Sitter du alene på julaften?

Da han åpnet sekken sin for å gi eselet fôr, fikk han øye på
pengene; for de lå øverst i sekken. (1 Mosebok 42,27)
Andakt av Spikeren.

Var det ikke rom for deg heller i herberget?

La meg i såfall ta deg med ca. 3500 år tilbake i tid, til fortellingen om Josef og brødrene hans i Første Mosebok. Veldig kort fortalt, kan vi si at historien går slik:

Josef bodde sammen med sin far og sine 11 brødre i Kanaan. Men brødrene hatet Josef. De forkastet ham og solgte ham til noen ismaelitter, som igjen solgte ham til Egypt. Der ble Josef etterhvert Faraos mest betrodde tjener og han ble satt til å forvalte hele Egypts rikdommer.

Mange år senere ble det stor hungersnød i Kanaan og folket sultet - også Josefs 11 brødre og familien deres. De hadde imidlertid hørt at det var overflod i Egypt. Derfor dro brødrene nedover for å kjøpe mat, slik at familien kunne overleve.

Da de kom til Egypt ble de møtt av Josef. Men de kjente ham ikke igjen, for det var gått mange år siden de hadde forkastet og solgt ham. Og nå stod de altså framfor Egypts nest mektigste mann - som faktisk var deres egen bror - uten at de visste det.

Josef lot brødrene sine få kjøpe den maten de trengte, men han fortalte dem ikke at han var deres bror. Han sendte dem bare tilbake til Kanaan igjen, og det er mens de er på hjemvei vi kan lese følgende i 1 Mos 42,27 "Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eselet fôr, fikk han øye på pengene; for de lå øverst i sekken."

Tilbake til desember, 2016: Her sitter du på selveste julaften og leser denne andakten. Når du tenker deg om, har kanskje du også vært en av dem som har hatet og forkastet din bror? Men nå er det jul og du har vært nede i "Egypt" og kjøpt deg god mat for anledningen. Kanskje du til og med har pyntet og forsøkt å gjøre det litt ekstra fint rundt deg? Nå er alt ferdig. Du har "slått leir for natten" og gjør deg klar til å fore det slitne, men standhaftige "eselet" som du er.

Da vil jeg at du skal sette deg godt til rette og åpne skinnsekken din. For der vil du nemlig se at alt som du forsøkte å betale med har blitt lagt tilbake i sekken din. Ja, det har blitt lagt øverst, slik at du ikke skulle unngå å se det. For den du har handlet hos er din bror. Han som du en gang hatet og forkastet - og som du trodde var død. Det er han som sier: "Hør, alle dere som tørster, kom til vannene! Den som ikke har penger, kom, kjøp og et! Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk!" (Jes 55,1)

Julen er en fin tid for mange. Da forsøker vi å samles og være gode mot hverandre. Men for de aller fleste tror jeg julen kan være vanskelig - særlig hvis vi glemmer hvorfor vi feirer jul. Det er mange som sitter alene også denne julaften. Noen har kanskje mistet sine kjære, mens andre har blitt skjøvet ut i kulden. Noen kan til og med føle på ensomhet midt blant alle de glade menneskene. Og med det kjøpepresset som vi blir utsatt for idag, tror jeg de fleste av oss føler på en bunnløs utilstrekkelighet.

La oss derfor sette fokus på grunnen til at vi feirer jul. For julen er ment å være en KRISTEN høytid. Den er Hellig og skal ikke tukles med hverken av politikere, prester, humanetikere eller handelstand. Den skal heller ikke gjøres om til den kjøpefesten som vi ser idag. For den største gaven er ikke den som vi gir, men den som blir gitt oss av Gud!

Luk 1,78-79 "For vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre skritt inn på fredens vei."

Med disse ord ønsker jeg dere alle en god og velsignet jul i Jesu navn.
Spill sangen nedenfor og hør om den store gaven du har fått!

Beste hilsen,
Spikeren.