Dyrets merke - noen betraktninger. Del 1 av 2

Av LarsEven

De som kanskje hadde trodd at jeg skulle komme inn på HVA jeg tror Dyrets merke er (eller blir) blir nok skuffet i denne omgang. Jeg har mine klare teorier om det, men det får vente til en kronikk seinere i år. 

Grunnen er ikke for å være hemmelighetsfull, men fordi forståelsen av merket henger sammen med andre temaer som jeg gjerne vil skrive om i andre kronikker først.

Så her skal jeg heller ta for meg noen mer generelle betraktninger om når Dyrets merke blir innført, hvem som innfører det, om Dyrets merke er nevnt i GT og noen (mulige) myter angående merket. Fra nå av blir merket bare vist til som «DM» for enkelhets skyld unntatt der hvor jeg kopierer ren tekst fra tidligere kommentarer.

Alt dette er stoff som jeg skreiv for flere år siden og på et annet debattforum. Stoffet består av en «dialog» (onde tunger vil vel heller påstå «monolog») mellom meg og en annen debattant som jeg mener er ganske representativ for mange kristnes oppfatninger om DM. Jeg har valgt å la teksten stå 100% uredigert selv om min oppfatning om enkelte ting har endret seg noe i dag. Dialogen er dog forkortet en god del. Innimellom kommenterer jeg dialogen i nåtida og da står det (LarsEven) foran.

1 Her er debattanten «Esters» innledning til sin tråd om Dyrets merke.

«Allerede fra Januar 2013, vil de innføre en såkaldt NANO-brikke globalt,ikke større enn ett knappenålshode...En på Visjon Norge hevdet at dette kunne bli innført i forma av en ny pandemi og dertil vaksine med nano brikken i.

Se så fint de starter med sin snikinnføring...
GPS sporing av demente ønsker de å få innført nå...
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8295209

Betale bare med mobilen,og slippe kontanter..kan komme fra neste år av:
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8328248
Sjekk også denne artikkelen:
Vitenskap ute av kontroll?
http://stateofglobe.stateofprivacy.com/#post6
eller her:
http://www.naturalnews.com/034229_science_cyborgs.html (Engelsk)

Skremmende !!!Spesielt den siste artikkelen...»
Sitat slutt

(LarsEven) Her har vi altså alt fra GPS-sporing av demente, betaling med mobilen, vitenskap ute av konroll og «cyborgs» (blanding av maskiner og mennesker). Men er dette DM? Har det nødvendigvis noe i det hele tatt å gjøre med DM?

2 Falske profetier og logiske kortslutninger

Dette var mitt svar til den kvinnelige debattanten:

På 80-tallet var det ganske mye snakk om Dyrets merke i kristne kretser i Norge, iallfall såvidt jeg husker. Det var generelt mer snakk om profetiske hendelser, kanskje hadde det noe med at vi da nærmet oss år 2000 og det som enkelte forbandt med apokalyptiske hendelser. Som vi vet skjedde ingenting bemerkelsesverdig ved årtusenskiftet. Jeg regner heller ikke med at Gud forholder seg til den Gregorianske kalenderen i profetisk sammenheng og at våre år sånn sett er uviktige.

På 80-tallet var det ei amerikansk dame som heter Mary Stewart Relfe som vakte endel oppsikt også i Norge. Hun kom med boka ”The New Money System:666” i 1982, og også ”The New Money System, When Your Money Fails”. Jeg regner med at noen her som er gamle nok husker navnet.
Fru Relfes teori bestod veldig kort av at de nye strekkodene («bar codes») som etterhvert kom på alle varer inneholdt en kode som summerte seg opp til 666, og at dette var en forløper for Dyrets merke. Hun mente at Dyrets merke var svært nært forestående. Hun laget bl.annet en oversikt hvor hun forutså at 3. verdenskrig ville begynne i 1989, at Trengselstida ville begynne et år seinere og at Jesus ville komme igjen i 1999. Mulig jeg husker noen datoer feil her.
Poenget er at Mary Stuart Relfes spådommer har vist seg grovt feilaktige i ettertid. Slike feilaktige spådommer er hun dessverre ikke aleine om blant kristne profetilærere og profeter. Likevel var hun inne på noe riktig i det hun påstod. Hun forstod at det viktigste kjennetegnet ved Dyrets merke er at det har med kjøp og salg å gjøre. Hun koblet også Dyrets merke til ny teknologi som gjør identifikasjon av personer mulig, og det har hun antagelig rett i.

