Langsomt svant landet oss bort

Etter karikaturstriden holdt utanriksminister Jonas Gahr Støre (AP)
tale om «det nye store vi» i moskeen til World Islamic Misson
på Grønland i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Av Dan Odfjell. 

Overskriften henspeiler på den kjente historikeren Sverre Steens boktittel fra 1967 «Langsomt ble landet vårt eget», som blant annet gikk ut på at våre forfedre møysommelig bygget Norge, sten på sten. Mot en slik bakgrunn fremstår dagens politikere uforståelige; gratis gir de landet og vår egalitære kultur fra oss, til de mange tildels ikke-arbeidende og fremmede som importerer nye og yngre muslimske koner og ytterligere barne-produksjon.

«Langsomt» er ordet, vi blir i mindretall i vårt eget land i løpet av neste generasjon. Det er bare å fremskrive fødselstallene. Den demografiske utviklingen er ubønnhørlig dersom norske kvinner «ikke vil» doble eller tredoble den muslimske fødsels-takten.

Vi er få som tør si dette høyt og tydelig, og enda færre er innleggene riksmedia vil tillate trykket med slik sannhet.

Du kan lure på hvorfor det er blitt slik, og ennå mer på hvorfor ingen synes å ville forsøke å redde det trauste, rettskafne Norge vi fikk i arv. Landet våre forfedre har slitt for om «så døden det gjelder», som det heter i salmen «Alltid freidig når du går» fra 1867. Den har et allmennreligiøst innhold, bortsett fra referansen til Fadervår.

Det begynte på 70-tallet, parallelt med oljen da Gro Harlem Brundtland gjennom Stortings-melding 74 og gjennom senere innlegg dikterte en flerkulturell fremtid for Norge. Senere ble dette beskrevet av hennes løpegutt Jonas Gahr Støre som hans personlige prosjekt, av ham sågar benevnt som det fargerike og strålende nye ”Vi”. Integrering ble stillet i utsikt og enorme penger innvilget til det formålet. Men knapt ble det oss til noen nytte. Tvert imot, vi ser økende parallellsamfunn med et stadig høyere konfliktnivå som resultat. Oslo viser utviklingen. Og dette er bare begynnelsen.

Det er ingen trøst at Sverige ligger foran oss.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.