Hodne til Høyesterett

Charlotte Antonsen (Malika Bayan) har lagt vekk hijaben.
Av Crytearia.

Når Charlotte Antonsen nå har lagt vekk hijaben og det sjofle spillet hennes er avslørt, mener jeg Høyesterett bør avvise hele dommen mot Merete Hodne. Hvis frøken Antonsen fortjener "en ny start", da bør Hodne kunne få det samme.

Saken har jo avslørt og vist at det kun er den ene part som skal taes hensyn til og/ eller få ridd sine prinsipper på bakgrunn av sine sarte følelser og krenkethet, istedetfor å gå til og gjøre bruk av de prinsippielle hensyn, med forankring i grunnloven. Noe som jeg mener går foran og veier tyngre i forhold til det å ta hensyn angående en person eller en gruppe(r) som påberoper seg å være krenket i enhver sammenheng hvor religion og ideologi tilsynelatende spiller en avgjørende rolle.

Hvor denne høyst relativt subjektive og sarte følsomhet - eller overfølsomhet for å bli krenket, har fått forkjørsrett i alle henseende når det kommer til fremtidige domstolsavgjørelser; dvs. en fellende dom i kraft av høyesterett kommer til å skape presedens for fremtidige rettssaker og domstolsavsigelser av noenlunde samme karakter, og i lignende saker.

Da har domstolene lagt ut på en farlig galei når det kommer til rettstat og hevdvunne prinsipper, og den (folkets) allminnelige rettsfølelse.

Her må domstolene sette foten ned og vise prinsippfasthet ved å sette en standard og sende ut signaler om at slike saker for fremtiden høyst sannsynlig ikke kommer til behandling i høyere instanser. Man spiller ikke med og går ikke inn i noen kompromisser med hevdvunne prinsipper.

Hvis Merete Hodne mot formodning skulle bli domfelt, få en dom imot seg, og den går i favør av hennes motpart, mener jeg det er grunn til å rope varsko om tilstanden for rettssikkerheten og rettspleien i en nasjon som liker å slå seg på brystet og skryte på seg rettsstat og demokrati.

Jeg forventer full frifinnelse. Noe annet ville være en skandale av dimensjoner. Det ville være et tap for folket, demokratiet og rettsstaten Norge om utfallet av dommen skulle tilsi at Hodne blir dømt skyldig. Da har etter mitt syn rettsstaten og demokratiet spilt falitt, og et ærlig menneske blitt offer for nok et justismord.

Sånn kan vi ikke ha det. Slikt er ikke en rettsstat verdig.

Crytearia