NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 1. april 2017

Hva vi trenger er et folkeopprør

Av Dan Odfjell.

Det går i retning av en regjering av Sp og Ap til høsten. Det lover dårlig for Norges fremtid som et egalitært og driftig land. Dertil er Jonas Gahr Støre og Ap for nært knyttet til det multikulturelle prosjektet. Dessuten, Ap influerer de venstrevridde riksmediene og forhindrer motforestillinger å nå frem til menigmann. Der er overhodet ingen tvil, vi sensureres nå som var vi et totalitært land.

Våre nåværende partier og politikere tenker på seg selv, knapt oss velgerne. Vi er bare til for å gi dem legitimitet som folkevalgte... Mens realiteten er, vårt er ikke annet enn til et skinn-demokrati  blitt.

Dertil har den utenomparlamentariske og tildels skjulte makten også taket på oss. Som sammen med riksmedia styrer oss som Sverige, ut i kaotiske ulykkelige tilstander. Det å lære av våre naboer, nei det vil politikerne ikke. Våre barn og barnebarn tar de knapt hensyn til. Dette er faktisk vanvidd satt i system - på auto-pilot nærmest. Forstå det den som kan.

Hva er nå det viktigste? At islameringen stoppes og at vi nordmenn umiddelbart får kontroll med egen skjebne. Det eneste partiet i landet vårt som i årevis har sett, og som fremdeles fullt ut synes å forstå den farlige "invasjonen" som vi og Europa nå er stillet overfor, like farlig som nazismen, er FrP. Nå som det partiet i tillegg er blitt EU skeptisk er Fremskrittspartiet den mest realistiske konstellasjonen som kan redde oss til høsten. For dessverre, Høyre under Erna Solberg har ikke kraft. Og Ap under Gahr Støre er ikke troverdig og dessuten forfeilet på lag med islamistene.

KrF og Venstre er begge håpløse, bortkastede stemmer, min konklusjon. Derimot er PDK og Kystpartiet konservative og jordnære nok, og som "vippepartier" til erstatning for KrF og Venstre langt å foretrekke. Men blir de store nok? Neppe på landsbasis, men et par mandater på fylkesbasis synes realistisk. Vi kan trenge nye partier og nye politikere som tenker Norge først.

Sp har så langt kjørt lavprofil og smart ved å være EØS motstander. Men da er de i neste omgang opp mot det globalistiske Ap. Så akkurat det "skismaet" blir jo en interessant sak fremover. Sp har dessuten fått økende konkurranse mht det å være EU skeptisk. Derfor rår de ikke den vinklingen alene lenger. Både PDK og Kystpartiet vil fremstå som EØS motstandere om jeg leser dem rett.

Mye kan skje før valget. Jeg tenker spesielt på hva som skjer internasjonalt. Det kan bli krig, det kan bli terror, og valg følger snart i andre land som kan gi Norge politiske impulser. At Geert Wilders ikke tok så mange mandater som ventet har en opplagt forklaring: De andre partiene stjal mange av hans argumenter på oppløpssiden. Men det betød den dreining til høyre som var hans mål for Holland. Men norsk riksmedia ville ikke vedkjenne dette, ei heller knapt at det hollandske arbeiderpartiet gikk katastrofalt tilbake.

Vi lever i interessante tider. Neste land ut i valg er Frankrike om få uker.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.