NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 12. november 2017

De lot sine sønner og døtre gå gjennom ilden

Andakt av Spikeren. 

"De brydde seg ikke om alle de bud som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg støpte bilder, to kalver, og reiste en Asjera-pæl. De bøyde seg og tilba hele himmelens hær og dyrket Ba'al. De lot sine sønner og døtre gå gjennom ilden, tok varsler og drev med spådomskunster. De solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og dermed vakte de hans harme."
(2 Kong 17,16-17)

Trass i at Herren hadde frelst sitt folk fra Egypt og vedkjent seg dem fram for alle jordens folk, hadde de vendt seg bort fra ham.

De dyrket hedningefolkenes guder med deres sanselige gudsdyrkelse. De dyrket Herren på en falsk måte ved å tilbe ting de hadde tilhyllet ved sine falske fortolkninger og bortforklaringer. Guds ord og bud ble forkastet og de dyrket heller sine gullkalver og avgudsbilder. Ba'al-dyrkelsen var en naturreligion hvor man "tilba hele himmelens hær". De lot til og med sine sønner og døtre gå gjennom ilden og ga seg av med spådomskunster og varsler. I sine hjerter hadde de forlatt Israels Gud og "solgt seg til å gjøre hva ondt var i Herrens øyne".

Nesten 3000 år senere skriver vi 2017 og vi driver ennå med den samme avgudsdyrkelsen. Dette gjør vi på tross av at Herren har frelst oss og fridd oss ut av Lovens slaveri.

Vi dyrker hedningefolkenes guder når det blant annet leses fra koranen i kirkene våre. - Koranen bør kunne leses i kirken dersom det gjøres på en nøktern måte, mener biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin. 

Vi dyrker Herren på en falsk måte ved å tilbe ting som vi har tilhyllet ved våre falske fortolkninger og bortforklaringer. Biskopene sier ja til homofile ekteskap i kirken. – Et historisk gjennombrudd, sier Åpen Folkekirke. I 2017 kan de aller første homofile ekteskapene i kirken stå. 

Guds ord og bud har blitt forkastet og vi dyrker frekt og freidig våre moderne gullkalver og avgudsbilder. Oslos nye biskop er ikke redd for å snakke politikk. Kirken har alltid vært politisk, sier Kari Veiteberg. 17. desember innsettes hun som Oslos nye biskop. – Vi må snakke om hva politikk er. Det handler om hva det gode liv er, hvordan vi skal leve sammen, hvordan vi fordeler godene våre. For meg har enhver samtale om hvordan vi har det sammen en politisk dimensjon. 

Også idag er Ba'al-dyrkelsen en naturreligion der man tilber "hele himlens hær". New Age-presten Helge Hognestad ble tatt ut av tjeneste i Hamar bispedømme. Biskop Solveig Fiske skriver at Hognestad "over tid har tatt opp og stilt spørsmål ved sentrale punkt i den kristne tro og kirkens lære, og formidlet dette i sin forkynnelse og forfattervirksomhet". Det faktiske forholdet er vel snarere at Hognestad aktivt har fornektet de kristne grunnsannheter. 

I 40 år har myndighetene våre forsvart at cirka 600.000 av Norges sønner og døtre har gått gjennom ilden i sykehusenes forbrenningsovner. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blir gjennomført omkring 15.000 aborter i Norge hvert år. Kvinners rett til selvbestemt abort ble først vedtatt på stortinget i 1978. Den siste tiden har imidlertid debatten handlet mest om reservasjonsrett - altså om leger kan ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort. Dette var også hovedparolen under årets 8. mars-markering.

Vi har gitt oss av med spådomskunster og varsler gjennom blant annet okkultisme, satanisme, østlig religion (hinduisme og særlig buddhisme), psykologi og farmasøytiske hallusinasjonsmidler som narkotika og alle slags rusmidler. 

I våre hjerter har vi forlatt Herren, Israels Gud og solgt oss til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne, og dermed har vi vakt Herrens harme. Flertallet av nordmenn tror ikke lenger på Gud. I 2013 var det like mange som svarte ja og nei. Nå har imidlertid gruppen som ikke tror på Gud vokst seg større enn gruppen som tror.

Er det da noe rart om det går nedenom og hjem med både landet og folket vårt?

Spikeren