NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 19. mars 2017

Jeg visste heller ikke hvem han var

Fra Ludvig Hope's andaktsbok "Eit ord idag".

Joh 1,31 "Jeg visste heller ikke hvem han var, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann."

Det er i grunnen et underlig ord, dette, at Johannes måtte åpenbare Jesus for Israel. Hadde ikke Johannes kommet og gjort det han gjorde, ville ikke folket ha lært Jesus å kjenne, om han hadde levd all sin dag blant det. Hva var det da Johannes gjorde så Jesus ble åpenbart for Israel?

Han vakte folket. Han talte tunge ord om en hellig og rettferdig Gud, som ville holde dom over all synd og hyklerskap. Folket fikk se hva det var og hva det skulle være, og ved dette vekkerropet våknet trangen til å komme bort fra synden og inn i et nytt liv. Men da kunne ikke Johannes hjelpe dem lenger. De stod fast. Nettopp da var det Johannes rakte armen ut imot Jesus og ropte: "Se, der er Guds lam som bærer bort verdsens synd!". Joh 1, 29b. Da ble Jesus åpenbart for dem fordi de var fortapte syndere som så etter hjelp.

Det er for slike mennesker Jesus blir åpenbart også den dag i dag, og bare for dem. For hva skal vi med en frelsar når vi tror at vi kan hjelpe oss selv? Det mennesket som ikke får Guds krav lagt inn over seg slik at det ser sin egen hjelpeløshet, har ikke bruk for noen frelser. Men der synden har blitt levende, der trengs det også en levande frelser. Det er en stor nåde fra Gud å få se seg selv som en syndar. Pris Gud, du som ser synden din, som kjenner den som en plage og som ikke ser noen annen utvei enn Jesus. Du er på rett vei.

Ludvig Hope