Men, Mary Stuart Relfes profetiske feil var en klassiker som går igjen og igjen og slettes ikke er noe nymotens. For det første prøvde hun å sette datoer og regne seg fram til viktige bibelske hendelser slik som Trengselstidas begynnelse og Jesu gjenkomst. Den bibelske framgangsmåten derimot er å se etter tegn, ikke prøve å regne seg til når bibelske profetier oppfylles. Det finnes ett unntak fra dette, litt mer om det seinere.

Fru Relfes andre store feil er også klassisk og går igjen og igjen blant bibeltolkere, gjerne hos dem som skriver lange bøker om emnene. Hun tok for seg en profetisk hendelse, i dette tilfellet introduksjonen av Dyrets merke, og koblet det sammen med noe hun mente kunne ligne til beskrivelsen av denne i Bibelen (altså strekkoder som har med kjøp og salg å gjøre). Problemet med dette var at hun tok denne profetien løsrevet ut av en bibelsk sammenheng uten å ta hensyn til andre bibelske hendelser som også må skje FØR (eller samtidig som) Dyrets merke kan bli introdusert!

3 Dyrets merke kommer samtidig med Dyrets bilde
For å forklare hva jeg mener kan jeg ta et par eksempler, men jeg må si dette først: Dyrets merke er ikke noe kristne trenger å gå rundt og frykte på det nåværende tidspunktet. Det er faktisk en profeti som får sin oppfyllelse ganske seint i de profetiske hendelsene som skjer ganske kort tid før Jesu gjenkomst, i praksis litt mer enn 3,5 år før gjenkomsten. De første viktige versene er i Åp. 13,15-18:
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.
Her ser vi nevnt ikke bare Dyrets merke, men også et bilde som kalles Dyrets bilde. Her har vi den bibelske nøkkelen til å forstå NÅR Dyrets merke blir introdusert, fordi vi ser at disse to er samtidige hendelser. Hvor ellers i Bibelen møter vi Antikrist og noe som ligner på beskrivesen av Dyrets bilde i Åpenbaringen? Jo, da må vi gå til Daniels bok i GT, for der møter vi også dette bildet i kap. 11,31. Her kalles bildet for ”den Ødeleggende styggedom”. Selv om kap. 11 fram til og med vers 35 beskriver hendelser som allerede har skjedd, dvs. kampene mellom to av Aleksander den Stores etterfølgere, altså Ptolemeerne i Egypt og Seleucidene i Syria, er de også en prototype for hva som vil skje i endetida. Den syriske seleucide-herskeren Antiochus Epiphanes tok seg inn i tempelet i Jerusalem mot jødenes vilje, skjendet det og satte ifølge historiebøkene opp et bilde som han forlangte at alle skulle tilbe. Ingen kan med sikkerhet si hva dette bildet var, noen hevder det var en statue av en gris. Uansett, Antiochus Epiphanes var et sterkt forbilde på Antikrist.
