Kjøp lodd og vinn en flyktning!

Til
"Flyktninghjelpen",
Tove N. Gundersen (lotteri)

Motteke brev med påminning frå dykk i dag den 13.06.2016:
Brevet viser til kjøp av lodd den 04.05. 2016.

Sanninga er at de ring og plagar eldre folk som ikkje lenger hugsar så godt, og som gjerne svarar ja når de tiggar og prakkar på oss desse forbaska "tilboda" (les krava) dykkar.

De er avhengige av innbetalingar frå dykkar "støttespillere" skriv de. Var ikkje Erna Solberg i Syria nyleg med 10 milliardar kroner for ei tid sidan? Kor mykje fekk de av dei pengane? Får denne Egeland aldri nok til sine reiser kloden rundt for å fortelje om at Europa og Norge er plikta til å la seg drukne i framande?

Har "flyktninghjelpa" noko plan for kvar vi nordmenn skal flykte når de har vore med på å gjere vårt eige land uleveleg?

I Høyanger kommune sit det no syriske vaksne arbeidsføre mannfolk på asylmottak og sveltestreikar, og fortel til avisa Firda at dei har det verre enn dyr her i landet. Det er vel slike de siktar til når de skriv at de driv og "Hjelp desperate familier som som er på flukt frå krig og forfølgelse!"

Desse såkalla "forfylgde" fortener ein einvegsbilett tilbake for å krige for eige folk og land, ikkje sitje i luksusen her og klage over at dei har det så ille, medan millionar av deira landsmenn sit i flyktningeleirar og svelt. Egeland har sikkert nokre kroner å bidra med til nokre brødskalkar når han fartar rundt på sine pilgrimsreiser?    

Nyleg las eg om ein MGP-general som selde ein luksusvilla for 17 millionar kroner, minner om Stordalen med sine milliardar i lomma, han som mange nordmenn etterkvart har like langt opp under drøvelen som vi har Egeland. Tiggar de slike som desse om pengar til den politikken som skal drukne oss i flodbylgja som vi no opplever mot Europa, og som lenge har vore planlagd av den muslimske verda og Afrika?

Bjørg Oliva Standal kan ikkje gjere greie for desse lodda som ho skal ha vorte påprakka av dykk.

Dessutan er ho minstepensjonist og har langt mindre i månadspensjon enn kva dei visstnok har desse ungdomane som de har vore med å få til landet og som eg har høyrt no driv agitasjon for islamiseringa av Noreg.

Minner gjerne om Omars Pakt som fortel om kva vi pliktar å leve etter når dhimmitilværet er vorte ein realitet for oss "vantru" her i Vesten. Her sit også "flyktninghjelpa" med medansvar og skuld til langt over øyra.

Eg krev at de stryk Bjørg Oliva Standal sitt namn i dykkar tiggarregister, om ho vil betale denne dhimmiskatten til dykk på kr, 400.- får ho avgjere sjølv. Men det vert i alle høve aldri meir gjeve ei krone til dykk frå denne husstanden!    

For Bjørg Standal

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
(sambuar)