NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 3. mars 2017

Til Gro Holm, NRK, USA


Av Norvald Aasen.

På Dagsrevyen den 27.02. 2017 fikk vi en reportasje fra deg om Oscarutdelingen i Hollyvood.

Igjen er det harsellering og hets mot den presidenten som amerikanerne valgte, Donald Trump, som nærmest tar totalt av. Jeg har aldri forestilt meg at mennesker som kaller seg demokratiske så til de grader kan gå amok for at deres egen kandidat ble vraket av folket ved et demokratisk valg - et valg som er gjennomført i tråd med landets lover!


Så får vi høre at Trump har nektet noen media å komme inn på hans pressekonferanser, og at han dermed nekter andre  ytringsfrihet. Jeg synes ikke det er rart at Trump utelater noen media ved sine pressekonferanser sett i lys av den hets og den fremferd mange har vist overfor presidenten, både under nominasjonsprosessen, selve valget og etter innsettelsen.

Jeg mener at etter det jeg ser fra USA, og som jeg også opplever her hjemme, så er media selv noen av de som mest er en fare for ytringsfriheten. Journalister og mediafolk snakker mye om yrtingsfrihet, men det skal helst gjelde dem selv. Det verste er, slik jeg ser det, at ytringsfriheten sterkt begrenses for vanlige mennesker. Det virker som om denne friheten helst skal gjelde mediafolk og deres meningsfeller? For media sine idoler er alltid ordet fritt!  

I lys av hva jeg selv synes å oppleve så er media ikke noen nøytral og informativ sannhetsformidler. De synes å ha sine politiske agenda og det som da skulle vært informasjon blir slik sett desinformasjon. Journalister synes også å være svært så hårsåre for kritikk. Jeg har selv, etter en kommentar til et innslag ved Ole Torp for noen år siden, fått tilbakemelding fra ham om at jeg "snarest burde skaffe meg professjonell hjelp".

Slik jeg selv opplever media så deler jeg langt på vei President Trump sine ord om at media er folkets fiende. Jeg og mange med meg fester ofte liten tillit til mange av media sine nyhetsinnslag og reportasjer. De styrer sitt - og vårt hus - som de vil, og vil tydeligvis ikke ha noen innblanding fra vanlige mennesker. De såkaldte "underholdnings programmene" består helst i at vi skal tvangsfores med kjendiseliten og etterape disse i vårt jordiske liv. "Underholdning" blir rene mobbe- og hetsinnslag mot slike som det er god tone i media å henge ut i den offentlige gapestokken! Kjendisprogrammer passer meg dårlig, så det eneste positive ved slike innslag er at jeg da sparer strøm til TV og radio. Min tanke er da: Hva skal jeg lære av disse overklassemenneskene som trolig aldri har gjort et gangs arbeid i sine liv, men som har levd  luksusliv og i sin politiske korrekthet har omgitt seg med journalister, fotolinser, TV-kameraer, overdådige selskap og glitter og stas?

Den vanlige norske kvinne og mann har gjerne en hardere hverdag enn hva slike oppblåste "glansbilder" kan vise til!
Dessuten avskyr jeg programlederee som opptrer som reneste bøller og pøbler i lisensbetalte mobbeprogrammer!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Dato: 28.02. 2017