NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 7. juli 2016

Trygdekutt til flyktninger er bra!

Av Amund Garfors.

Regjeringen legger nå fram forslag til å stramme inn på en rekke velferdsgoder til flyktninger. Noe som i høy grad ønskes velkommen. I stedet for minstepensjon og uføretrygd skal flyktninger over på statlig sosialhjelp. I forslaget til endringer av trygderegelverket for asylsøkere og flyktninger, som ble sendt ut på høring mandag, så foreslår regjeringen å oppheve de fleste av særrettighetene som disse gruppene har fått helt automatisk, ved å bare sette foten på norsk jord.

Dessverre er ikke blekket tørt på disse forslagene, før hylekoret i AP, SV og i NOAS  høres. Og der de selvfølgelig  vil motarbeide dette. Ethvert oppegående menneske må jo innse at dersom velferdsstaten skal bestå, så kan ikke Norge oppføre seg som en Bør Børson. Ja, som kaster penger etter disse folka som kommer til Norge og tror det er vår soleklare plikt å ta vare på dem. For måten dette foregår på i dag, det vil bli spikeren i kista på den norske velferdsstaten!

Jo flere detaljer folk får rede på om hvordan pengene brukes (misbrukes) – dess mindre blir viljen til å bidra gjennom skatt. Det er ei skam at etniske nordmenn, eldre og uføre, skal ifølge AP betale regningen for den hodeløse innvandringen som er tredd nedover hodet på oss. Og det uten å spørre folket om tillatelse til dette! Mens trygdeinnvandrere lever på den grønne gren, uten å klipe fingrene i ærlig arbeid, så blir levekårene stadig verre for minstepensjonister og barnefamilier med bare en inntekt. Det også mens en rekke såkalte professorer og bedrevitere stiller opp på Dagsrevyen og gråter sine krokodilletårer, der de mener særordningene for våre ”nye landsmenn” ikke skal røres. Mens de gir totalt blaffen i eldre etniske nordmenn.

Det er ikke en dag for tidlig at det settes fokus på kostnadene ved asylinnvandringen her i landet. I fjor gikk forskningsleder i SSB, Erling Holmøy ut og advarte mot dette vanvittige pengesløseriet.  Han hadde da regnet ut at 135.000 innvandrere ville koste oss 767 milliarder kroner!! Og at disse pengene IKKE kunne tas fra et oljefond som for lengst er disponert til andre formål. Sammen med dagens store uttak vil dette komme til tømme Statens Pensjonsfond. Og derfor takker jeg arbeidsminister Anniken Hauglie for hennes utspill, og hilser alle nye vedtak og kraftige innstramninger velkommen!

NARVIK, 05.07.2016  AMUND GARFORS