NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 11. februar 2017

FM vs DAB

Av May-Harriet Seppola.

FAKTA:
Overgang til DAB+ og stenging av FM-nettet.

* I 2011 vedtok et bredt flertall i Stortinget at radio skal digitaliseres og valget fra kringkasterne er DAB+ ( DIGITAL AUDIO BROADCASTING).

* I 2015 behandlet stortinget lokalradioenes vilkår og stadfestet overgangen til DAB+ og stenging av FM-nettet.

DAB+ er en viderutvikling av DAB, og radioer som kan ta inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt ifølge Medietilsynet. FM-senderne blir slukket regionvis.

Først ut er Nordland 11 januat 2017. Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene i februar, før det går slag i slag frem til at de norske FM-senderne slåes av i Troms og Finnmark 13 desember 2017.

1 Septemder 2014 ble DAB-nettet i Norge ferdigstilt, som det mest omfattende i verden. Dekningsgraden skal vœre 99.5 % av befolkningen for NRK og 90 % for de for de kommersielle blokkene, ifølge utbyggeren.

Utbygger og netteier er Norkring, et selskap eid av Telenor med Nrk som tidligere majoriteteseier.

De tre nasjonale radioaktørene er NRK, radio Norge og P4 sender på nasjonalt DAB+ nett, andre sender på lokale nett.

Vegdirektoratet er pålagt å innstallere DAB-sendere til nødnett i 265 tunneller over 500 meter eller med mere enn 5000 kjøretøypasseringer pr. døgn.

Utbyggingen misset fristen 15 januar 2014 og har fått utsettelse til høsten 2016.

Lokalradiostasjoner gis tillatelse til lokale DAV-frekvenser, men overgangen krever investeringer i klassen 1.2 millioner kroner for en middel stor lokalradiostasjon, ifølge beregninger fra Norsk Lokalradioforbund.

Ifølge digitalradio Norge, som representerer P4, Radio Norge og Nrk, vil kostnader til leie av DAB frekvens i Oslo komme på under 7000 kroner i måneden.

I en overgangsperiode på 4.5-7 år, kan lokale radiostasjoner fortsette å sende på FM-nettet, bortsett fra kommersielt drevne radiostasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som må følge FM stengingen av hensyn til like konkurransevilkår, ifølge Kulturdepartementet.

Mens Nrk, Kulrurdepartementet og Medietilsynet tegner et strålende fremtidsscenario for norsk radio med digital teknologi, er 100 talls av lokale radiostasjoner bekymret for fremtiden.

Mangfoldet av lokale srasjoner som sender lokalt stoff, vil det bli slutt på.

Når FM-nettet stenger, blir mellom 8-12 millioner radioer ubrukelige til alt annet enn noen få lokale stasjoner, som fortsetter på FM i en overgangsperiode.

Beslutningen om å stenge FM-nettet ble fattet med ett bredt flertall i stortinget allerede i 2011 og gjentok sin støtte til stenging av FM-nettet i en egen stortingsmelding.

Sitat: "I digitalradiomeldinga, Meld. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet, vart det stilt opp kriterium for å digitalisere det riksdekkjande radionettet i 2017 eller 2019. Eit breitt stortingsfleirtal slutta seg i 2011 til kriteria og til opplegget for digitaliseringa av radiosektoren. Regjeringa har vedteke at kriteria for å digitalisere det riksdekkjande radionettet frå 2017 er oppfylte. Dette inneber at FM-sendingane frå dei riksdekkjande radioaktørane Radio Norge, P4 og NRK kan slutte etter ein regionvis plan i løpet av 2017."

Antallet DAB apparater har økt til 2.8 millioner i landet - av dem 600000 i biler.

2 millioner biler mangler DAB-mottakere, som kun kan løses ved at eierne kjøper nytt apparat eller adapter. Nye biler må spesialutrustes med DAB utstyr ettersom mange bilprodusenter ikke leverer dette i nye biler.

Per Morten Hoff, tidligere generalsekretœr i IKT-Norge, bransjeforeningen for teknologi bedriftter, sier at DAB-teknologien er gammeldags og at den virkelige motivasjonen er at Nrk ikke hadde råd til en gigantisk investering i nytt digitalt sendeutstyr.

Da markedet ikke etterspurte DAB, fikk Nrk panikk og klarte deretter å få Stortinget med på å innføre DAB med tvang for å redde invesrteringen.

Nrk adviser dette bestemt.

Hovedansvarlig for digitalisering av radio i Nrk. Øyvind Vassaasen, sier at det blir for dyrt å drifte 2 nett i Norge. Sveriges forkevalgte og regjering har kommet til helt motsatt konklusjon.

Sverige gjennomørte en konsekvensutredning av tvungen nasjonal overgang til DAB-sendinger, om bl.a beredskap, dekningsgrad og om forbrukerne ønsket dette.

Norge har ikke foretatt noen konsekvensutredning. Som vanlig blir også dette påtvunget folket uten informasjon av noe slag.

Sveriges riksrevisjon gransket satsingen og kom frem til den slutning at radiobransjen hadde definert problembildet og hadde undervurdert den betydeige risikoen for dårlig samfunnsøkonomi, svekket beredskap og hensynet til forbruklerne.

Thor Magnar Thorsen, nestleder i Lokalradioforbundet sier at DAB-dekningen ikke er på langt nær så god som FM-nettet.

I Sverige får radiostasjonene selv velge om de vil sende på DAB eller FM og lytterne velger selv hvilke apparater de ønsker å kjøpe.

Andre land som bygger ut DAB nett har vedtatt at FM radio kan sendes patallelt.

Forbrukerne blir tapere når FM-nettet legges ned mens vinnerne er NRK, Telenor via Norkring og elektronikkbransjen som vil selge millioner av DAB radioer til et manipulert folkeferd, som aldri protesterer på noe som helst.

Prislappen på DAB-utbyggingen er 1 milliard norske kroner. Bak disse nullene ligger det mange komponenter som til sammen gir verdens mest omfattende DAB-nett.

Lokalradioforbundet har klaget stortingets vedtak inn for EØS-landenes overvåkingsorgan ESA for brudd på reglene på det indre markedet. Advokat Bjørnar Alterskjœr i firmaet Kluge har forfattet ESA-klagen.

Reglene for det indre marked i EØS krever fri bevegelse  av varer og tjenester, samt fri etableringsrett.

ESA mottok i alt tre DAB-klager knyttet til statsstøttereglene i EØS-avtalen. På bakgrunn av informasjonen vi har fått til nå, mener ESA det ikke er statsstøtte involvert. Dersom vi ikke mottar ytterligere informasjon innen utgangen av måneden som vil gjøre ESA i stand til å undersøke videre, vil disse tre klagesakene avsluttes, skriver Anne Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA, i en e-post til Dagbladet.

Kilde: Aftenposten Innsikt nr. 3 2016.

En bok å hygge seg med mens du hører på radio FM eller DAB.

Boken om følelser, av Claude Steiner.

Boken om følelser forteller hvordan du kan styre dine følelser. Slå av og på følelsene. Forandre sinne til glede. Kjedsommelighet til entusiasme. Frykt til ro. Lær å kjenne dine egne og andres følelser. Denne boken er en gave som kan åpnes mange ganger. Å oppleve gang på gang at samarbeid med andre mennesker mislykkes, er en kilde til håpløshet og depresjon. Men når våre menneskelige kontakter hjemme, med venner, på gaten og på arbeidsplassen er lovende og gjensidig tilfredsstillende, føler vi oss oppmuntret og optimistiske. Gleden over livet, viljen til å kjempe og energinivået bedrer seg.

May-Harriet