NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 26. februar 2017

For Ordet er Gud

Andakt av Spikeren.

Det var Dan Odfjell's utsagn "For Ordet er Gud" som inspirerte meg til å skrive denne andakten.

Fire små ord som rommer et enormt stort budskap. Og jeg er nokså sikker på at det er følgende bibelvers Odfjell sikter til:

Joh 1,1 "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Videre fortelles det i Joh 1,14 "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss."

Vi kan egentlig ikke fatte dybden av disse ordene. Men én ting står klart og tydelig: Det er likhetstegn mellom Ordet og Guds Sønn. Guds Sønn er Ordet, og Ordet er Guds Sønn.

Like tydelig er at i dette Ordet er det evige liv. Ordet er en person. For som det står i Joh 1,3-4 "Alt er blitt til ved Ham, uten Ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i Ham, var liv, og livet var menneskenes lys." - "Alt er skapt ved Ham og til Ham", står det i Kol 1,16.

Likeså gjør dette klart for oss at denne person, Guds Sønn og dette evige liv, kommer til oss i det budskap som Han selv gir oss. Den som mottar ordet om Jesus, mottar Ham selv. Det evige liv er en gave fra himmelen. Den formidles i budskapet om Guds egen Sønn som er blitt menneske. Derfor sier Jesus om det vitnesbyrd han avlegger om seg selv i Joh 6,63 "Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv."

Dette evige liv er menneskenes lys. Har du livet, da har du lyset. Jesus selv er lyset, som han er livet. Og har du mottatt lyset, har du mottatt livet.

De som leser disse ordene og tar imot dem, får vi evig liv. Det kan ikke skje gjennom våre anstrengelser, våre forsøk på å bli gudfryktige. For kjødet - det gamle mennesket - gagner ingenting, sier Jesus. Det som kommer fra det gamle mennesket, er og blir det gamle mennesket.

Det derimot som kommer fra himmelen, Ordet og det evige liv, gjenføder et menneske og gjør det til en ny skapning!

Til deg som har mottatt dette vil jeg si: Om det mørkner for deg og du kommer til kort, se på dette budskapet og innprent i deg hva det betyr. Se på Jesus og ikke på deg selv!

1 Joh 5,12 "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet."

Spikeren