Til alle Israel-venner i Norge

Kjære Israel-venner i Norge.

Israels Venner i Norge ble stiftet 9. juni 2016 av seks forhenværende medlemmer i styret i Miff-Trondheim.

Vårt overordnede mål er at jøder skal få leve i fred i Israel.

Vi ser det som viktig at Israel-venner får fri tilgang til kunnskap som belyser Israel og jødenes situasjon. Vi ønsker å være samlende og bidra til at all intellektuell analyse og grundig kunnskap kommer Israel-venner til gode - uavhengig av hvem som bringer kunnskapen til torgs og deres partipolitiske og religiøse tilhørighet. Vår intensjon er å skape et godt, inkluderende og levende miljø blant Israel-venner i det ganske land.

Vi er nystartet og vil gjøre det enkelt. I startfasen vil vi konsentrere vår aktivitet om møter og foredrag lokalt her i Trondheim. Vi tror på verdien i at Israel-venner møtes fysisk, slik at man sammen kan tilegne seg kunnskap gjennom foredrag, debatter og generell meningsutveksling. Da står vi styrket i å videreformidle kunnskap om Israel. For de som ikke bor i Trondheim planlegger vi så langt våre foredragsholdere samtykker å gjøre foredragene tilgjengelig på youtube.

Vi tar sikte på å bli en landsdekkende forening, hvorvidt vi lykkes avhenger av aktivt lokalt engasjement andre steder. Vi har allerede hatt vårt første offisielle møte. Onsdag 15. juni orienterte vi om lag 25 Israel-venner i Trondheim om hva som skjedde forut for oppløsningen av det tidligere Miff-styret i byen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle fremmøtte for positivt engasjement og god støtte.

Neste møte blir i august, men foredragsholder er enda ikke klar. Nærmere beskjed kommer etter ferien. Vi vil invitere og formidle informasjon om våre aktiviteter til våre Israel-venner via epost.

Vi er helt i startgropen og vil i denne fasen operere med en venneliste, ikke medlemsliste. Gi beskjed dersom du vil stå på listen. Det koster ikke noe å være på vennelisten, så vi baserer vår virksomhet og vårt arbeid på pengegaver fremfor medlemskontingent. Vi takker for alle gaver som kommer inn på Israels Venner i Norge sin konto: 4212 16 06792.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i Israels Venner og håper å knytte gode kontakter landet rundt.

Vi ønsker alle Israel-venner God Sommer!

Med vennlig hilsen
Styret i Israels Venner i Norge
v/leder Bjørn Sæther

Epost post@israelsvenner.no
Kontonummer: 4212 16 06792