Fjordårets norske karakterdrap

BRENNPUNKT: Lite visste undertegnede at programmet var
en uredelig dekkoperasjon. På basis av klipping og liming
skulle innholdet bli brukt til et kostbart og nøye planlagt
anti-kristent angrep på Hanvold.
Av Dan Odfjell.

Omtalen av predikanten Jan Hanvold i NRKs Brennpunktprogram i fjor høst var et rent karakterdrap. NRKs vinkling var sjofel og bevisst ødeleggende for ham, og for Hanvolds konkurrerende TV kanal, Visjon Norge. Som tidligere privat næringsdrivende mener jeg bestemt at NRK burde vært anmeldt til Pris- og Konkurranse-tilsynet. Selvsagt ikke for ulovlig markedsmessig prissamarbeide, men for tilsvarende konkurranse-ødeleggende monopolisering. Taperne er det norske TVpublikummet.

Knekke en konkurrent
Jeg mistenker sterkt NRK for å søke å knekke en konkurrent. Dvs før Visjon Norge er blitt sterk nok til å kunne utfordre NRK også på helt andre felter enn evangelisk forkynnelse, noe som ligger i kortene. Forøvrig synes denne uthengningen av Hanvold samtidig del av den lange norske avkristningskampanjen som sosialistene på de forskjelligste måter har stått for. Mangfold pretenderes, alt mens islamismen spesielt beskyttes.

Dette samtidig som vår grunnlovsfestede 1000-årige folke-religion motarbeides. I seg selv, dette synes et uforståelig forhold. Hvorfor forfølges de kristne?

Norge IDAGs generalforsamling
Min forhistorie til saken daterer seg til det kristne sommerstevnet på Bildøy utenfor Bergen i juni i fjor. Jeg ankom dit sammen med Hege Storhaug som hadde avtalt å holde et foredrag. Noen karer fra NRK kom straks opp til oss og spurte om vi var parat til - foran et film-team - sammen å bli filmet og intervjuet. Hege Storhaug spurte hva dette skulle gå i. Etter et upresist NRKsvar sa hun at hun hadde særs dårlig erfaring med NRK og at hun derfor ikke ville la seg intervjue. Deretter ble jeg spurt - og jeg lot meg filmintervjue.

Etterpå spurte jeg når programmet skulle på luften. De smilende folkene forklarte noe om at dette var en generell undersøkelse av kristne menigheter og at jeg kunne se programmet via en NRK-kanal til høsten. Lite visste jeg at dette var en uredelig dekkoperasjon, at på basis av klipping og liming skulle innholdet bli brukt til et kostbart og nøye planlagt anti-kristent angrep på Hanvold.

Maktmisbruk
Dette minner meg forøvrig om hvordan NRK misbrukte sin makt ved ulovlig å trenge seg inn på min families gård i Chile på slutten 80-tallet - med Erling Borgen og et TV-team fra NRK på slep.

Vår formann måtte to ganger avvise inntrengerne som pretenderte forhåndstillatelse fra meg, som på det tidspunktet var i Norge. Formannen på gården påpekte at dette hadde han ikke fått beskjed om, og derfor kunne heller ikke feriehuset mitt like ved besøkes og filmes.

Før teamet ville forlate stedet, stillet de seg da opp utenfor porten ved arbeidsslutt den dagen for å intervjue arbeidere på vei hjem. Disse fikk mikrofonen opp i fjeset med det ledende spørsmålet: «Dere er dårlig betalt, ikke sant?» Dette var et opplagt forsøk på uriktig å henge familien og meg ut, og det rapporterte jeg straks via den lokale ambassaden.

Benektet negativ vinkling
Hva jeg i etterkant av Bildøy-møtet har hørt, er at Anita Apelthun Sæle hadde vært kontaktet av NRKteamet på Telenor Arena i forbindelse med Maldonado-møtene, og at hun da hadde spurt om dette skulle vinkles negativt mht Visjon Norge og Jan Hanvold. Det ble ettertrykkelig benektet. Noe lignende gjentok seg angivelig for ulike personer også på Bildøy.

Fusk
Man lager ikke journalistikk under falske påskudd. Aller minst fra en folkets, hele folkets rikskringkaster. NRK må ha brukt minst 40 timer på TV-opptak totalt. Av disse ble der i Brennpunkt-programmet kun brukt noen få setninger - som en slags «bekreftelse» for det NRK selv hadde på hjertet. Dette er fusk og fanteri for å skape en mest mulig negativ fremstilling - oftest om penger. Der klipp og lim ikke er helt uvanlig, men i dette tilfellet knapt uten sammenheng.

Jeg så personlig begge TV-programmene, både NRKs og deretter forsvars-programmet fra Visjon Norge med Hanvold og Finn Jarle Sæle i samtale foran kameraet. Jeg konkluderte for meg selv med at de økonomiske opplysningene fra NRK om predikanten (og om Visjon Norge) virket både ondsinnede og feilaktige, og at hele programmet var oppkonstruert. Uten bevis, men med stygge insinuasjoner.

Gapestokk
De som tør stikke seg frem og opp mot det norske konforme blir utsatt for tre stadier av «behandling»: Først forsøkes de ignorert, ikke omtalt i det hele tatt. Dersom vi allikevel «står på» er stadium 2) at vi offentlig omtales, men fremstilles ufordelaktig. Dersom heller ikke det stopper oss, da begynner stadium 3) som er grov trakassering i form av regelrett offentlig gapestokk-behandling.

Så uhederlig er taktikken blitt for å stoppe opposisjonelle og annerledes tenkende i Norge. Uten dessverre en eneste landsdekkende dagsavis som fremfører seriøse motforestillinger til dette falske, sosialistiske vinklingsspillet. Fra folk som gladelig slår oss ikke-konforme til marken dersom vi «våger» å gå riksmediamakten virkelig på klingen.

USA
Forøvrig ble denne deres uhederlighet demonstrert med all tydelighet i forbindelse med valgkampen i USA nylig. Tenk, deres kandidat den løgnaktige Hillary ble likevel ikke president - rett og slett fordi Trump ikke tillot seg «mediafiltrert» og ødelagt. Men ved heller å henvende seg direkte til folket.

Oppvask
Dessverre, jeg har registrert at mange mennesker faller for de falske vinklingene fra NRK. Jeg håper dette får sin oppvask. I det minste at folk slutter å tro på denne udemokratiske og grovt ensidige propaganda-kanalen.

Vi kristne ser det spesielt tydelig på måten palestinerne blir fremhevet, på bekostning av det demokratiske Israel - med NRK-medarbeidere som tydelig tar side og som slik går god for Hamas' påstander, en terrorist-organisasjon. Forklaringen synes å være at islamisme og sosialisme i Norge for dem er blitt sammenstøpt.

Dan Odfjell