Forsvarte Israel på kuwaitisk fjernsyn

Av Spikeren

– Det finnes ikke noe Palestina, og heller ingen okkupasjon, sier kuwaitisk forfatter.

I et intervju med den kuwaitiske fjernsynskanalen Alrai, sier forfatter Abdullah Al-Hadlaq at Israel er en uavhengig og lovlig suveren stat og at det ikke er noen israelsk okkupasjon, men i stedet "et folk som returnerte til sitt lovede land".

- Da staten Israel ble etablert i 1948, var det ingen stat som het "Palestina", sa Al-Hadlaq. Han minnet om at han en gang skrev: "Jeg ønsket at vi kunne være som Israels folk, som stod sammen til den aller siste, for å forsvare en eneste israelsk soldat."

I intervjuet, som ble sendt av den Kuwaitiske TV kanalen Alrai den 19. november, sa Al-Hadlaq videre at han trodde på fredelig sameksistens med Israel og forestilte seg en treveiskommisjon av Israel, de arabiske gulfstater og Amerika "for å å utrydde Hizbullah." Intervjuet skapte opprør i arabiske medier og sosiale nettverk.

Vertskap: "Hva er Israel? Hva representerer det? Er det en stat? En gruppe? En terrororganisasjon? En enhet? Hvordan kan vi definere det før vi går inn i diskusjonsområdet vårt?"

Abdullah Al-Hadlaq: "Lik det eller ikke: Israel er en uavhengig suveren stat. Den eksisterer, og den har plass i De forente nasjoner, og de fleste fredselskende og demokratiske land anerkjenner det. Gruppen av stater som ikke anerkjenner Israel er tyranniske og undertrykkende. Nord-Korea anerkjenner for eksempel ikke Israel, men de gjør ingenting for å forringe Israel eller dets eksistens, enten vi liker det eller ikke. Staten Israel har vitenskapelige sentre og universiteter som selv de eldste og mektigste arabiske landene mangler. Så Israel er en stat og ikke en terrororganisasjon. Som jeg sa, er det et selvstendig land..."

Vert: "Er det et legitimt land?"

Abdullah Al-Hadlaq: "Ja, det er legitimt. Den fikk sin legitimitet fra De forente nasjoner."


Kilde: MEMRI.

Spikeren