NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 18. februar 2017

Risikodefinisjon i vaksinedebatten

Av May-Harriet Seppola.

Jeg fikk æren av å få tilsendt en studie der jeg og andre er betegnet som konspirasjonsteoretikere og løgnere og har skrevet svar til Universitete i Bergen.

Ein kvalitativ studie av vaksinedebatten og småbarnsforeldre sin oppleving av risiko.

Liv Kristin Heggheim
Masteroppgåve i medievitenskap
Institutt for informasjon – og medievitenskap
Universitetet i Bergen

Våren 2016
Rettleder Tone Kolbjørnesen

Møtet med vaksinedebatten:

Sitat:
“På dette tidspunktet var jeg klar over skepsisen til MMRvaksina som hadde oppstått som følgje av Andrew Wakefield sin studie frå 1998. I studien blir det hevda å være ein link mellom MMRvaksina og autisme. Eg viste også at denne studien var blitt tilbakevist og diskreditert for juks, og eg blei difor forundra over at denne påstanden fortsatt heldt stand, og nyfiken byrja eg å søke informasjon.”

Retttelse:
Hvor er dokumentasjonen på at Dr. Andrew Wakefields studie om autisme er tilbakevist og diskreteditert Lege og forsker Dr Wakefield har gjentatte ganger vært sammenlignet med den kjente legen Ignaz Semmelweis. Dr Reichelt og medforfattere påpeker at prosessen mot Wakefield innehar aspekter av “Semmelweis-effekten». Et fenomen som beskriver psykologiske fenomener i fagmiljøer der vedtatte sannheter utfordres og brytes ned.

"Følg de som søker sannheten, men flykt fra dem som sier de har funnet den."
Jeg foreslår at artikkelforfatteren søker andre kilder enn Camilla Stoltenberg og Folkehelseinstituttet, men tar seg tid å lese boken til Rolf Erik Hansen, som har skrevet boken "Vaksinasjon - hva er sannheten om vaksiner" fra 2005.

Boken "Folkefiender" spør om det finnes eksempler på Stockmann og Semmelweis-skjebner også i dag, og da nettopp på de tre nevnte feltene. Kategorisk å utelukke den muligheten ville være overmodig.

Tre mulige kandidater er identifisert, som vil behandles både mht. til deres forskning og deres skjebne. De tre er:

Dr. Andrew Wakefield (vaksiner),
Professor Olle Johansson (stråling),
Dr. Árpád Pusztai (GMO).

Under følger noen opplysninger om hver av dem.

Foredrag om Andrew Eakefield:
Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=r2AeCr8-jjI
Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=6CjVUi3yZU0
Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=otH-8MRgGBQ
Del 4 https://www.youtube.com/watch?v=1o_psEs2W70

Den mulige assosiasjonen mellom autisme og MMR-vaksinering har vekselvis blitt forsøkt dysset ned – møtt med kraftig motstand i medisinske kretser. Behovet for å diskreditere Wakefield har vært stort. Nylig ble hans kollega John Walker-Smith frikjent i retten i relasjon til deres felles forskning på autisme og MMR.

Liv Kristin Heggheim har en stor tiltro til barnevansinasjonsprogrammet og snaskker om flokkbeskyttelse.

Atle Johan Løvaas har skrevet en utmerket artikkel om dette med solide kildeanvisninger.

I 1871/2 ble 98 prosent av Englands befolkning mellom 2 og 50 år vaksinert mot kopper (smallpox) og landet gjennomgikk deretter det verste utbrudd av kopper med 45.000 døde. (Don`t get stuck: Hanna Allan).

I Tyskland hvor 96 prosent var vaksinert, døde der i samme periode 125.000 mennesker av kopper. (Don`t get stuck: Hanna Allen).

I Japan ble der mellom 1886 og 1892 gitt ca. 25.5 millioner koppervaksiner inklusivt rèvaksiner. Dvs. to tredjedeler av befolkningen var rèvaksinert i følge loven av 1872. I løpet av de 7 årene fra 1886/92, ble der rapportert om 165.774 tilfeller av kopper, og 28.979 dødsfall.(Eleanor MCBean: Poisoned Needle).

I Tyskland, med tvungne vaksinasjoner mot difteri i årene 1940 til 1945, gikk tallene på difteri opp fra 40.000 til 250.000, etter vaksinene. (E. McBean P.N.).

I 1958 økte antallet polioutbrudd i USA med 43 prosent mot året før, til tross for at 52 millioner mennesker var vaksinert tre ganger (E. McBean: P. N.).

Les mer her.

Jeg skal ikke gjenta den rosende omtalen av samtlige vaksiner og den eneste kilden er Folkehelseinstituttet, som har gjort seg skyldig i flere tragedier, som de burde ha bli stilt avsnarlige for. HPV -naksinen ødelegger unge kvinners evne til å få barn.

