Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt

Jeg begynner å bli mer og mer overbevist om at det er endetiden som flommer inn over oss nå, at det er irreversibelt, at det ikke er meningen at vi skal kunne stoppe den, og at vår eneste oppgave er å være fyrlykter for våre neste, for å vise dem den eneste veien til frelse. Og jo mørkere det blir rundt oss, jo viktigere er det for oss å skinne. Og for all del: Å leve som en god kristen i Norge i 2016 er slett ingen spøk: Her må man absolutt spille på hele registeret hva gjelder både ære, plikt og skam!

Lillemor.UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under