NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 9. juli 2016

Lørdags-kultur på Spikers Corner

MULTIKULTUR?

multitullkultur
multitumulttur
tumultkultur
kul tulltur
kul kultur
multikulturtortur
kul torturkultur
tortur?

Hilsen Torstein