Men at «den Ødeleggende styggedom/Dyrets bilde» (Åp. 12 + Dan. 11) er en hendelse som skjer i endetida i forbindelse med Antikrists rike ser vi klart hvis vi leser enda litt videre i kap. 12 i Daniels bok. Her har Daniel ”hoppet” inn i endetida og vi møter dette bildet som kalles ”den Ødeleggende styggedom” også her. Jeg trenger ikke sitere alt dette, men ut i fra sammenhengen i kap. 12,4-13 er det lett å forstå at det er Trengselstida det er snakk om. ”Den Ødeleggende styggedom” er faktisk den hendelsen som UTLØSER Trengselstida, det er selve inngangen. Det er den dagen i historien da jødene i Israel forstår at de er «lurt» av Antikristen og at fredsavtalen med ham er null verdt. Det er dessverre også dagen da mange troende verden over forstår at han ikke er Messias.  
Siden Åpenbaringsboka kobler Dyrets merke og Dyrets bilde/den Ødeleggende styggedom sammen er det enkelt å fastslå at også Dyrets merke ikke vil bli introdusert FØR Trengselen begynner! Sammen med Dyrets bilde/den Ødeleggende styggedom er Dyrets merke derimot den hendelsen som markerer begynnelsen.
Så kjære leser, IKKE bekymre deg for Dyrets merke på det nåværende tidspunktet. Tror du at Trengselstida kan komme «når som helst?» Ut i fra det jeg har skrevet over burde et par ting være ganske innlysende å forstå. Det går ikke an å påstå at Dyrets merke er noe som allerede er her ellersom står rett foran døra. Hvorfor ikke? Jo, f.eks fordi:
1 Engelen sier til profeten Daniel (12,13) at når den Ødeleggende styggedommen blir stilt opp, så avskaffes det daglige offer! Det er faktisk tre utrolige viktige ord i sammenhengen. Det daglige offer i GT var de israelittiske prestenes soningsoffer av ulike dyr som de daglig utførte etter bestemte ritualer. Dette offeret opphørte i år 70 e.Kr. da romerne reiv ned det 2. tempelet i Jerusalem slik som Jesus hadde profetert noen tiår før. Likevel sier altså engelen til Daniel at dette offeret skal avskaffes i endetida rett før Trengselen begynner. Hvordan henger dette sammen? Tar Bibelen feil? Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at tempelet i Jerusalem faktisk skal gjenoppbygges og de gamle ritualene gjeninnføres. Mye kunne vært sagt om dette men det blir et sidespor. Jeg skal nøye meg med å si at ortodokse jøder brenner etter å gjenoppbygge tempelet og at planene ligger klare. Noen hevder til og med at mange av bygningsmaterialene ligger klare. Likevel vet vi at det per nå er 100% politisk umulig. Dette vil forandre seg. Det vil komme en stor framtidig krig i Midtøsten mellom Israel og flere av naboene, og sannsynligvis i nettopp denne krigen vil Damaskus bli utslettet på en time (se f.eks Jesaja 17). Israel vil nok engang seire over sine naboer i en krig, og denne krigen vil sannsynligvis være den katalysatoren som gjør at det som nå er de politiske og religiøse hindringene ikke lenger vil være der for tempelets gjenoppbyggelse.

