NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 16. februar 2017

Jagland stiller spørsmål ved påstander om russisk hacking

abc nyheter.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mener mediene bør stille spørsmål ved påstandene om massiv russisk hacking og desinformasjon i Vesten.

Tidligere i måneden advarte også PST-sjef Benedicte Bjørnland mot russisk hacking og desinformasjon i det digitale rom og slo fast at "russisk etterretning utgjør en økt trussel i Norge".

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland advarer mot å ta påstandene for god fisk og mener mediene bør stille spørsmål ved påstandene fra blant andre Etterretningstjenesten og PST.

– Jeg er forundret over hvordan norsk presse lydig referer alle påstander om hacking og fake news, og at alt kommer fra Russland. Mye kommer sikkert fra Russland, men det er også mye informasjon der ute som peker i andre retninger. Mitt kontor følger dette nøye og det er mye interessant å fange opp, skriver Jagland på Facebook.

– Etter valget av Trump er det viktigere enn før å stå opp for den frie presse. Men da må pressen være i stand til å stille de rette spørsmålene og rapportere korrekt i stedet for å bli rapportører, mener Europarådets generalsekretær.

Les mer i abc nyheter