  • Så var det tradisjonene våre som måtte vike, siden de var støtende for våre "nye landsmenn".
  • Og nå vil de altså selge hele landet vårt til EU - stikk i strid med vår norske Grunnlov!

Alt sammen fordi politikerne våre ønsker å legge folket under fot, slik at de selv kan sitte med all makt i viktige, globale posisjoner i EU, FN og NATO.

Til slutt noen trøstende ord til fortvilte nordmenn som ikke vet hva de skal gjøre:

GET YOUR SORRY ASS UP AND FIGHT! FOR DET NYTTER Å KJEMPE!
IKKE LA POLITIKERNE VÅRE SELGE LANDET FORAN NESENE PÅ OSS!
HEIS DITT FLAGG,  GÅ UT OG DEMONSTRER OG TA LANDET TILBAKE!
 I'M MAD AS HELL AND I'M NOT GOING TO TAKE THIS ANYMORE!


Spikeren

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under