Utslettelsen av Damaskus er en uhyre viktig profetisk milepæl. Den dagen det skjer (og den vil komme) da er du virkelig nære de store profetiske hendelsene som skjer før Jesu gjenkomst.
Merk også at Antikrist, dvs. den framtidige lederen for det gjenoppbygde Romerriket i Europa etterhvert vil føre krig mot muslimene og seire over dem. Det er faktisk muslimene som angriper først, men Antikrist (kalt «Kongen i nord» i denne sammenhengen) vil feie over muslimene i en blitzkrig og utslette all motstand. Deretter vil han opprette en fredsavtale med jødene/Israel. Antikrist vil framstå som en meget sympatisk og fredsskapende hersker på dette tidspunket. Europas folk vil være lettet over at den muslimske faren er over. De har gått grundig lei muslimsk terror, trakassering, trusler, islamifisering og ødeleggelsen av egen kultur. I et slikt klima er det ikke vanskelig å tenke seg at tempelet raskt kan gjenoppbygges.

2 Men, denne herskeren som vekselvis kalles «Dyret, Antikrist, den Lovløse» mm. i GT og NT. Har vi sett ham ennå? Vet vi hvem han er? Vet vi hvilket land han vil komme fra? Hvis du kan fortelle meg det så skal jeg være enig i at Dyrets merke er fhv. nært forestående. Hvis jeg i dag kunne si at Herr X er Antikrist og pekt på en dato hvor han begynner å få en dominerende innflytelse, da vil også noen andre profetiske dominobrikker begynne å falle på plass. Dette er nettopp hva jeg mener, og dominobrikker er en god analogi på bibelske profetier og deres rekkefølge.
Skjønner du nå hva jeg mener med at Dyrets merke ikke er noe som kommer plutselig og er nært forestående? Forstår du at tempelet i Jerusalem må gjenoppbygges først? Forstår du at Antikristen må være kommet på banen? Forstår du at Damaskus må være utslettet som by først? Det finnes flere andre profetiske «dominobrikker» som må være falt også før Dyrets merke, men dette holder for å vise hva jeg mener.

Hadde Mary Stewart Relfe tatt hensyn til disse tegnene eller kall dem gjerne profetiske hendelser eller «dominobrikker» før hun skreiv de nevnte bøkene på 80-tallet, ville hun aldri gått i fella med å sette datoer osv. Hun hadde temmelig sikkert også forstått at Dyrets merke ikke var nært forestående. Eller «rett rundt hjørnet» som trådstarteren ordlegger seg... :))

4 Datosetting av profetier kontra tegn

Jeg kom litt inn på dette med datosetting og at det er ubibelsk fordi Jesus ber oss om å se etter tegn (bl.annet i Matteus 24). Dette gjelder fram til Dyrets merke og Dyrets bilde blir introdusert. Fra den dagen går det faktisk an å si ganske nøyaktig når Jesus vil komme igjen basert på Daniel 12,11-13, men det er en annen sak.
En ting til slutt: Hvis du noen gang opplever å se Dyrets merke/bli tilbudt det, da er det for seint! Da finnes det ingen mulighet for deg/meg å komme unna. Da har man to valg. Enten må man velge å godta merket, eller man får lide martyrdøden. Åp. 20,4 beskriver dem som led martyrdøden fordi de ikke ville ta merket, og hva slags henrettelsesmetode Antikrist foretrakk (halshogging). Tar man merket går man ikke nødvendigvis «fortapt for å brenne i helvete» slik som er en populær (falsk) lære i mange kristne trossamfunn, men du vil måtte gjennomgå fryktelige plager her på jorda beskrevet i Åp. 14,9-12.

5 Hvor vil DM være gjeldende, over hele Jorda?

På 80-tallet da jeg først hørte om disse tingene fra flere kilder, bl.annet den velkjente nå avdøde pinsehøvdingen Thoralf Gilbrandt, lærte vi at Dyrets merke kom til å bli introdusert over hele jorda fordi Antikrist ville herske over hele jorda. Det tror jeg ikke lenger er riktig. Det kan riktignok virke slik når en leser noen vers. F.eks står det i Åp. 13,16 at:

"Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen." Ja riktig, ALLE innenfor Antikrists innflytelsessfære! Antikrist kommer ikke til å herske over hele jorda stikk i strid med det en vanligvis hører. De som tror det har en logisk brist i sin tankegang fordi han kjemper mot ulike andre makter i sin regjeringstid.
F.eks, ut i fra Daniel 11,40-45 kan man trekke den slutningen at det vil finnes 4 eller 5 allianser/maktkonstellasjoner på jorda hvorav Antikrists rike bare er en av dem. Og i Åpenbaringen 9,16 hører vi om en enorm hær fra Asia på 200 millioner mann som står klare til å gå mot Europa. Til slutt kulminerer det hele med at alle hærer samler seg i et endelig slag ved et sted som vi alle kjenner navnet på; Armageddon, rett før Jesu gjenkomst. Er det noen logisk grunn til å tro at disse andre rikene/maktkonstellasjonene som Antikrist kjemper mot skal innføre HANS merke som gir rett til å kjøpe og selge? Eller at de skal tilbe hans bilde for den saks skyld? Ikke slik min logikk er iallfall.  

Vi må ta i betraktning at Bibelen nesten uten unntak dreier seg om områdene rundt Middelhavet og i tilknytning til Israel. Hele Bibelen handler om Israel, både landet og folket. Når andre land og folk blir nevnt så er det i tilknytning til nettopp Israel, aldri uten unntak ellers! Romerriket var viktigst på Jesu tid både fordi det hadde inntatt det Hellige land og fordi det ellers var det mektigste. Dette rikets utbredelse var nettopp rundt Middelhavet. Derfor finner vi en analogi til dette med Antikrists rike i Lukas evangelium, og versene er velkjente. Lukas 2,1 sier nemlig:

"Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall."

