Ekte og falske hyrder

Andakt av Spikeren.

Luk 2,15-18 "Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene."

Da hyrdene for 2000 år siden via engler fikk Guds store gledesbudskap om at Messias var født, dro de først ut for å se om det stemte det som englene hadde sagt. Og de ble ikke skuffet: For de fant både Maria og Josef, og det lille barnet som lå i krybben.

Hyrdene ble således de første øyenvitner til det som var skjedd. Dette ble så overveldende for dem at de straks dro inn til Betlehem og fortalte folket i byen om hva de hadde hørt og sett.

Hyrdene ble altså de første som forkynte evangeliet om Guds frelse til offentligheten, og alle som hørte deres budskap, undret seg over det som hyrdene hadde å si.

Dagens "hyrder" ser imidletid ut til å være ganske annerledes:

Tidligere biskop, Gunnar Stålsett, ser ut til å være mer opptatt av å forhindre at budskapet om Messias skal bli spredt når vi leser følgende i abcnyheter: Gunnar Stålsett er kritisk til obligatorisk skolegudstjeneste. Han ser ut til å være kritisk til det som Herren sier i 5 Mos 4,10: "Kall folket sammen! Jeg vil la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg så lenge de lever på jorden, og lære det videre til sine barn."

Tidligere biskop Gunnar Stålsett mener skolegudstjenester bør være frivillig. – "Jul og tvang hører ikke sammen", sier Stålsett. – "Jeg tenker at skolegudstjenester er en veldig god tradisjon, men jeg mener det må være basert på frivillighet."

I såfall må vi nesten spørre hvor "frivilligheten" blir av i en skole som faktisk forbyr kristen forkynnelse? Det går nenlig klart fram av opplæringsloven § 2-4 første ledd at KRLE-faget ikke skal være forkynnende.

En annen moderne "hyrde" - som mener seg å være Guds egen "mellommann" - vil ha oss til å tro at dagens flyktninger er akkurat som Josef og Maria, som måtte rømme fra sine hjem før Jesus ble født. Men dette stemmer jo ikke i det hele tatt med det vi leser i Bibelen! For slik står det i Luk 2,3-5:

"Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn."

Josef og Maria var med andre ord slett ikke flyktninger. De vendte faktisk hjem til den byen som de egentlig kom fra, for å la seg innskrive i manntallet der. Kanskje dagens "flyktninger" og lykkejegere snart burde tenke på å gjøre det samme?

I Jer 50,6 står det  slik: "Mitt folk var som bortkomne sauer; hyrdene deres hadde ført dem vill, på avveier i fjellene. De gikk over fjell og haug og glemte hvor de skulle roe seg." Så la oss heller roe oss med det som vi leser i Bibelen, enn å høre på alle disse som idag kaller seg for "hyrder".

"For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid." (1 Tim 2,5-6)

Spikeren