NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 5. desember 2016

Hva er forskellen mellem trold og mand?


Av Odd S. Beverfjord.

DOVREGUBBEN: Hva er forskellen mellem trold og mand?

PEER GYNT: Der er ingen forskel, så vidt jeg ser. Stortrold vil stege og småtrold vil klore; - ligeså hos os, hvis bare de turde.

DOVREGUBBEN: Sandt nok; vi er ens i det og mer. Men morgen er morgen og kveld er kveld, så forskel blir der nu lige vel. Nu skal du høre hvad det er for noget: Derude, under det skinnende hvælv, mellem mænd det heder: "Mand, vær dig selv!" Herinde hos os mellem troldenes flok det heder: "Trold, vær dig selv - nok!"


HOFTROLDET: (til Peer Gynt): Øjner du dybden?

PEER GYNT: Det tykkes mig tåget.

DOVREGUBBEN: "Nok", min søn, det kløvende, stærke ord, må stå i dit våbenmerke.

DOVREGUBBEN: Det er underligt med den menneskeart; den hænger i så mærkværdigt længe. Får den i dyst med os en flænge, sætter den vel ar, men den heles snart. Min svigersøn er nu så føjelig som nogen; villig har han kastet kristenmandsbrogen, villig har han drukket mjødpokalen, villig har han bundet bag på sig halen, - så villig, kort sagt, til alt, hvad vi bad ham, at trygt jeg tænkte, den gamle Adam, var engang for alle på porten jaget; men se, med et har han overtagt. Ja-ja, min søn, så må du i kur - mod denne hersens menneskenatur.

PEER GYNT: Hvad vil du gøre?

DOVREGUBBEN: I venstre øjet, jeg risper dig lidt, så ser du skævt; men alt det du ser, tykkes gildt og gævt. Så skærer jeg ud den højre ruden - -

–Fra ”Peer Gynt” av Henrik Ibsen, 2. akt, I Dovregubbens hall

INTERNETT-TROLL

Online trolling er praksisen med å oppføre seg på en villedende, destruktiv eller forstyrrende måte i en sosial setting på internett. De som driver denne praksisen har fått betegnelsen internett-troll. Disse trollene deler mange egenskaper med den klassiske Joker skurk: en moderne variant av arketypen ”Trickster” fra antikkens folklore, eller som Loke i norrøn mytologi. Mye likt Joker, operer også troll som agenter for kaos på internett, ved å utnytte en sak som er egnet til å fremkalle sterke følelsesmessige reaksjoner ("hot-button issue”), for å få debattanter til å fremstå som altfor følelsomme eller tåpelige. Hvis en uheldig person faller i trollets felle, intensiveres trollingen til nådeløs underholdning. Loke er blitt beskrevet som ”bisarr, burlesk, infam og lumsk”. Han er også ”intelligent, leken, full av spillopper” og en ”ulykkesfugl”. (Gro Steinsland, Norrøn religion, 2005) Snorre har beskrevet ham som blant annet ”ond av sinnelag, og svært ustadig i sitt vesen. Han er foran andre i den klokskap som kalles sluhet og han bruker list til alle ting.” (Den yngre Edda, ”Gylvaginning”)

Internett-troll er personer som skriver på internettfora og lignende for å provosere følelsesmessige reaksjoner, kiv, krangel eller lange resultatløse diskusjoner som fører ingensteds. Dersom ikke moderator griper inn og stopper trollingen ved å utestenge nett-trollet fra en diskusjonsblogg, vil seriøse bidragsytere trekke seg unna, og bloggen vil etter kort tid domineres av useriøs diskusjon og kverulering.

Nett-troll sår splid, disharmoni, dissonans, krangel eller strid ved å poste provoserende, aggressive, agiterende, irrelevante eller useriøse ”off-topic” kommentarer eller meldinger i et nettsamfunn, som sosial media, chat room, diskusjonsblogger, i avisartiklers kommentarfelt, o.l. De påkaller negativ, emosjonell reaksjon hos brukere og lesere, eller på annen måte endrer normal samtale og anstendig og intelligent diskusjon over et tema i en on-topic diskusjon. Det er personer som ikke evner å imøtegå argumenter med saklige og konstruktive motargumenter. Exempelvis kan de som et (ofte ondskapsfullt) retorisk knep anklage et saklig tilsvar fra en meningsmotstander for "trolling". Trollet søker å dominere diskusjonen ved å forårsake irritasjonsmomenter, eller kapre debatten eller diskusjonen ved å presentere et nytt tema som avledningsmanøver for på den måten å lede oppmerksomheten og interessen bort fra det tema som er postert som hovedsak.

Et troll kan poste meldinger og kommentarer med ulike typer innhold som banning; vulgære uttrykk; personangrep, fornærmelser; falske beskyldninger som går på karaktertrekk (ærekrenkelse, karakterdrap); sjikane; åpenbare eller implisitte injurier, med den hensikt å forvirre, eller påføre andre onde følelser for å trekke den angrepne ned på trollets åndelige og intellektuelle nivå i en meningsløs, formålsløs og tidsløsende argumentasjon og ordveksling som ikke fører noe sted.

Nett-trollenes posteringer fører til at brukerne/debattanter blir irriterte, opprørte og sinte. I mange tilfeller medfører det at diskisjonsbloggens deltakere vender seg mot hverandre. Slik forsures, nedbrytes og ødelegges miljøet på forumet. For nett-trollene er det morsomt, og ofte en emosjonell nytelse, å tenke på at komplett fremmede mennesker er opprørt av det de skriver. Dette kan klassifiseres som en type skadefryd: Troll med denne motivasjonen får glede ut av frustrasjon, frykt eller smerte (eller hva de oppfatter i deres sinn som sådan) hos ofrene.

Ondskapsfulle kommentarer som f.eks. angrep på en debattants karakter er ofte fremsatt av trollet som på den måten vil fremheve sin egen innbilte fortreffelighet, eller bare rett og slett vil være ondskapsfull og ødelegge miljøet.

I en konstruktiv samfunnsdebatt beskrives først problemstillingen, deretter foreslått konstruktiv løsning (målsetting), for til slutt å beskrive hvordan debattanten mener løsningen kan gjennomføres for å nå målet. Dette er utgangspunktet for en seriøs og saklig debatt/diskusjon. Men en slik form for diskusjon og tankerekke synes å ligge utenfor nett-trollets begrepsevne. Ved sin form for argumentasjon har trollet satt seg selv utenfor anstendig og inntelligent debatt/diskusjon og således diskvalifisert seg selv i et forum som vil ivareta ytringsfrihet og seriøs debatt.

Hva er det som driver personer til å oppføre seg som nett-troll? Hva er årsaken til at noen ikke makter å rette seg etter regler for rett og galt og allment aksepterte sosialetiske verdinormer forøvrig? Hvilke karaktertrekk er det som dominerer deres personlighet og dirigerer deres handlinger? Hvilken etisk og moralsk normgivende standard forholder de sine tanker og aktiviteter til på diskusjonsblogger og interpersonale relasjoner forøvrig?

Hva er det som får personer til å kaste fornærmelser og egge til splid i online kommentarer og sosial media? Hva er det som får kommentatorer og (ofte anonyme) internett-troll til å benytte seg av trollingens polariserende effekt som fører til splid og krangel blant mennesker de ikke kjenner og således ødelegge bloggmiljøet, fremfor å gå inn med saksrelevante kommentarer og tilegne seg en dypere forståelse av det aktuelle tema?

Det er usannsynlig at nett-troll er glade, lykkelige og harmoniske mennesker. Men hva er så forklaringen til nett-trollenes spesielle opplevelsesverden og deres personlighetsavvik eller sinnslidelse? Hva er de karaktertrekk ved trollets personlighet som skaper vedkommendes perverse oppfatning av andre mennesker og vurdering av egen atferd?

Nå opptrer det ofte også bidragsytere på diskusjonsblogger som anvender bloggen som chat room og som bryr seg lite eller ingenting om det aktuelle tema. Andre legger ut off-topic temaer i harmløse kommentarer for å ha det gøy. Slik form for ”debatt” kan ikke betegnes trom ”trolling”. Slike posteringer skyldes helst dårlig oppdragelse. Men det er dog en avledningsmanøver, selv om bidragsyteren ikke har noe ondt i sinne.

Men én ting kan vi slå fast med den høyeste sannsynlighetsgrad – problemet med internett-trolling stikker langt dypere enn dårlig oppdragelse eller omsorgssvikt og mangel på kjærlighet i oppveksten.

Trolls just want to have Fun

I en undersøkelse (2014) utført av Erin Buckels ved University of Manitoba og to kolleger, Paul D. Trapnell og Delroy L. Paulhus ved hhv. University of Winnipeg og University of British Columbia, har forskerne funnet at personer som deltar i trolling er preget av personlighetstrekk som faller i den såkalte Dark Triad of Personality: machiavellisme, narsissisme, psykopati og sadisme. Rapporten har (etter undertegnes mening den noe misvisende) tittelen, ”Trolls just want to have Fun”.

Studien, som omfattet 1215 personer i to studier, fant sammenhenger, noen ganger ganske betydelig, mellom Dark Triad-personlighet og trolling-atferd. Nett-trollene scorer høyt i målinger av karaktertrekk som knyttes til machiavellisme, narsissisme, psykopati og hverdags-sadisme.

– Trollene er manipulerende, egosentriske, mangler empati og opplever glede over å påføre andre mennesker skade, konkluderer psykolog Erin Buckels ved University of Manitoba, som står bak undersøkelsen. “Trolls just want to have fun” viser at mange av de som kommer med spydige kommentarer, hets og sjikane (“nett-troll”) har problemer som strekker seg langt utover det å ødelegge for andre på internett.

Sadisme er tendensen til å oppnå nytelse og emosjonell tilfredstillelse ved å påføre andre smerte, lidelse, eller ydmykelse. Sadisme inkluderer glede av å se andre mennesker gjennomgå ubehag eller smerte. Individer som besitter sadistisk personlighet har en tendens til å vise aggresjon og ond oppførsel. Sadisme kan også omfatte bruk av psykisk vold, målrettet manipulering av andre gjennom bruk av frykt, og en opptatthet med vold, som for eksempel voldelige filmer og dataspill. Den kanadiske undersøkelsen om nett-troll påviste at assosiasjonene mellom sadisme og trolling var spesielt sterk.

Den såkalte ”Dark Triad” omfatter tre typer personlighetsforstyrrelse: narsissisme, machiavellisme og psykopati.

Narsissisme kjennetegnes ved en egoistisk beundring av egne attributer, atferd preget av overdrevne følelser av selvhøytidelighet eller selvforherligelse, forfengelighet, innbilskhet (megalomani), sykelig behov for andres beundring, manglende forståelse for andres følelser og likegyldighet overfor andre menneskers nød. Noe som kan være en del av forklaringen til sekulær medias manglende interesse for forfulgte kristne og politikeres begeistring for islam. Begrepet narsissisme stammer fra gresk mytologi, hvor den unge Narkissus ble forelsket i sitt eget speilbilde som en forbannelse. Den amerikanske fagorganisasjonen, The American Psychiatric Association har hatt klassifiseringen narsissistisk personlighetsforstyrrelse i sin Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) siden 1968, og trekker det sammen med begrepet megalomania (stormannsgalskap). I alvorlige tilfeller av denne personlighetsforstyrrelsen fremstår den som er rammet av den ofte som maktsyk, et maktmenneske (psykopat) som stadig er på jakt etter makt og suksess, gjerne innen politikk og forretningsliv, men også i sosiale kretser forøvrig.

Machiavellisme er besittelse av karaketertrekk som sluhet, utspekulerthet og falskhet i statskunst eller generell sosial atferd. Betegnelsen kommer fra den italienske renessanse-diplomaten Niccolò Machiavelli (1469 - 1527) i boken ”Il Principe” (Fyrsten). I moderne psykologi er machiavellisme en av personlighetsforstyrrelsene i The Dark Triad, karakterisert ved en tvetydig mellommenneskelig stil, forakt for moral, og fokus på egeninteresse og personlig vinning. I likhet med psykopaten har den som er rammet av machiavellisme en tendens til å være ufølsom og mangler empati. Som hos psykopater er anger og skyldfølelse fraværende og den som lider av machiavellisme er således i stand til å løsrive seg selv fra konvensjonell moral og kan derfor bedra og manipulere andre uten skrupler.

Psykopati, noen ganger brukt synonymt med sosiopati, er tradisjonelt definert som en personlighetsforstyrrelse preget av vedvarende antisosial atferd, nedsatt empati og anger eller totalt fravær av slike egenskaper, samt en frekk, uhemmet og egoistisk atferd (disinhibisjon). De har problemer med å rette seg etter allment vedtatte normer og regler, men finner tilfredsstillelse i å bryte allment aksepterte normer, noe som ofte fører til korrupsjon, lovbrudd og kriminalitet. Psykopater er manipulerende, uærlige og ofte patologiske løgnere. De har kun en utnyttende interesse av andre mennesker. I hverdagslivet skaper de ofte krangel, mistenksomhet, splittelse og fiendskap. Psykopater besitter også sadistiske karaktertrekk i varierende grad. De blir ofte oppfattet som intelligente og kunnskapsrike, men deres kunnskap er overflatisk og mangler dypdeforståelse og innsikt. De leser overskriften og gjerne også ingressen, men hopper over brødteksten. En overskrift er i utgangspunktet alt internett-trollet med sin (innbilte) overlegne intelligens trenger å lese for å vite nøyaktig hva en 3000-ord artikkel handler om og hva den hevder.
Grensen mellom de tre typer personlighetsforstyrrelser, narsissisme, machiavellisme og psykopati (sosiopati) er flytende og overlappende, dvs. de samme karaktertrekkene opptrer i større eller mindre grad hos alle de tre gruppene av personlighetsforstyrrelser i ”The Dark Triad”. Et av fellestrekkene ear at de er ute av stand til å se sine egne feil og svakheter. De mangler sykdomsinnsikt og er overbevist om sin egen fortreffelighet og intellektuelle overlegenhet. De er gjerne også overbevist om sin egen moralske overlegenhet og er alltid i besittelse av ”sannheten”. Deres påstander ”dokumenteres” gjerne ved henvisning til useriøse nettsider og manipulerende avisoverskrifter og ditto videosnutter. De har tilsynelatende ingen etisk og moralsk normgivende standard som definerer godt og ondt, rett og galt, sannhet og løgn, eller de forholder seg til sin egen moralske standard for hver særskilt anledning, slik at den alltid passer deres eget behov og målsetting.

Nå er imidlertig intet menneske fullkomment. Forskjellen på troll og menneske er ordet ’nok’. Mennesket skal være seg selv, men trollet er seg selv nok. Vi er har alle mer eller mindre av Dovregubbens karaktertrekk i oss, fått trollkuttet i øyet og er oss selv nok. Vi besitter alle mer eller mindre av de mørke karaktertrekk som beskrives i The Dark Triad. Derfor, på samme måte som vi leverer bilen til årlig service eller til en EU-kontroll, eller NAF-test ved kjøp av bruktbil, kan det også vare nyttig med en årlig personlig selvransakelse for å finne våre egne svakheter som trenger reparasjon. En slik mental helsesjekk er en Dark Triad Test som vil avsløre hvor mye vi har av mørke personlighetsrekk som narsissisme, machiavellisme og psykopati. SC’s artikkelforfattere, debattanter, bidragsytere og aktører i kommentarfeltet oppfordres til å ta den testen som ligger på http://www.personalitylab.org/tests/triad.htm og ta resultatet av testen til etterretning. (Til orientering: undertegnede har tatt testen.)

“Take a walk on the dark side by completing the questionnaire! It has been developed by psychologists to measure some key aspects of personality.”

Kommentatorer som ikke respekterer allmenne regler for anstendig og høvisk oppførsel og saklig diskusjon og sivilisert informasjons- og meningsutveksling vil ikke fra undertegnede kunne regne med tilsvar på sine kommentarer til nærværende artikkel om internett-troll.

For ordens skyld, temaet i denne artikkelen er ikke Rothschilder, verdensbanker og angivelige jødiske konspirasjoner. Den handler heller ikke om det nye Sverige eller båtflyktninger. Temaet i denne artikkelen er nett-troll – hva de gjør, hvem de er, og hva de er.

Øyet er legemets lys; er ditt øye friskt, da blir hele ditt legeme lyst; men er ditt øye sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørket! Matt 6:22-23

Odd S. Beverfjord