Rettigheter for ikke-muslimer i en islamsk stat - Del 3 av 3

Rettigheter for ikke-muslimer i en islamsk stat
Del 3

Ytringsfrihet

Muslimer og dhimmier

I. Det som er forbudt
II. Det som er tillatt

Konklusjon

Referanser


 

Ytringsfrihet

Mawdudi, som er noe mildere enn de fleste muslimske lærde, legger frem et revolusjonerende synspunkt idet han understreker at i en islamsk stat:
vil alle ikke-muslimer ha samvittighetsfrihet, meningsfrihet, ytringsfrihet, og frihet til å danne organisasjoner som muslimene selv nyter godt av, underlagt de samme begrensninger som loven bestemmer for muslimer.”

De fleste muslimske lovlærde aksepterer ikke Mawdudis synspunkter, særlig ikke når det gjelder ytringsfrihet som kritikk av regjeringen. Selv i et land som Pakistan, Mawdudis hjemland, er det ikke tillatt å kritisere regjeringen eller statsoverhodet. Mange politiske fanger er fengslet i Pakistan og i de fleste andre islamske land. I historiens løp har ikke muslimer hatt frihet til å kritisere islam uten å ha blitt straffeforfulgt og dømt til døden, bortsett fra i sjeldne tilfeller. Det er langt mindre sannsynlig at en dhimmi vil kunne gå fri om han kritiserer islam.

I Mawdudis utsagn er betegnelsen “begrensninger” vagt definert. Dersom det var klart definert ville man kunne se, i den endelige analysen, at det setter en stopper for en hver kritikk av den islamske tro og styresmaktene. Hva mer er, hvordan kan dhimmier uttrykke de positive aspekter av sin religion så lenge de ikke har tillatelse til å bruke media og gjøre dem kjent i radio og TV? Kanskje Mawdudi mente med sine forslag å tillate slik frihet kun blant dhimmiene selv. Ellers ville de være gjenstand for straff. Men likevel har muslimer ifølge sharialoven tillatelse til å propagere for sin tro blant alle religiøse sekter uten begrensning.

Muslimer og dhimmier

Forholdet mellom muslimer og dhimmier er klassifiseres i to kategorier: Det som er forbudt og det som er tillatt.

I. Det som er forbudt
Det er ikke tillatt for en muslim å:
 1. etterligne dhimmiene i klesdrakt og adferd;
 2. delta i dimmienes festivaler eller støtte dem på noen måte som kan gi dem makt over muslimer;
 3. leie ut sitt hus eller selge sin tomt for bygging av kirke, tempel, butikk som selger alkoholholdige drikkevarer, eller noe som kan være til fordel for dimmienes tro;
 4. arbeide for dhimmier i en noen som helst jobb som kan fremme deres tro, som for eksempel bygging av en kirke;
 5. donere penger eller på noen som helst måte bidra til kirker eller templer;
 6. bære noen beholder som inneholder vin, arbeide i vinproduksjon, eller transportere griser;
 7. tiltale dhimmier med noen som helst tittel, slik som, “min sjef”, “min herre”. [Det er ikke tillatt for muslimer å tiltale Norges konge som, ”kong Harald” eller ”Deres Majestet”. Islam forbyr muslimer å anerkjenne Norges konge som deres konge og statsoverhode. –overs. anm.]

II. Det som er tillatt
En muslim har tillatelse til å:
 1. assistere dhimmier økonomisk, forutsatt at pengene ikke blir brukt på en måte som bryter islamsk lov, som for eksempel kjøp av alkoholholdelige drikkevarer eller svinekjøtt;
 2. gi forkjøpsrett (prioritet ved kjøp av eiendom) til sine naboer som er dhimmier. Hanbitene slutter seg ikke til dette.
 3. spise mat som er tilberedt av Bokens folk.
 4. trøste dhimmiene under sykdom eller når en som står dem nær dør. Det er også tillatt for en muslim å følge en gravferd, men han må foran kisten, ikke bak den, og han må forlate gravstedet før den døde er begravet.
 5. gratulere dhimmiene ved bryllup, barnefødsel, hjemkomst etter en lang reise, eller når han har blitt frisk etter en sykdom. Muslimer er imidlertid advart mot å ytre noe ord som kan antyde anerkjennelse av dhimmienes tro, slik som: ”Må Allah opphøye deg”, ”Må Allah hedre deg”, eller ”Må Allah gi din religion seier”


Konklusjon

Dette studiet viser at ikke-muslimer ikke er ansett som medborgere i en islamsk stat, selv om de er født og oppvokst i landet og naturlig hjemmehørende der. Å si noe annet er å skjule sannheten. Rettferdighet og likhet krever at hver kristen pakistaner, melaneser, tyrker, eller araber blir behandlet som en hvilken som helst annen borger i sitt eget land. Han har rett til å nyte de samme privileger som statsborgerskapet gir uten hensyn til religiøs tilhørighet. Å hevde at islam er den sanne religion og anklage andre religioner for utroskap er en sosial, religiøs og rettslig krenkelse mot Bokens folk.

Kristne tror at deres religion er den sanne religion om Gud og islam er det ikke. Betyr det at Storbritannia, med ledelse av en dronning som er overhode for den anglikanske kirke, skulle behandle muslimske undersåtter som andreklasses borgere? Enn videre, hvorfor nyter muslimer i Vesten all frihet som tildeles alle statsborgere i disse landene, mens muslimske land ikke tillater innfødte kristne å nyte den samme frihet? Muslimer i Vesten bygger moskéer, skoler, utdannelsessentra og har tilgang til media uten noen restriksjoner. De reklamerer offentlig for sine aktiviteter og har tillatelse til fritt å dele ut islamsk materiale, mens innfødte kristne i et hvilket som helst islamsk land ikke har tillatelse til å gjøre det samme. Hvordan kan kristne i Vesten gå over til en hvilken som helst religion de ønsker uten å bli forfulgt, mens en person [muslim] som velger å konvertere til en annen religion i et islamsk land, blir betraktet som en frafallen og må drepes dersom han fastholder sitt frafall? Disse spørsmålene og andre kan man fundere over.


Referanser

 1. Abdullah, Najih Ibrahim Bin, The Ordinances of the People of the Covenant and the Minorities in an Islamic State, Balagh Magazine, Cairo, Egypt, Volume 944, May 29, 1988; Volume 945, June 5, 1988.
 2. Al Muslimun, Vol. 8; issue No, 418; Friday 2, 5, 1993.
 3. Doi, `Abdur Rahman I.; Shari`a: The Islamic Law; Taha Publishers; London UK; 1984.
 4. Mawdudi, S. Abul `Ala', The Rights of Non-Muslims in Islamic State, Islamic Publications, LTD. Lahore, Pakistan. 1982
 5. Muraghi, Abdullah Mustapha, Islamic Law Pertaining to Non-Muslims, Library of Letters. Egypt. Undated