Ros til ABC Nyheter

Jeg fikk lyst til å slå et slag for ABC Nyheter i forbindelse med deres meget gode dekning av hastebehandlingssaken i Stortinget vedrørende suverenitetsavståelsen av det norske Finanstilsynet.

Senterpartiet fikk oppgaven med å invitere instanser til den høringen de færreste i offentligheten kjente til, og der bare ABC Nyheter var til stede fra media. Dette er skikkelig bra og det fortjener ros!

Spikeren

----------------------

Fra ABC Nyheter, 17.06.2016.

Hastevedtak i Stortinget om omstridt Finanstilsyn til ESA?

Finanspolitikerne behandlet ikke grunnlovsstrid før 26. april i år.

Det sies at Stortinget hadde flere år på seg til å diskutere forslaget om å avgi suverenitet over Finanstilsynet til Brussel. I virkeligheten hadde ikke Finanskomiteen saken på sin dagsorden før 26. april i år.

13. juni vedtok stortingsflertallet etter svært kort behandlingstid å overlate suverenitet over Finanstilsynet til overvåkingsorganet ESA, som skal kopiere EU-organenes vedtak.

Slagsvold & co. ville ha grundigere utredninger og vurderinger av å legge myndigheten over det norske Finanstilsynet under Brussel,  men ble avvist av flertallet bestående av H, Ap, Frp og V.

Flertallet viser blant annet til at Siv Jensen kom frem til prinsippene for løsningen som ble valgt i 2014, og orienterte om det i Stortinget da og andre ganger. Dermed skulle Stortinget ha mer enn nok tid til å diskutere saken.

Nå viser det seg at Stortingets ansvarlige komité for spørsmålet, Finanskomiteen, likevel ikke hadde en eneste behandling av spørsmålet før 26. april i år.

Les hele saken hos ABC Nyheter