NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 13. november 2017

Svar til to venstrevridde kvinnelige lærere

Av Amund Garfors. 

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å lage noe avispolemikk i Fremover vedrørende denne volden som har eskalert i den norske skolen. Og særlig da på Østlandet hvor lærerne direkte blir angrepet, slått ned, tatt kvelertak og spyttet på. For da er det god grunn til å bli ganske bekymret over framtida.  Heldigvis valgte jeg sjøl bort dette læreryrket. Et yrke jeg hadde i tankene en gang i tiden. Derfor er kanskje ikke jeg den rette til å uttale meg om situasjonen i dagens skoleverk. Men man ser jo sjøl, følger med på nyheter og hører fra slike som er ferdig med yrket. Der de ikke akkurat lengter tilbake. Og når man i tillegg ser hvordan landet er snudd på hodet i løpet av 20-30 år, så forstår jeg svært godt at søknaden til læreryrket stadig går nedover… 

Er helt enig i at man bør etterstrebe en balansert kjønnsfordeling i alle yrker. Hvorfor menn forsvinner fra småskolen, det skal jeg ikke uttale meg så mye om. Men det sier seg sjøl at når utenlandske 7-åringer begynner på skolen og ikke snakker norsk, har lærevansker og i tillegg, der en lærer skal forholde seg til at omtrent samtlige etniske norske barn ikke lenger finnes i klassen, da blir det ganske frustrerende i lengden. Og nå tenker jeg generelt ved skoler på Østlandet og i de store byene. 

Nei, jeg har ikke påstått at det er ”snillismen” til kvinnelige lærere som har skapt disse psykososiale forholdene og ”utfordringene” vi nå ser. Som dessverre har kommet til gards, og der det ikke finnes løsninger.  Hovedansvaret vil jeg plassere hos udugelige, ansvarsløse, naive, godtroende godfjotter av noen politikere i omtrent samtlige politiske parti. Ja, som sitter med ansvaret for at dette landet snart ikke er til å kjenne igjen. 

Nei, jeg har på ingen måte lagt alt ansvaret på våre kvinnelige lærere. Men dessverre, så heller nesten alle disse damene til venstresiden i norsk politikk, og der de nå har fått den skolepolitikken som AP, SV og Rødt i alle år etterstrebet. Og der disiplin og karakterer var/et fy fy. Men jeg skal gjerne be om forlatelse, dersom en del kvinnelige lærere i Narvik følte seg truffet, grunnet mitt kanskje lite diplomatiske språk!

Men jeg gir meg ikke på det, at den volden som vi ser i dag, den fantes overhode ikke på 60/70 og 80-tallet! Selvfølgelig var det som det alltid har vært, at elever barket sammen og slo ut ei tann på hverandre. Men å gå til direkte ANGREP MED BRUSTEIN, eller spark, slag og spytting på læreren, det var noe som var helt fremmed og uhørt! Helt til disse våre uansvarlige politikere åpnet opp landet for ei ny tid. For nye folkegrupper som hadde helt andre måter å tenke og handle på, enn vi nordmenn. Ikke minst ei tro som trolig skal erstatte kristendommen? Ja, som er kastet ut av både barnehager og barneskoler. Og da må det jo faktisk gå nokså galt av sted, og der de stygge konsekvensene kommer. For jeg skal gjerne gjenta meg sjøl: Den som avviser Gud, han/hun vil få besøk av djevelen!

Ja problemene i dagens norske skole den har vært bagatellisert og forsøkt skjult i mange år. Nå begynner problemene å bli så store at det ikke lenger lar seg gjøre å feie problemene under teppet. Selvfølgelig finnes det folk som fortsatt ønsker å bagatellisere med å si at dette gjelder et lite mindretall. Hvis så er tilfelle, hvorfor bevilger Oslo kommune titalls milliarder av kroner og oppfordrer Staten til også å bevilge milliarder av kroner til østkantskoler? Og der omtrent alt er ute av kontroll. Man klarer ikke å håndtere noen hundre elever blant 17.000 der i sør. Ja der problemet er langt større en her i nord. Men å innrømme og se årsakene, det ønsker verken politikerne eller media som trolig har berøringsangst. Hvor mye har ikke mobbing, trusler og vold eskalert mellom elevene og fram til slike voldelige elever som står bak, har fått mot nok til å opponere eller gå til angrep mot lærerne? Og det får meg til å undres over hvor mye lærere og rektorer ved disse skolene har tolerert dette? Først når problemene tårner seg opp for dem sjøl, så blir bekymringene så store og alvorlige at flere skoler nå rapporterer om eskalering av problemene, slik at de må ha hjelp utenfra. Det er plutselig nå blitt noe som ikke lenger lar seg ordne innafor skolens vegger.

Ingen tvil om at vi lever i en absurd tidsalder. Daglig får vi nye saker mellom sosiale medier og alternativ media som ikke er til å tro hvor sykt dette samfunnet nå er blitt. Kan ikke se annen mulighet enn at det må bli en form for rettsoppgjør etter at samfunnet har rast sammen. En kan ikke lenger bare skylde på dumskap og naivitet. For det er da grenser for hvor dum det går an å bli…  For en skolelærer får etter loven ikke ta på eleven. Mens eleven kan gjøre hva som helst, som å spytte på læreren. Uten reaksjon! Hvor er respekten? Dette tar jo helt av med disse gjengene som må splittes. Eller send dem heim!

Kom til å tenke på noe jeg så skrevet og som den salige Niccolo Machiavelli en gang sa på 1500-tallet, og som helt sikkert fortsatt kan benyttes i skolen; ”Since love and fear can hardly exist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than loved” Noe som lærerne i min tid levde etter!

ANKENES, 12.11.2017  Amund Garfors