Hovmod står alltid for fall!

Av Amund Garfors.

Så gikk det slik jeg spådde. England kom seg ut av tvangstrøya og diktaturet til Brussel. Og en stor del av dem som sa JA til denne Brexit, det var folk som tilhørte de som har mistet sitt land, sin jobb, sin stolthet og ære. Det var nemlig DE som var taperne av denne globaliseringen og som er tredd nedover hodene på folk av arrogante herskere, som ikke engang var demokratisk valgt.

I tillegg har folk flest oppdaget bedraget, der de har blitt fremmede i sitt eget land. Ja, der nye og uforståelige språk, vaner, kulturer og ideologier hersker. Mens folket selv skulle få betale for fremmedgjøringen og utskiftingen. Samtidig som de fremmede plyndret velferdssystemene, ødela velferdsgodene, samt sørget for utvanning og reduksjon av goder som man tidligere tok for gitt.

Det som skjedde i England den 23 juni 2016, det vil bli stående som en advarsel til politikere i Europa. Først og fremst var dette en seier for folkeviljen, som stadig  er blitt overkjørt. EU har over disse årene utviklet seg i en ren diktatorisk retning med sine overnasjonale direktiver og påbud. Der Norge som IKKE er medlem, dessverre er blitt den flinkeste til å implementere disse diktatoriske forordninger...

Vi vet at disse såkalte "fire friheter" langt på vei har vist seg å utgjøre en katastrofe for svært mange mennesker som er fratatt all medbestemmelse. Ikke minst når det kommer til innvandring, og som var tunga på vekta for at det gikk som det gikk i England. I tillegg har EU nullvekst, de har innvandringskrise, pengekrise, ledighetskrise, asylkrise og en kommende terror som henger over dette kontinentet. Ja, kriser uten noen ende. Der grensene ligger vidåpne og der EU og NATO-skip for tiden er i full gang med å forflytte millioner av inntrengere over Middelhavet. Er det da å vente annet enn at folk er redd og sier nei?

EU har aldri vært liv laga for folk flest. Kun for en politisk og økonomisk elite og for de kommende broilerpolitikerne som hadde store drømmer om en dag å havne i Brussel, men der denne avstemningen i England kom som et sjokk og en naturkatastrofe for dem.

Heldigvis har det britiske folket vist oss veien. For dette jordskjelvet som fortsatt ryster Brussel, det var nok begynnelsen på slutten for denne europeiske unionen. Og ikke minst den germaniseringen, kombinert med Merkels livsfarlige islamisering av Europa. Nå er det bare å håpe at Geert Wilders i Nederland og Marine Le Pen i Frankrike gjør jobben like godt som den godeste Nigel Farage i England. Da vil hele dette vanvittige eksperimentet med Europa falle sammen.

Det er meget farlig å fjerne seg fra folkets vilje! Dette må endelig "diktatoren" Jean Claude Juncker og EU-sjef, polakken Tusk endelig ta inn over seg. For når EU bryter fullstendig sammen om noen år, da vil braket bli enda høyere og skaden uopprettelig når dette nye "Ronerriket" faller.

Til slutt vil jeg bare minne Erna Solberg om at hun ikke bør glemme at hovmod står for fall! Derfor bør hun få oss ut av både denne selvmordsavtalen EØS og Schengen, mens det enda er tid! 

NARVIK, 25.06.2016  AMUND GARFORS