NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 3. juli 2016

Dyrets merke - noen betraktninger. Del 2 av 2

Av LarsEven.

Her er nok et svar fra «Ester».

«Ja,jeg forstod det slik at du svarte på, om vi er nermere dyrets merke. Og jeg ser jo at vi har forskjellige oppfatninger av hva det merket er, og hvor nær vi er før det kommer for fullt.
 
Og om du tok deg tid til å titte på de linkene jeg la ut nå sist, så mener jeg at denne chipen er dyrets merke. Netopp fordi den nå blir plassert i hånda,tatoeringen kan taes i panna på bare sekunder, og skal vist være usynlig.

Dette er en teknologi som er koblet opp mot din bankkonto, du kan ikke kjøpe eller selge etterhvert om du ikke har det. Det overvåker også dine bevegelser. Slik at du blir som en slave, du blir aldri fri. Fra liten nyfødt baby, kan myndighetene (etterhvert antikrist) følge deg og loggføre hvor du har vert til alle tider.. og gjør du noe galt, da er du jo enkel å finne, enkelt å bevise at du var der hvor opptøyen var, eller der noe ble stjelt.

Og ringer det ikke noen bjeller hos deg når du hører dette? Jeg mener ivertfall at dette er det merket som bibelen taler om, og nå er på vei inn i verden  for fullt.
 
Men så spørs det da når dette blir innført som tvang...(om det blir før eller etter opprykkelsen.) For det er da de kristne får ett problem med å få seg mat og alle nødvendige ting og ikke minst å få betalt lån som en har. Kjøpe bensin/eller ta offentlig transport. Gå på jobben. Det blir da en trengseltid for de kristne, og en katt og mus jakt, fordi de som ikke har merket blir kriminelle, fordi en setter seg imot å ta dette merket, som gjør en til slave for antikrist/myndighetene og slave for SATAN selv.
 
Det som dem også har funnet ut er at dette batteriet som er i denne chippen er etsende, så det vil gjøre at en vil fø ett merke på huden, der hvor chippen er innplantet. Tattoen en får i pannen er en tattovering med en chip i seg, og ett merke på huden i seg selv.»

Nok et svar til «Ester»

Hei Ester, jeg har titta på lenkene dine. Jeg er 100% klar over RFID og det er ikke første gangen jeg har sett lignende lenker. Vi har ikke nødvendigvis forskjellige oppfatninger om hva merket er. Jeg utelukker på ingen måte at det er en teknologisk brikke (”chip”) som implanteres under huden enten på høyrehanda eller i panna. Men det er ikke 100% sikkert, det er mitt poeng angående det.

Jeg mener Bibelen klart og tydelig viser NÅR Dyrets merke blir introdusert (rett før den store Trengsel) og av HVEM (Antikrist). Av ulike årsaker mener jeg at Trengselen ikke er veldig nært forestående fordi det er en rekke bibelske profetier som FØRST MÅ OPPFYLLES før den begynner, og dessuten har Antikristen ennå ikke kommet til syne. Jeg mener derfor det ikke er noe poeng å si at dette er Dyrets merke på det nåværende tidspunktet, SELV OM det seinere skulle vise seg at Dyrets merke består av samme eller lignende teknologi.

Jeg mener du går litt i samme fella som Mary Stuart Relfe som på 80-tallet trodde at strekkodene på varer ville være Dyrets merke, nettopp fordi disse kan minne om beskrivelsen av Dyrets merke. RFID minner enda mer, men de er fortsatt ikke Dyrets merke fordi alle de bibelske kriteriene IKKE er oppfylt ennå.

7 Handler Dyrets merke egentlig om teknologi og overvåkning?

Du (Ester) nevner "overvåkingssamfunnet." Du kaller jo tråden din «Overvåkingssamfunnet og Dyrets merke, nært forestående?»
Denne delen med overvåkning har jeg egentlig ikke kommentert ennå, men her kan vi snu våre oppfatninger rundt på hodet. Nemlig, når du sier «overvåkingssamfunnet rett rundt hjørnet», vil jeg si at «overvåkingssamfunnet er her allerede.»

Jeg vet ikke om noen husker det, men vi hadde engang noe som het «Overvåkingspolitiet» her i Norge. For noen år siden skiftet dette navn til det nå velkjente «PST», Politiets Sikkerhetstjeneste. Jeg går ut fra at ordet «overvåking» i navnet ble skiftet ut pga. at det ble ansett som belastende etter hvert som den tekniske utviklingen går sin gang. I vår tid blir ord skjønnmalt for i størst mulig grad å dekke over de negative sidene ved ordet. En fange heter nå for tida "innsatt". En sosialklient er "bruker." En arbeidsløs gikk videre til "arbeidsledig" og nå "arbeidssøker." Hva blir det neste? Men overvåking er nettopp hva PST driver med, ikke bare de men andre politienheter og den militære etterretningen også.

