"Victor Petrenko" - kverulant eller opportunist?

Av Amund Garfors.

Det er heldigvis ikke hver dag man blir overfalt gjennom avisa Fremover,  der fremmede og ukjente personer får lov til å komme med sine merkelige tanker og synspunkt over mine meninger og betraktninger  og  av et samfunn i ubalanse. Der deres frustrasjon og sinne er påtakelig overfor undertegnede. Ja, der dette kommer til syne i  merkelige formuleringer og politisk slagside. Og i tillegg oppfører seg som både aktor og dommer. Ikke minst der denne fyren mener jeg skal stå til rette og svare for mine hundrevis av skriv gjennom en rekke år.

Ja en dåre kan ofte spørre mer enn ti vise kan svare på. Og når han samtidig innrømmer at han spretter rundt med sine synspunkter som en ball i et flipperspill, da er det sannelig ikke lett å få tak i hva denne mannen mener. Når så denne Petrenko i tillegg beskylder meg for å hovere på vegne av Brexit-seierherrene Nigel Farage, Boris Johnson og ikke minst det engelske folk, da er han langt ute på viddene og ikke minst i sin uvitenhet om hva som foregår i Storbritannia, der de unge velgerne omtrent uteble ved dette viktige valget.

Ellers har jeg alltid hatt en del prinsipper i livet, ikke minst at jeg liker å si sannheten, både skriftlig og muntlig. Har det heller ikke med å pakke budskapet inn i bomull eller å være politisk korrekt. Slikt fører bare til frustrasjon, selvbedrag og et dårlig selvbilde.

Mitt store forbilde er nemlig Georg Orwell, forfatteren av bl.a boka ”1984” og som er mer aktuell for tiden enn noen gang før. Orwell har uttalt følgende sannhet, noe som jeg  har som mitt motto: ”Dersom friheten overhode skal bety noe, da må den bety retten til å fortelle folk nettopp det de IKKE ønsker å høre”! Det er akkurat dette prinsippet jeg prøver å leve etter og ikke minst få fram i mine skriverier. Og der jeg aldri har skrevet for å bli populær eller godt likt. For da bedrar en seg sjøl.

I ei meget farlig tid, der Norge som NATO-medlem er med på å provosere fram en ny krig i Europa, og der vi dessverre lar oss forlede til å bli med på ei farlig utvikling i øst, så har det vel aldri tidligere vært mer viktig å si sannheten enn nå? I ei tid der Norge skal utplassere styrker i Petrenkos hjemland Polen og i de baltiske land. Der Angela Merkel og Obama Hussein har satt lettvekteren Jens Stoltenberg som sjef for dette livsfarlige eventyret. Håper at Victor  Petrenko nå forstår mitt bruk av ordet ”germanisering”…

Dette rotet og den uoversiktlige måten Petrenko viser seg fram i sitt skriv, det gjør det vanskelig å konkludere med hva han egentlig vil. For det er ganske kaotisk, veldig rotete og lite sammenheng i det som skrives. Der det meste henger i lufta. Ja, en eneste stor lapskaus der lite blir forfektet og der han sjøl har få meninger å komme med om noe som helst. Men der hans ordgyteri blir det viktigste.

Det jeg alltid har vært opptatt av er å få fram at debatten rundt innvandring og islam er belemret med en rekke faktiske feil og fastlåste dogmer og myter. Dessverre er disse feilene blitt til vedtatte sannheter helt inn i de toppolitiske rekkene, akademia, og ikke minst, inn i de tyngste medieinstitusjonene som NRK og de største avisene. Manipulasjoner er blitt en utstrakt øvelse fra visse hold. Noe som denne Petrenko også prøver seg på. Mens de mer naive og ærlige dumhetene, om et slikt uttrykk kan brukes, også er med på å legge et slør over de faktiske og meget skremmende forhold som vi i dag ser vokse fram i Norge.

Fortielse, desinformasjon og manipulasjon om innvandring og de problematiske sider ved islam skyldes både gode hensikter, politiske strategier og sentrale aktørers mangelfulle kunnskaper om det meste. Men resultatet blir det samme; der enkeltindividers rettigheter krenkes og våre muligheter for å videreføre et godt samfunn basert på frihetsverdier og velferd blir gradvis  svekket.  Der myndighetene innfører islam og kaster kristendommen på havet. Dette trolig for å øke kriminaliteten og utviske vår kultur og nasjonalfølelse. På en slik måte kan man skape kaos i et samfunn. Og det for å få et påskudd til å stramme inn lovverket og ikke minst begrense ytringsfriheten og den personlige friheten som Orwell skriver om.

Målet er nemlig å avskaffe demokratiet og innføre diktatur! Islam med sin totalitære ideologi passer som hånd i hanske, og der dette kombineres med statens lefling med det fremmede og der alt skal legges til rette for disse inntrengerne. Ikke minst der folk lettere skal godta globaliseringen og den nye verdensorden som jeg anbefaler at Victor Petrenko også setter seg litt inn i. Før han forsøker å korsfeste meg. Der jeg også må minne ham om at de som tar seg over havet til Europa, ikke er familiefolk. Men denne masseinnvandringen består derimot av unge ugifte menn mellom 15 og 29 år. Og som dermed er med på å gi Europa en meget stor demografisk slagside, ikke minst en god del IS- terrorister som ingen har oversikt over.

All erfaring tilsier at når millioner av ikke-faglærte unge menn tar seg ulovlig inn i Europa, et Europa som bare etterspør høykompetent arbeidskraft, da er dette ei oppskrift på sosial uro, vold og kaos!

Til slutt vil jeg bare sitere nok en sannhet fra Georg Orwell: ”I en tid der bedraget er altomfattende,  så er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten!”

Narvik, 8.juli 2016  Amund Garfors