La du merke til de to ordene jeg understreket, "hele verden". Ja nettopp, hele den romerske verden, det romerske keiserriket skulle skrives inn i manntall, mao. en folketelling. Men ikke "hele verden" sånn som vi vanligvis tenker på det i dag. Jeg tror ikke Keiser Augustus hadde makt til å telle datidens kinesere, eller sør-amerikanere, eller afrikanere sør for Sahara osv. osv. På samme måte sier Åpenbaringen at "alle", dvs. "alle innenfor Antikrists rike" skal ta Dyrets merke for å kunne kjøpe og selge.

Så kjære leser, IKKE bekymre deg for Dyrets merke på det nåværende tidspunktet. Tror du at Trengselstida kan komme «når som helst?» Ut i fra det jeg har skrevet over burde et par ting være ganske innlysende å forstå. Det går ikke an å påstå at Dyrets merke er noe som allerede er her eller som står rett foran døra.

6 En lite ydmyk «LarsEven»

Min godeste motdebattant «Ester» (jeg må vel ærlig innrømme at det ble mer en monolog fra min side) ble tydeligvis provosert av min skråsikkerhet og ordvalg, og kom med dette svaret:

«Har du hørt om å være ydmyk? Dette er din overbevisning, og ikke en sannhet.
Så å be folk slappe av er vel litt drøyt vel? Der finnes mange teorier der ute, jeg for min del tror at vi skal få oppleve litt av trengseltiden, for det må trengsel til for at mennesker skal bli frelste, ivertfall i europa. Så etter stor trengsel, mange frelste, så vil herren høst den siste frukt, og opprykkelsen vil skje tror eg da.
Da vil en muligens se litt av antikrist,men eg tror at han vil komme til makten etter opprykkelsen. For eg meine å ha lest at det står at verden da vil mørkne til.
Og det blir vel og i begynnelsen av 3. verdenskrig. Om du ikke tror det at merket er rett rundt hjørne så har de nå ivertfall begynt å reklamere for dene Chippen i USA. De prater om det på CNN, og 75 000 kriminelle har allerede fått plantet denne chipen i ser for overvåkningen sin del. Og to og en halv million mennesker har fått denne chipen på størrelse med ett riskorn.»

(LarsEven) Vel, jeg uttalte meg nok litt skråsikkert. Det er vel en aldri så liten svakhet jeg har, men jeg svarte «Ester» følgende:

Ester, jeg beklager hvis du oppfatter meg som lite ydmyk. Når jeg bruker ord som "slappe av" (som nok var litt dumt) vil jeg bare presisere at det KUN gjelder Dyrets merke, som er hva denne tråden handler om ikke sant?
Jeg mener ikke generelt at kristne skal "slappe av" selvsagt. Du spør i innledningen din om vi er nærme Dyrets merke, og jeg svarer kun på det, ingenting annet. Det jeg mener er at ja, vi er ganske nærme Dyrets merke. Vi er selvsagt et hav nærmere enn kristne på 100-tallet eller 1000-tallet f.eks :) Men jeg viser med en logisk samling av bibelvers hvorfor Dyrets merke IKKE er veldig nært forestående og hvorfor ANDRE HENDELSER MÅ SKJE FØR DYRETS MERKE KOMMER. Det er hele mitt poeng.

Disse teknologiske dingsene du refererer til er helt klart interessante og jeg tror også at de kan være forløpere for Dyrets merke. Men saken er at Bibelen IKKE sier konkret hva Dyrets merke består i bortsett fra at det havner på pannen eller høyre hånd hos dem som er villige til å ta det, og at man ikke kan kjøpe og selge uten det. Det gir ingen 100% garanti for at merket har noe med teknologi å gjøre selv om det er veldig sannsynlig. 

LarsEven