Forsvaret kapitulerer nå overfor islamismen

Av Amund Garfors.

Til min store forferdelse, skrekk og gru, så leste jeg her forleden at nå har det norske Forsvaret fått på plass en ekte arabisk imam blant de vernepliktige. Ja, de har t.o.m. ”dresset” opp denne fyren i majors uniform. Og det fulgte et kvalmende bilde med som bare er til å gråte over.  Der denne muslimen ønskes velkommen av Feltprest Alf Petter Hagesæter og som gratulerer denne majoren, Najeeb ur Rehman Naz med den nye stillingen.  Ja, det hele er så grotesk at man må klype seg armen for å forsikre seg om man er våken eller om dette er vond drøm.

En har virkelig god grunn til å undre seg på om Forsvaret nå er blitt til et arnested for islamsk ideologi og politisk korrekthet? Og en bare må lure på hva som egentlig er i ferd med å skje innafor det norske Forsvaret?

For meg ser det ut som at kampen og forsvaret av landet vårt er blitt byttet ut med en livsfarlig ideologisk mentalitet av naive og uansvarlige ledere som er blitt hjernevasket av en intellektualitet som ikke kjenner sin egen grense. Der de driver og  spiller russisk rullett med landet vårt.

Ja, en blir både redd og forbannet og forstår jo fort  hvem det er som står bak det hele. Ikke minst om de har mistet den siste rest av nasjonal stolthet, klokskap, fornuft og kristen tro? For når feltprester kjemper en endeløs kamp for å få imamer, humanetikere og andre Gudsfornektere inn i feltpresttjenesten, og der en muslim nå skal gjøre Forsvaret mer ”mangfoldig” – da ser jeg ikke noe håp for dette landet lenger.

Og når nå slike imamer er plass, og det med grad som major, da må en vel bare innrømme at nå er reven sluppet inn i hønsegården? Kanskje også hinduer, buddister, jøder, katolikker og andre fremmede også kan få sine religionsoffiserer på plass? Hvor patetisk, syk og underdanig skal vår politikk overfor fremmede inntrengere til landet bli?

Når jeg så dette bildet av denne feltpresten Hagesæther, og som står der i ei norsk offisersuniform og leser opp innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission moskeen, der denne major Naz kommer fra, da kjenner jeg at tårene begynner å komme. For når denne brigaderen i tillegg understreker at dette er en historisk begivenhet for Forsvaret, og t.o.m takker en rekke mennesker innafor det norske Forsvaret for sine bidrag for å få dette vanvittige sviket på plass, da er alt håp ute for vårt fedreland.

Forstår ikke disse naive og uansvarlige menneskene som står bak et slikt svik, at dette er nok en spiker i kista på den norske nasjonen? For ved å opprette en slik stilling, så betyr det at muslimer kommer enda nærmere nøkkelposisjoner i sin hellige krig for islamisering og ødeleggelse av alle våre vestlige verdier og vår kristne tro!

NARVIK, 07.03.2017.  Amund Garfors