NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 27. juli 2016

Til Martin Kolberg, AP

Av Norvald Aasen.

Regjeringen skaper grobunn for terror, hevder du.

Dette blir for dumt, Kolberg! Se deg tilbake på APs politikk med å fremmedgjøre landet. Se på Gro. H. Brundtland sin stortingsmelding nr. 74 fra 1979 som la grunnlaget for den uttrygghet og fortvilelse som råder i befolkningen, da med unntak av dere politikere, som tydeligvis ikke bryr dere døyten om land og eget folks fremtid.

Ansvarsfraskrivelse er et kjent uttrykk innen politikk. Den skaper fortjent politikerforakt. Så vel bekomme!

Tror du virkelig at fortsatt knefall for fremmedfolket, om dere så velter NAV-kassen over i lommene på kravstore asylsøkere og innvandrere ved skrankene, vil hindre terror? Er det manglende sosiale goder som er grunnen til terroren i Frankrike, Belgia, Spania, England, Tyskland for å nevne noen?

Nei, det er nok heller det at de fremmede ser på seg som okkupanter, noe de har fått hjelp til å bli av Europa's og Vestens politikere og øvrige maktelite!

En fremmed okkupasjon trenger gjerne femtekolonner innen de land som skal erobres, det finnes i rikt monn over hele Vesten, ikke minst i Norge. Og ikke minst innen samfunnets toppelite.
 
Kanskje burde heller AP sørget litt bedre for de av våre eldre og syke som trenger omsorg og pleie, og som har skaffet landet den velferden som dere politikere har gitt dere selv mandat til å dele ut til folk fra fjerne himmelstrøk.

Jeg leser også at du langer ut mot Sylvi Listhaug. Hun har likevel sterk støtte i den norske befolkningen for det hun har maktet å få gjennomført. Hun har skapt håp og tro på et tryggere samfunn. men har møtt motbør fra bl.a. Arbeiderpartiet. 

Jeg har også latt meg fortelle at AP sin ungdomsorganisasjon, AUF, har hatt representanter for organisasjoner som har vært regnet for terrororganisasjoner, på sine samlinger. Skulle ikke dette gi grobunn for terrorisme, Kolberg?

Kjære Martin Kolberg, finn fram feiekosten og fei for egen partidør. Der tror jeg det trengs en opprydding. Ikke alt kan skjules for fremtiden gjennom selvros og hovmod!

Selv for meg, som ikke har noen tilknytning til, eller sympati for Høyre, er dine utsagn så bort i tåkeheimen at det egentlig ikke fortjener noen kommentar. Men som velger, og siden jeg er med på å betale lønna di, så skal du få min mening likevel.     

Norvald Aasen, 6983 Kvammen