Åpent brev angående Hagens kandidatur i Nobelkomiteen

Av Norvald Aasen.

Til Frp: Det er riktig å holde på Carl I. som Frp sin representant til Nobelkomiteen.

Det er klart at dette bråket skyldes navnet og personen Carl I. Hagen, og bare det! Hvorfor ble ikke dette tema da Jagland og Ågot Valle ble valgt inn i komiteen? Dessuten måtte det jo vært noe å sette fokus på da Jagland hadde vært både "statsminister" og utenriksminister og bindingen til det politiske ville vært mer enn tydelig. Det er jo umulig å hevde at Nobelkomiteen ikke skal ha noen politiske bindinger da alle som sitter der, og som har vært valgt inn gjennom årene, kanskje med få unntak?, har kommet fra politiske partier på Stortinget.

Men de er nok redde for at Hagen ville vært et selvstendig medlem i komiteen som ikke ville la seg dra etter nesen i diskusjonene om prisvinnere.

Stortingsflertallet - opposisjonen - viser i denne saken en skammelig smålighet og barnslighet.

Dessuten har denne prisen etter de seneste tiders tildelinger mistet sin verdighet, og som sagt, den er ikke uten politiske bindinger slik den har vært - og er - sammensatt.

Når det nå debatteres om nye retningslinjer skal formes for å utelukke Hagens kandidatur så kan det være grunn til å minne denne hovmodige opposisjonen om at Grunnloven sier at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft. For alt rabalderet startet jo etter at Hagen ble foreslått. Men Hagens fiender finner vel en unnskyldning for sin smålighet også her?

Undertegnede har ingen partitilhørighet til Frp eller andre, men er en røst fra grasroten.

Norvald Aasen,
Indre Åsen, Brekka 115,
6983 Kvammen