Skjebnesvanger avstemning i Stortinget 13 juni 2016

Det kreves 3/4 flertall i Stortinget for at planen om å legge det norske finanstilsynet inn under ESA's overvåkingsorgan i EU skal gå gjennom. Dette må vi forsøke å forhindre!

Nå må det norske folk våkne, for dette innebærer en myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle denne suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning.

Det ble holde en åpen høring i Stortingets finanskomité om saken torsdag 12. mai 2016.

Hele den norske pressen, med unntak av ABC nyheter, var fraværende under høringen, da den viktigste saken siden EØS ble behandlet. Hvorfor er bikkjene så stille?

Kan det ha noe å gjøre med strategien i sitatet under, som handler om EU i en tidlig fase

"A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth. It recommends suppressing debate until the point at which adoption of such proposals would become virtually inescapable"
 
Er dette demokrati?

Deltaking i EUs energibyrå kan gi endå meir makt til Brussel, skriver Nationen, 31 mai, 2016. 

EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker (H) seier det «ligg i korta» at det vert same oppskrift for Noregs deltaking i EUs energibyrå som for finanstilsyna.

Det er framgang i forhandlingane om korleis Noreg skal knyte seg til EUs energibyrå ACER. Det går fram av dokumenta frå møtet mellom Noreg, Island, Liechtenstein og EU i EØS-rådet i Brussel sist veke.

Politikerne våre arbeider ikke for oss, deres eget folk. De arbeider for EU. Og når de gjør det, har de også akseptert det som ligger i EUs agenda, og som har vært EUs mål siden Jean Monnets dager i 1920-årene : Et "United States of Europe". Monnet visste at dette ikke kunne skje i ett jafs. Det måtte innføres uten de europeiske nasjonenes viten, steg for steg. Det er nesten som med islam, som over mange år har fått fotfeste i landene våre, fram til den situasjonen som avtegner seg tydelig idag. En villet politikk.

Veldig få ser ut til å ha kunnskap om hvordan mastodonten EU i det hele tatt oppstod. Jeg nevnte Monnet. Bat Ye`or skriver om Eurabia, og vinkler historien litt annerledes, ettersom hun fokuserer på forholdet EU/EEC og Den arabiske liga.

Monnet var klar på at for å forlede folket, skulle nasjonalstatenes regjeringer bestå, men gradvis bli uthulet innenfra. Folkevalgte politikere i nasjonalstaten skulle erstattes av ikkevalgte i Brussel, der all makt skulle samles.

Avtaler vedr. fellesmarked, en økonomisk europ.union, Maastricht, og et utall andre har gått forholdsvis upåaktet hen i Norge. Vi sa jo nei til EU to ganger, og var trygge i vår tillit til norske politikere og lot det bli med det. Ingen kunne vel forestille seg at et nasjonalt fellesskap, tuftet på samme kultur, språk, livsbakgrunn og historie, og et felles eierskap til skog, fjell og sjø skulle kastes vrak på for en tilknytning til en maktbastion bygget på lureri og bedrag, grådighet og arrogant holdning til europeiske nasjoner som EU vitterlig har vist seg å være?

Etter hvert som EU-maskinen har lykkes med sin svikefulle agenda, har de blitt modigere og tydeligere i sine uttalelser: Juncker har sagt at om England velger en Brexit den 23. juni, skal de stikke kjepper i hjulene for den som våger å trekke seg ut av unionen. Mannen kommer med trusler.

England kan helt sikkert finne andre markeder for sine varer, og fremtidens markeder og samarbeidspartnere, og land i økonomisk vekst ligger IKKE i EU, men i Kina, India, USA , og hvorfor ikke Russland, Israel, Ausralia, Canada?

Men vi har altså en EU- minister som drar til England og oppfordrer dem til å bli i EU, og som via sin regjering og resten av de politiske partier i Norge fremmer en politikk som nå truer med å gjøre oss til en vasallstat under denne unionen. De ønsker en globalisert verden, der de rike landene skal få ansvaret for å besørge utviklingen av de fattige, for her skal alle med! Se FNs Agenda 2030.

Vi vil få begrenset vår frihet, vi underlegges et mer totalitært regime, alt kommunalt selvstyre vil forsvinne og besørges fra Brussel, med stor grad av hemmelighold. Vi bør se opp for ALT som taes vekk fra off. innsyn og behandling i media, og være sikker på at det vil gjelde saker som er av så stor viktighet for oss at de ikke vil vi skal vite om det.

"A slow motion coup d`etat", sies det om den utviklingen som EU har greidd å gjennomføre så langt.

Den dagen Stortinget skal behandle vår mulige suverenitets-avståelse av finans-sektor til EFTA bør det stå horder av protestanter utenfor og høylytt markere sin harme.

Men for sent er det ikke. Vi kan si nei til det vaklende og forgjeldede EU, vi kan søke andre handelspartnere (burde ha gjort dette for lenge siden) og si nei til EØS. Vi kan si nei til Schengen og bruke alle milliardene som går til EU og ruste opp forsvar og grenser, og selv bestemme hvem som skal få søke seg til landet vårt. Vi kan også søke samarbeid med land som ikke ønsker EU-hegemoniet, som vil fortsette å leve i et fritt og trygt land.

Selma
 
UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under