Polen og ny domstol

Av Dan Odfjell. 

Fra Torbjørn Jagland på vegne av EU og Børge Brende fra Norge gjøres det et stort nummer av de nye polske vedtakene vedrørende oppnevnelser av nye høyesterettsdommere. Men det de to herrer glatt unnlater å nevne er; at mange av de nåværende dommerne som blir skiftet ut, er overlevninger etter kommunistiske tiders utnevnelser...

Dessuten sier de ikke noe om at det i realiteten er politikere som utnevner høyesterettsdommere også i Norge, samt i USA og andre steder. Nei, denne besværingen fra både Jagland og Brende er krokodille tårer over at Polen ikke blindt følger det forfeilede EU, inn i globalistenes utopiske verden.

Jeg tror besværingen går på at det overnasjonale EU står i fare for å bryte sammen, etter min mening med rette. Uten derved å undervurdere konsekvensene. Fra de øst europeiske landene som vet hva overnasjonal makt innebærer av konsekvenser, er dette samtidig sunn protest og kamp for kontroll over egen skjebne og nasjonale rettigheter. 

Kanskje EU omsider vil legge til side det udemokratiske og urealistiske prosjektet om de forenede europeiske stater, som i realiteten er ledet fra Tyskland?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.