Det har blitt kjent at PST har overvåket og kartlagt bloggere og brukere av det islamskeptiske forumet document.no etter 22. juli. Eller la oss ta en av dagens avisoverskrifter i VG for den saks skyld. Her kommer det fram at Kripos har hentet fram SLETTEDE sms-meldinger mellom den overgrepstiltalte ordføreren i Vågå og den angivelig fornærmede jenta. For oss menigmenn som ikke skjønner oss på sånt er jo dette bittelitt skremmende ikke sant?

Poenget er at med den tekniske revolusjonen vi har sett de siste 20-30 åra er vi ALLE mer eller mindre overvåket til enhver tid. Hvis du har vært i utlandet eller hvor som helst med mobildekning og hatt mobilen på vil den avsløre dine bevegelser. Det samme vil minibank- eller kredittkortene dine. PST visste f.eks godt at Breivik hadde vært i Liberia i Afrika i et eller annet oppdrag. Hvis du har vært i London er det omtrent umulig at du ikke har blitt fanget opp av såkalte CCTV-kameraer mange ganger. I Oslo er det ganske mange av dem også.

Dette med overvåking har kommet for å bli, vi blir ikke kvitt det. Hvis du vil unngå overvåking i dag må du rett og slett finne deg en bolig i ødemarka, dyrke din egen mat og være selvhjulpen, ikke bruke mobiltelefon og internett, ikke ha en bankkonto osv. En person som pønsker på kjeltringstreker i dag må sørge for å skjule sine spor best mulig eller villede best mulig før han/hun går til aksjon, sånn er det bare. Alt dette vil bare videreutvikles jo lenger fram i tid vi ser, og det er ingenting vi kan gjøre med det. MEN: Det betyr IKKE at Dyrets merke eller at Antikrist allerede er her. Vet du hvem Antikrist er kanskje?

Det betyr sannsynligvis bare at forløperen til den teknologien han kommer til å benytte seg av er her. Antikrist vil være en diktator i Europa i endetida som leder en samling av ti nasjoner (ikke nødvendigvis ti land i moderne betydning men ti bibelske folkeslag) ifølge Åpenbaringen og Daniel. På et punkt skiller han seg ikke fra alle andre diktaturer gjennom historien, nemlig at han ønsker å overvåke og kontrollere undersåttene sine. Men han skiller seg i ekstremitet i det å oppnå sine mål, for Bibelen sier at han HENRETTER ALLE som ikke er villige til å ta Dyrets merke som gir rett til å kjøpe og selge. Har du fått med deg at Bibelen sier det Ester? At alle blir drept som ikke tar Dyrets merke? De scenarioene som du beskriver med å «ikke få kjøpe mat, ikke kjøpe bensin for å komme seg til jobben» osv. er faktisk irrelevante.

En annen ting er at Bibelen ikke sier noe om «sporing, overvåkning, kontroll» osv. når det gjelder merket. Den sier bare kort og godt at «du kan ikke kjøpe og selge uten det.» Derfor er det en fare for at vi overfortolker Skriften når vi legger til de nevnte tingene.
Antikrist vil ha mange fiender, først og fremst Russland og Kina. Glem det du har hørt om at "han vil styre hele verden" som er den tradisjonelle kristne fortolkningen. Daniel kapittel 12 lister opp Antikrists motstandere, og Åpenbaringen forteller om en hær på 200 millioner mann som marsjerer mot Europa. Det vitner ikke akkurat om total kontroll over verden!
Derfor bør vi spørre oss selv om Antikrist virkelig vil lage et teknologisk merke og et handelssystem som kan utraderes f.eks med et EMP-angrep, angrep mot satellitter, jamming av radiobølger osv.? Ved å gjøre dette vil han gjøre riket sitt ekstremt sårbart dersom han blir angrepet. Jo mer teknisk avansert et samfunn blir desto større blir også sårbarheten på mange måter.
(Ester) «Og siden chippen binder seg til nervesystemet etterhvert så kan antikrist gjøre mennesker handlingslammet om de viser missnøye, eller gjør noe som går imot antikrist sin "politikk". Som at en gjør motstand.»

Jeg vil bare minne deg igjen på at dette kan være overfortolkning av Skriften, som kun sier at merket handler om å kjøpe og selge. Merk deg dette: Det som er litt interessant er at det ofte ikke er mennesker som kaller seg kristne eller har noe forhold til Bibelen som kommer med disse teoriene om chipping, overvåkning, kontroll osv., men de liker å koble dette til Dyrets merke for det har de hørt om!

Dette er endel av en internettrend generelt (frykten for kontrollsamfunnet, 1984 osv.), og for min egen del er jeg veldig forsiktig med å la ikke-troende som i utgangspunktet ikke har noe særlig forhold til Gud og Bibelen tolke den!

LarsEven