NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 3. februar 2017

En medisinsk mafia

Av May-Harriet Seppola.

For ca 70 år siden fantes det en vellykket kreftbehandling i USA for pasienter sin var oppgitt av det tradisjonelle helsevesen.

Tross suksessen ble metoden og mannen bak det hele knust av maktapparatet.

Den kanadiske legen Ghislaine Lancctot har praktisert som almenpraktiker og forsket i 25 år i Canada, Frankrike og USA.

Hun har skrevet boken The Medical Mafia, der hun uttaler at “Dette er ingen lesning for sarte sjeler eller mennesker som ønsker å bevare troen på at helsevesenet kun er til for pasientenes skyld."

Av de mange spørsmål hun stiller er disse: ”Hvofor dør folk av kreft til tross for mere enn 50 års forskning, som har kostet astronomiske summer og hvorfor vet vi fremdeles så lite om alternativ medisin."


Millioner av mennesker har blitt og blir skamfert av behandlingen.

Kreftpasienter har valget mellom disse behandlinger:

AMPUTASJON - Kirguri.
FORBRENNiNG - Røntgen/behandling.
FORGIFTNING - kjemoterapi.

Men det eksisterer alternativer, som skjules for offentligheten og som samtidig er effective, sikre og billige, men de menensker dom formidler dette blir utsatt for den renen heksejakt.

Kreft er en beskjed til oss alle om å våkne opp, en sjanse kroppen gir oss, for å bevisstgjøre hva vi bruker livet på.Chislaine Lanzlot legger vekt på pdykiske o sjelelige årsaker.

I løpet av 1930-årene ble flere hundre amerikanere kurert for kreft, og mange av dem befant seg på et stadium av sykdommen der de var oppgitt av legevitenskapen og bare ventet på å dø.

Denne metoden virket også på andre sykdomsformer som tuberkulose, prostata, kjønnssykdommer og grå stœr. Men denne metoden ble kvalt av et økonomisk og medisinsk etablissement, som så sine egne interersser truet. Barry Lymes, en amerikansk vitenskapsforfatter dokumenterer hva som skjedde i boken “The Rife Report –The Cancer Cure that worked”.

Første utgave kom ut i 1987 og fram til 2001 ble den trykket i 9 opplag.

Boken er en beretning om amerikaneren Royal Raymond Rife, om hans liv, forskning og motstand. Kamp, seire og nederlag.

Rife ble født i 1988 og hans intereesser strakte seg over 3 områder:

1 Bakteriologi
2. Mikroskopi
3. Elektronikk

Hans forskning og resultater ble malt i stykker av et medisinsk og økonommisk maktapparat, men idag er undertrykkelsen og fortielsen iferd med å slå sprekker.

Løgner som ble spredt for å knekke ham, er nå tilbakevist av eksperter.

En ny generasjon forskere bekrefter flere av Rifes oppdagelser.

Økningen av kreftofre i USA har økt drastisk.

Fra 1970 – 1986 døde 6 millioner amerikanere av kreft.

Rife konstruerte et mokroskop, som rent teknisk stilte alle andre mikroskper i skyggen..

Et vanlig mikroskop forstørrer fra 2000-2500 ganger, mens Rifes mikroskop forstorret 17000 gnger. Den viktigste egenskap ved Rifes mikroskop var at han kunne studere levende organismer, celler og bakterier.

Den herskende vitenskap avfeide dette som umulig og Rife ble anklaget og avfeid som løgner.

Han døde i 1971.

Kilde: “Makten bak makten" av Per-Aslak Ertesvåg.

Forfatteren hevder i denne boka at verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Han mener at det som skjules og som han avdekker, er krøniken om makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning. Samtidig er det historien om den nye verdensordenen og globaliseringen. Dette er første bok i en trilogi.

BOKOMTALE

"Fra kreft til kraft", av Bent Madsen, Dagfrid Kolås og Trine Helgerud.

Fra kreft til kraft - psykosomatisk forståelse av sammenhengen mellom følelser, hjerne og organ. Boka handler om metamedisin og inneholder 8 inspirerende krefthistorier.

I tillegg til 8 ulike historier fra mennesker som har opplevd å få kreft og som mener å ha blitt friske ved hjelp av metamedisin gir forfatterne en innføring i psykosomatisk sykdomsforståelse og metamedisinsk forståelse av sykdomsprosessene, og viser blant annet til den tyske legen Ryke Hamers forskning på forbindelsen mellom traumatiske opplevelser og sykdom. Har litteraturliste.

Fagfolk om boken:

"META-Medisinen er et fantastisk bidrag til forståelse av egne sykdommer og til et helhetlig syn på medisinen. Dette bringer psykosomatisk forståelse videre, og gir deg verktøy til å ta vare på egen helse."
-Odd Runar Gulbransen, Spesialist i klinisk psykologi.

"Fra Kreft Til Kraft" er et hovedverk som fortjener et nøye studium. Boken setter oss i stand til å forstå Skaperens mest komplette kunstverk - mennesket selv."      
-Dr. Eva Mere

"Det er bra når det ved sykdomstilfeller sitter spesialister fra flere fagfelt ved ”forhandlingsbordet”. Allikevel er det alltid pasienten selv som er i sentrum. Kun hun eller han vet hva som hendte før sykdommen, og hvilken følelsemessig og mental reaksjon hendelsen medførte. Man kan kalle historiene som er presentert i denne boken for mirakler, men metamedisinsk forskning sletter mirakellyset fra dem. Vi har å gjøre med naturlover, som gjelder for oss alle. Vi må bare gi dem en sjanse til å virke. Som lege er jeg fullstendig enig i at så vel sykdom som helbredelse begynner fra innsiden."
-Viigi Viil, lege, NLP terapeut.

"Mennesket står ofte ydmyk og undrende over for naturens kraft og evnen til å helbrede seg selv. Denne boken presenterer en fantastisk mulighet til samarbeid mellom behandler og pasient som vil være berikende for alle parter. Her legges noen brikker på plass i det store kosmiske puslespill."
-Heike Zeitlmann, Spesialist i ortopedisk kirurgi.

Pårørende til en av bidragsyterne i boken:

"Dette er en bok jeg tror det er lett å la seg berøre av. Min kone er en av de 8 personene som forteller sin historie i denne boken. Hun valgte å takke nei til tradisjonell behandling. Med utgangspunkt i at diagnosen hun fikk på sykehuset var riktig, og at svulsten faktisk var brystkreft, synes jeg at hennes beslutning ble svært problematisk. Noen måneder senere ble CT-bildet av hennes hjerne analysert av en person som hevdet at han var i stand til å si noe om den aktuelle sykdom og tidligere sykdommer, og hvordan ulike organiske tilstander kan avleses i hjernens struktur. Uten forhåndsinformasjon om hennes diagnose bekreftet han at det var kreft i høyre bryst. Han kom også med en vesentlig tilleggsopplysning. Bildet tydet på at det nå dreide seg om en helbredelsesfase."

The Royal Rife story
May-Harriet