NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 14. desember 2017

Herr redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum

Ibrahim Mohammed Hassan, pekes ut som ny oljeminister
i utbryterprovinsen Somaliland. Foto: Linkedin
Av Norvald Aasen.

Åpent brev med kopi til PFU og andre.

På Nettavisen den 6.des. 2017 hadde avisen et oppslag der budskapet var, "Nordmann ny oljeminister i Somalia". Ved videre lesning fikk jeg så vite at denne "Nordmannen" var somalisk som hadde vært i Norge.

Hvorfor sprer dere i media slike usannheter?

Man blir da ikke nordmann av at en har vært kort eller lang tid i Norge. En beholder sin etnisitet uansett hvor i verden en besøker eller oppholder seg. Om personen skulle ha norsk statsborgerskap, noe som i disse tider utdeles på billigsalg, så forandrer ikke det denne personens etnisitet.

Navnet nordmenn/nordmann er et etnisk begrep og gjelder et eget folk som har bodd og bygget dette landet, Norge, gjennom tusenvis av år. Les gjerne Ivar Aasens dikt Nordmannen, eller, Mellom bakkar og berg, som den kalles på folkemunne.

Så skulle spørsmålet også være: Kan ikke denne somaliske mannen, som visstnok skal bli oljeminister i Somalia, få lov til å være somalier og få beholde sin etnisitet som han sikkert er stolt av? Må en være nordmann for å være bra nok for dere i media? Ville ikke dette i så fall regnes som rasisme? Jeg tror ikke en nordmann ville bli akseptert som myndighetsperson i Somalia. Vi husker uttrykk som "Somalia for somaliere". Og en nordmann har ikke forutsetninger for å styre hverken Somalia eller andre fjertliggende riker og land! "Våre" ledere gjennom den seneste generasjonen har knapt nok vært i stand til å styre eget land. 

Hva er det dere driver med - og hva er media sin agenda? Kan vi snart begynne å forvente redelighet og sannferdighet fra media, i stedet for at dere driver kampanjer for å provosere og herse med oss nordmenn? Dere vet at vi som er nordmenn ikke har mulighet til å forsvare hverken oss personlig eller vår identitet uten risiko for å havne på glattselle og idømmes straff for "rasisme".

Er det frykten for slike represalier dere spiller på for å få oss til å bøye nakken og godta media sine usannheter og slarv?   

At dere har Kongehuset med dere på kjøret mot oss, Kongens tale i Slottsparken den 1. sept. 2016, gjør ikke deres kampanjer og hets mot oss mere rettferdig.

Minner om at "Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer".

Norvald Aasen,
Indre Åsen, brekka 115,
6983 Kvammen
tel: 57731844