Norge - De store kjeltringers paradis!

Av Amund Garfors.

Etter VGs ærefulle og formidable innsats der de avslørte hvordan denne iranske advokaten Amir Mirmotahari har operert på Østlandet, og der en slik smart fyr uten sperrer og skrupler, praktisk talt nesten har gått over lik for å tjene penger. Så sitter man mildest talt tilbake i sjokk og vantro.

Her har vi en mann som er kommet inn til Norge, trolig som asylsøker, fått all den hjelp som Norge kunne gi ham. Og i tillegg fri utdannelse til å studere til advokat. Der denne fyren takker for hjelpa og kvitterer ut med en kynisme uten sidestykke.

Det var rikdom, karriere og ambisjoner sto høyest på hans ønskeliste. Ja, der torpedoer, kidnapping, løgn, svindel og bedrag fulgte med i alt som han berørte. Var det noen som nevnte berikelse her? Hva sier du, Jonas Gahr Støre?

Denne fyren som også har jobbet som politijurist, vært dommerfullmektig og hatt ansvarsfulle jobber i det norske rettsvesenet og ikke minst hatt et meget høyt arbeidstempo innafor ”asylindustrien” - der han skreiv regninger til staten med gaffel. Han viser seg nå å være en ren kriminell? Han var ikke snauere enn at han arrangerte og la opp en plan der en konkurrent som skulle åpne en nattklubb i Fredrikstad, skulle få seg store overraskelser på åpningsdagen. For denne Amir, han drev t.o.m nattklubb, der han også hadde  oppdaget at det var store penger å tjene i utelivsbransjen. Noe som de fleste innvandrerne oppdager veldig fort…

Dessverre ser det ut som Norges tid som det naive, lille uskyldige landet der langt i nord, er forbi. Klan og familiedynastier fra Pakistan, Iran og andre islamske land har kastet sine øyner på oss. Der de har oppdaget hvor utrolig lett det er å være kriminell i dette landet. Og dessverre, så ser det ut som det mest dyrebare og verdifulle som det norske samfunnet er bygget på og som det har tatt mange generasjoner å bygge opp, der ærlighet, sannhet, tillit, sikkerhet og trygghet nå er truet.

Denne norske uskyld og naivitet blir ødelagt av en primitiv og klanbasert mafia og ukultur fra utlandet. Vi har tatt det for gitt i dette landet, at man kunne stole på advokater, politi og myndigheter. Men dessverre, så er dette snart historie.

Etter hvert som fremmede mennesker med helt annen moral, tankegang og kultur kommer inn i jobber som advokater, politi, og rettsvesen, ikke minst i politisk arbeid, så vil vi oppdage at de samfunnsgoder som vi har tatt som en selvfølge er i ferd med å forvitre, bli skjøre og sårbare. Der vi snart ikke kan stole på noen som helst.

Og hvor skal dette ende? Jeg bare grøsser med tanken på framtida i dette landet. Der det vi nå ser, kun bare er et tragisk resultat av at myndighetene har åpnet landet vårt for kriminelle fra klansamfunn, der vi importerer mennesker med disse kyniske trekk som man ser i alle slike dysfungsjonelle land.  For der MÅ man vitterlig være kjeltring og kriminell for å overleve! Det er dette vi nå møter i hverdagen. Begynner vi nå å forstå hva som foregår i det norske samfunnet? Man kan miste nattesøvnen av mindre!

NARVIK, 19.06.2017  AMUND GARFORS