Hvorfor dette hastverket?

Av Amund Garfors.

Torsdag 12.mai avholdt Stortingets finanskomitee en høring innkalt på halvannet døgns varsel. Der et meget kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgående AVSTÅELSE av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen skulle debatteres.  Altså, her ble det nok engang behandlet om en avgivelse av ytterligere makt til EU. Et EU som vi ikke engang er medlem av. Der det norske folk har sagt tydelig og klart i fra opptil to ganger,  at dette maktsenteret i Brussel skal vi holde oss langt vekk fra!

Og denne gangen er det altså tale om den største avståelse av suverenitet siden EØS-avtalen i 1992 . Noe som også den gangen var ulovlig, og som gikk imot vår Grunnlov. Ja, atter en gang vil de bryte  Grunnloven, der de ønsker å flytte finanstilsynet i hui og hast og ut av norsk makt og kontroll. Og over på ESAs hender.

Ja, dette lastverket gikk igjennom i Stortinget sist mandag den 13, juni uten en eneste protest. Nei, for meg kom det ikke som noen overraskelse. For jeg begynner å kjenne denne gjengen. Men det var mildest talt skuffende at FrP, som kaller seg partiet for folk flest, også har kastet seg på den siste avgivelsen av norsk suverenitet til Brussel. Og ikke nok med det, for det var tydeligvis meget maktpåliggende, ikke minst for Siv Jensen, å få denne hestehandelen raskt gjennom i Stortinget. Ja, hvorfor slikt hastverk? Island som er noenlunde i samme situasjon som oss, de har utsatt saken til etter sommerferien.

Og hvorfor var det så maktpåliggende for Regjeringen å behandle dette i Stortinget som en hastesak nå? Kan det ha å gjøre med at nei-siden kan komme til å vinne folkeavstemningen i Storbritannia i neste uke? Det vil i så fall kunne snu opp ned på ganske mye. Det er i hvert fall å håpe at det blir et banesår for EU, slik at vi kan bli kvitt dem.

Bare utrolig at først svelger FrP glatt at Sylvi Listhaugs innstramningspakke blir utvannet i Stortinget, der de villig er med  på å overføre en svært viktig del av det som måtte være igjen av norsk suverenitet til Brussel. Tålmodigheten med disse politikerne begynner å bli temmelig tynnslitt etter hvert.

Hvilke konsekvenser denne overføringen av makt til Brussel vil få er det vanskelig å ha oversikt over. Men en rekke fagøkonomer advarer mot dette på det sterkeste, og da må man regne med at de vet så noenlunde hva de snakker om. Husk: Hastverk er lastverk!

NARVIK, 16.06.2016  AMUND GARFORS