Har vi en plikt til å ødelegge vårt eget fedreland?

Av Amund Garfors.

Innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte nylig Sicilia for å se med egne øyne det stedet hvor mesteparten av den muslimske invasjonsarmeen går i land for tiden. Norske medier som ynder å vise bilder av små barn, gjerne omkomne sådanne, forsøker etter beste evne å skjule at ca. 80 % av de såkalte ”flyktningene” er enslige unge og sterke menn i sin beste stridsdyktige alder. Ca. 10 % er såkalte enslige mindreårige, selv om mange av dem ser ut til å være gamle nok til ikke bare å kunne være fedre, men til og med bestefedre…

Nå dekket jo norske medier også Listhaugs besøk på Sicilia. Vinklingen på dekningen i de forskjellige medier er noe forskjellig, men det er ikke til å komme forbi at hun karakteriserer menneskesmuglerne som bemanner det norske skipet ”Siem Pilot” som ”helter” – noe jeg finner veldig merkelig. For det er vel så malplassert som det er mulig? Jeg ser på dem som landsforrædere som medvirker til ran, overfall, voldtekter, drap, narkotikasalg, trygdesvindel og terrortrusler, bare for å nevne noe, når disse som plukkes opp i Middelhavet, seinere er sluppet løs på en rekke land i Europa.

Nå ser for så vidt Listhaug en form for dilemma her, for hun erkjenner at det ”Siem Pilot” gjør bidrar til å øke migrasjonspresset mot Europa. Men sier samtidig at vi har en slags ”plikt” til å være til stede og redde mennesker fra å drukne. Men her kan jeg ikke følge Listhaug. For vi har aldeles ingen plikt til dette! Et hvilke som helst land har en form for plikt til å ta ansvar for SAR (Search & Rescue) operasjoner i sitt eget territorialfarvann og tilgrensede områder av internasjonale farvann. Og dersom et fly eller et skip savnes i Norskehavet, da har vi en plikt og et ansvar for å hjelpe og redde mennesker som uforskyldt er kommet i nød der.  Men å legge seg like utenfor territorialgrensen til et land på et helt annet kontinent, for å plukke opp  mennesker som med vitende og vilje har satt seg i en nødsituasjon, der har vi ingen som helst plikt til å gripe inn.

Ansvaret for å redde mennesker i nød like utenfor Libyas territorialfarvann faller i tilfelle på den libyske kystvakten. Problemet er at den eksisterer ikke lenger. Den forsvant sammen med Gadaffis styre, som ikke minst Norge var svært aktiv med på å få fjernet. I så måte KAN man kanskje argumentere for at Norge pådro seg et ansvar, gjennom at norske jagerfly fra Bodø, i realiteten var IS og Al Qaida sitt flyvåpen i krigen mot Gadaffis regime i Libya? Det argumentet har jeg imidlertid ennå ikke sett brukt. Men her er det nok at norske myndigheter føler sitt ansvar for å ha ødelagt et helt land. Og derfor er de nå så velvillige til å stille opp med et slikt stort skip som ”Siem Pilot,” som skal være som et plaster på såret, der det nå går i fart mellom Libya og Italia. For da vil man jo samtidig erkjenne at den norske krigføringen i Libya var et gigantisk og monumentalt feilgrep!

Men slik det nå fungerer, så er ”Siem Pilot” blitt et ledd i kjeden både for kyniske menneskesmuglere som bare er ute etter penger. Og ikke minst for IS når det gjelder å få terrorister inn i Europa. De bildene vi får se fra Middelhavet viser med all ønskelig tydelighet at såkalte ”flyktninger” og ”asylsøkere” sendes til havs i fartøyer som ALDRI ville klare en overfart til Italia. Det er da heller ikke nødvendig. De trenger bare å holde seg flytende ut til Libyas 12-milsgrense. Der ligger nemlig ”Siem Pilot” og venter på dem. Og er det mørkt så slår de på lyskasterne og ligger der som et fyrtårn og viser vei. For å bringe disse ubudne menneskene trygt og sikkert til Italia.

Dersom alle redningsoperasjoner like utenfor Libyas kyst ble terminert, så ville denne strømmen av mennesker som skal til Europa stoppet av seg selv. Noen flere ville nok drukne fordi de ville forsøke likevel. Men alternativet mellom å stoppe dette, det er å opprettholde denne trafikken som ingen ende har, og en masseimport av alle slags kjeltringer som vil ødelegge Europa i rekordfart.

På lengre sikt spiller det kanskje ikke så stor rolle etter som Europa vil bli ødelagt uansett, da det er for seint å stoppe det nå. Med sin perverterte humanisme, toleranse og misforstått nestekjærlighet, så er Europa totalt hjelpeløst og forsvarsløst mot islam. Men å gi aktiv dødshjelp til eget land, eget folk og egen kultur og sivilisasjon, slik operasjonen til ”Siem Pilot” i praksis arter seg, det burde ikke være nødvendig. Og noen PLIKT til å ødelegge Norge, det har vi i hvert fall ikke!

NARVIK, 03.06.2016  AMUND GARFORS

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under