NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 27. november 2017

Statsminister Erna Solbergs "fredsreligion"

Av Odd S. Beverfjord.

Statsministeren i Norge sier at islam er fredens religion. Statsministeren har uttalt at uvitenhet om islam er årsaken til fremmedfrykt og motstanden mot import av muslimer og islamisering av nasjonen. Kunnskap om islam vil bidra til å fjerne frykten og omfavne islam.

I almennopplysningens tjeneste og i samsvar med statsministeren ønske kan det derfor være på sin plass å formidle noen faktaopplysninger som muslimer, multikulturister, de politisk korrekte og media håper vi aldri får vite om islam og muslimer. Det følgende dokumenteres i boken ”The Sword of the Prophet” av Serge Trifkovic.

̵̶  Islam sanksjonerer bl.a. plyndring, gisseltaking og løsepenger, samt voldtekt av kvinnelige fanger som incitament til å delta i jihad eller ”hellig krig”.

̶  Islam tillater en mann å ha opptil fire koner – til enhver tid. Han kan skille seg fra en kone ved ganske enkelt å si det tre ganger.

̶  Muhammed hadde 25 koner. En av dem var seks år gammel da de ble gift, han var 54. Ekteskapet ble fullbyrdet ved samleie da hun var 9.

̶  Minst 27 mennesker ble myrdet på Muhammeds ordre.

̶  Muhammed tillot midlertidige ekteskap “for tre netter” eller mer, slik at hans soldater kunne ha samleie med prostituerte uten å være uanstendig.

̶  Muhammed fikk ”åpenbaringer” fra Allah etter hvert som han trengte dem for å tilfredsstille sine personlige ønsker, ambisjoner, lyster og behov.

̶  Islam garanterer en muslims rett til å eie slaver ved å kjøpe dem, eller som krigsbytte. Muhammed hadde flere dusin slaver.

̶  Definisjonen for rett og galt i islam er ikke fast, men kan forandres ved guddommelig (i.e. geistlig) forordning eller påbud – således rettferdiggjøre de verste synder og forbrytelser ved å erklære det som ”Allahs vilje”. 

̶  Gledene og herlighetene i det islamske “paradis” er fysiske og sensuelle og inkluderer samleie med jomfruer – og unge gutter.

̶  Etter hvert som Muhammed avanserte fra visjonær og lærer til krigsherre og hersker, ble tonen i hans budskap mer og mer moralsk depravert, voldelig og intolerant. Det er disse senere ”åpenbaringer” som betraktes som definitive og avgjørende av islamske autoriteter når de er i strid med de tidligere ”åpenbaringene” som ofte siteres til vestlig forbruk.
  
̶  Korstogene var en forsinket militær respons til tre århundrer med muslimsk aggresjon mot kristne land og folk.

̶  Islam deler verden i to; Islams Hus (hvor islam er rådende) og Krigens Hus (hvor islam ikke er rådende). Disse to er i permanent krig med hverandre; der kan være midlertidige våpenstillstand, men fred komme bare etter muslimenes fullførelse av global erobring og herredømme.

̶  Så lenge muslimene er en minoritet i et samfunn tillater Koranen dem å anta en fredelig holdning for å bedra sitt vertsfolk eller sine naboer (taqqiya), inntil de føler seg sterke nok til å legge fra seg skalkeskjulet, bedrageriet og hykleriet.

̶  Massakrene utført av muslimer i India er uten sidestykke i historien, større i rene tall enn Holocaust.

̶  Muslimenes forfølgelse av kristne har medført lidelse og død for millioner i 13 århundrer – og pågår fortsatt i dag.

̶  Myten om islams “toleranse” for religiøse minoriteter strider imot islams lære, historie og nåværende realitet.

̶  Islams “gylne tidsalder” var parasittisk på kristne kulturer og de folkene de underla seg, og den tok slutt når de drepte verten.

̶  Saudi Arabias høyeste religiøse autoritet erklærte i 1993 at jorden er flat, og at den som ikke samtykket er en infidel (vantro) som må straffes.

̶  På samme måte som kommunisme, så kan ikke islam fostre fremgang og velstand og er alltid avhengig av plyndring eller ufortjent rikdom (e.g. fra olje).

̶  Islam anerkjenner ikke noe skille mellom verdslig og åndelig autoritet, den eneste ”legitime” regjering er et teokrati.

̶̶  Muslimske stater har grunnlovsfestet rasisme.

̶  Amerikas gode venn og “allierte”, Saudi Arabia er fortsatt verdens mest intolerante islamske apartheid-regime, hvor enhver religionsutøvelse bortsett fra islam er like strengt forbudt som i Muhammeds dager.

Muhammed sa: “Allah har befalt meg å kjempe mot mennesker til de bekjenner at det er ingen gud uten Allah og Muhammed er hans profet.” Irans Ayatollah Khomeini erklærte, “Den reneste glede i islam er å drepe og bli drept for Allah.” I Koranen befaler Allah muslimene, “Ta ikke jødene og de kristne som deres venner. Slå ihjel avgudsdyrkerne (alle ikke-muslimer) hvor dere enn finner dem. Kjemp mot slike som ikke tror på Allah.”

Ordene om at islam er en fredelig religion og at de fleste muslimer elsker fred, er løgn. Det muslimer mener med ”fred” er undertrykkelse. Dersom alle mennesker vil finne seg i muslimenes djevelskap uten å mukke, så vil det være fred. Fra oldtiden kjenner vi til ”Pax Romanum”. Muslimer som ikke vil drepe for Allahs sak og tvinge mennesker til å konvertere til islam ved å bruke bedrageri, løgn, vold, mord og terror er ikke troende muslimer. De er frafalne muslimer og henfallen til dødsstraff etter muslimsk (sharia) lov.

Enhver muslim som tar Muhammed og sin tro på alvor vil slå ihjel alle ikke-muslimer for å kunne komme til sitt imaginære muslimske “Paradis” og ha samleie med sine 70 fantasi-jomfruer. Det er jihad. Det er islam.


Dette er Erna Solbergs fredsreligion. Erna Solberg er Norges statsminister.

Må den eneste sanne Gud bevare oss i Kristus Jesus mot denne sataniske religionen og dens tilhengere som gjennom jihad og krig vil torturere, voldta, lemleste, plyndre, drepe og slavebinde mennesker, slik muslimer har gjort i alle århundrer så lenge islam har eksistert, og slik de fortsetter å gjøre i dag.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord