NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 1. februar 2017

Sylvi Listhaug går imot Høyre

Av Norvald Aasen.

Til Sylvi Listhaug,
Regjeringa

Eg ser at du går imot forslag frå Høgre om å ta imot asylsøkjarar som vert avviste i USA etter Trump sin ordre.

Igjen har du rett, Sylvi Listhaug! Trump prøver å redde stumpane av eit Amerika frå kaos og konflikter, det burde også Europa og vesle Noreg gjere i staden for å hive seg vidare i den multietniske dødsdansen.

Stå på Sylvi, det er deg vi har å setje vår lit til.

Til Halleraker og andre av innvandringsfanatikarane i Høgre, SV, Krf, Venstre, Ap, Raudt og MDG er det berre å undrast: Har dei vorte spenn pine gal, og trur dei at dei kan styre nordmenns fedreland som om det var deira eigen personlege hageflekk?

Mange av dei har kome inn i politikken under falskt flagg ved å snakke veljarane etter munnen. Då har mange fått sine posisjonar på falske premissar. Og det gjev ingen politikar rett og mandat til å skifte ut folket som har historisk rett til dette landet.

Med helsing
Norvald Aasen,
6983 Kvammen