Jeg ser at De også betegner “Ntyhetsspeilet“ som i stor grad består av konspirasjonsteorier. Der finnes det faktisk 100 flotte sannhetssøkende mennesker som har en utrolig stor kunnskap, mens de antar at Gunnar Tjomlid er en sikker kilde.

Gunnar Tjomlid har vært foredragsholder på HEFs konfirmasjonsleir. Tjomlid er mest kjent for sine merkelige uttalelser omkring pedofili og voldtekt: «Jeg er i stor grad enig med Staff, selv om jeg vil sette en seksuell lavalder på 12 år med tilhørende praksis som i Nederland» (Tjomlid «Hysteri om lommemannen» 2008).
«Det skremmer meg også å tenke på den skade samfunnet påfører et barn som av egen fri vilje har valgt å følge sine følelser for en eldre part ved at vi kobler inn psykologer, politi, skole, media og domstol i en høyst personlig seksuell eksperimentering» (G.R Tjomlid «Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes» 2008.

Ettersom De nevner mitt navn i forbindelse med en artikkel jeg skrev og som stod på Norgespartiets nettside og innholdet står jeg helt inne for. Begrunnelsen til jeg ikke legger dokumentasjon for dette er at innholdet er i Rolf Erik Hanssens bok, som Atle Johan Lovaas har skrevet  en omtale for.

Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angår det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og så til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer. Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare på.

Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper. Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner. Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme “bondevettet”.

Jeg vil anbefale Dem om å lese hva en fantastisk journalist skriver om den ukjente histoien om vaksinering. Hun påpeker at nesten ingen foreldre stiller spørsmål om hva vaksinen som barna får og ber aldri om å få se innholdsfortegnelsen. Foreldre stoler fullt og fast på propaganda om vaksiner som fastholder at “vaksinasjoner har alltod vœrt og de er sikre og effektive.”

Desire mener at vaksinasjoner ikke er immuniserende, men at det tvertimot tilsammen med ytre fakrorer som nœringsfattig mat, forurensinger, andre legemidler, pesticider, stråling m.m. er årsaken til den økende frekvens av autoimmune sykdommer, nevropsykiatriske problemer som autisme og kollaps av immunforsvaret.

En annen grunn er at legemidler fremheves som forebyggende til tross for at 59 % av de som stiller opp de medisinske retningslinjene har sterke koblinger til diverse firmaer som driver legemiddelfirma.

I sitt foredrag sier hun at feber er en naturllig prossess i kroppen for å helbrede seg selv og hvis denne prossessen stoppes betyr dette det samme som å forgifte seg selv.

Bertram Russel har uttalt at vaksiner er mental lobotomi.

Statistikk fra 2013 fra USA:
* 1 AV 6 barn har lœringsproblem.
* 1 av 9 barn lider av astma.
* 1 av 87 barn har autisme.
* 1 av 150 barn har diabetes.
* 15-20 % lider av SDHD
* 1-2 % av barna dør av vaksine.

Shaken baby syndrome kan virke som om foreldrene har mishandlet barna og mange foreldre har blitt arrestert på det grunnlag av “mishandling”.

Désirée Röver: "Vaccinations - the unknown story" at the Open Mind Conference 2012”.

Jeg avslutter med en undring over at en sœroppgave kan bli skrevet med et slikt ensidig kildemateriale. Nivået virker underlig lavt ved Universitetet i Bergen.
Men jeg takker for oppmerksomheten.

May-Harriet Seppola.
Et bedre alternativ for kroppen.

Barley Grass (Byggress) er en helt ren supermat som lages av juicen fra byggress høstet på sitt aller mest potente stadie. Pulveret lages ved å presse juicen ut av byggspirene. Juicen tørkes så til det blir et meget fint, næringsrikt pulver som er veldig lett for kroppen å benytte. Dette er supermat av ypperste klasse som umiddelbart tilfører kroppen din en stor mengde viktige vitaminer, mineraler, karbohydrater, proteiner, lipider og klorofyll. Gresset er umiddelbart "flash air dried" for å bevare alle enzymer og næringsstoffer. Dette er en potent antioksidant og har naturlig mange positive egenskaper. Bygg er svært rik på klorofyll, som er en av naturens beste middel for avgiftning. I tillegg har byggress et imponerende innhold vitaminer, mineraler og enzymer. Byggress er rapportert å ha svakt kolesterolnedsettende virkning, gjøre kroppen mer basisk og hjelpe på fordøyelsen.

Byggress inneholder ikke gluten eller gliandin og kan derfor trygt brukes av personer med glutenintoleranse fordi gluten i frøet forvandles til aminosyrer når frøet spirer. Barley Grass inneholder bl.a. 11 ganger mer kalsium enn kumelk, 5 ganger mer jern enn spinat og 7 ganger mer vitamin C enn i appelsiner. Fordi produktet er helt naturlig er det lett for kroppen selv å regulere mengden næringsstoffer den trenger og skille ut det overflødige.

May-Harriet