Politisk uredelighet fra Støre, AP og resten av opposisjonen

Vi gjengir her en mail som Norvald Aasen sendte den 4 desember til følgende adressater:

jonas-gahr.store@stortinget.no
marit.arnstad@stortinget.no
per.lundteigen@stortinget.no
trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no
krf.postmottak@stortinget.no
venstre.postmottak@stortinget.no
sv.postmottak@stortinget.no post@slottet.no
olemic.thommessen@stortinget.no
geir.toskedal@stortinget.no

Viser til innslaget på Dagsrevyen i kveld den 4. desember 2017 angående Carl I. Hagen som Frp sin kandidat til Nobelkomiteen.

Under nevnte innslag stod Jonas Gahr Støre frem og representerte sitt eget AP samt SP, SV, Krf og Venstre og fortalte at denne saken ikke handlet om Carl I. Hagen.

Det er utrolig at en politiker som liker å vise seg frem som sannferdig og saklig får seg til for åpen skjerm å fortelle det norske folk en slik skrøne. Vi måtte da være komplett idioter om vi lot noe sånt gå inn som en sannhet! Hvis ikke saken handlet om personen Hagen hvorfor har de ikke tatt denne saken opp før Hagens kandidatur ble kjent? Alle må da forstå at det er Carl I. Hagen som skal diskrediteres.

At Støre får Senterpartiet med på denne heksejakten på personen Carl I. Hagen var ikke forventet, men at han får SV, Krf og Venstre med på kjøret forundrer ikke. Derfra forventes ikke noe bedre.

Jeg minner om at Grunnloven ikke godkjenner at ordninger får tilbakevirkende kraft. Det vi si at når denne partikoalisjonen får vedtatt sitt forslag som de har planlagt, og som de dermed ønsker skal utelukke Hagen som medlem i Nobelkomiteen, så gjør de noe som etter Grunnloven er ulovlig. Hva skjer med oss vanlige borgere om vi gjør noe lovstridig, herr Støre og Co?

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
(Brevet går til ulike nettsteder.)

Den 5 desember får Norvald Aasen følgende svar fra Olemic Thommessen:

Beste Norvald Aasen.

Takk for ditt innspill vedrørende valget på nye medlemmer av Nobelkomiteen.

Saken forventes å bli behandlet fredag førstkommende. For ordens skyld vil jeg også gjøre oppmerksom på at saksbehandlingen her ikke rammes av Grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkning.

Med vennlig hilsen
Olemic Thommessen


Samme dag sender Norvald Aasen følgende svar til Olemic Thommessen:

Hei, og takk for svar.
 

Nei, behandlingen vil nok ikke rammes av Grunnlovens tilbakevirkende kraft, men kan et hastevedtak om lovendring eller regelendring gjøre det? 

I det hele tatt: Hvorfor hastevedtak nå, hvorfor ikke da Jagland og Ågot Valle ble valgt inn? De har jo hatt et hav av tid til å få gjort denne endringen da de viste at en slik sak ville komme engang. men da Hagen ble kandidat da ble det hastevedtak. Hadde kandidaten vært en annen enn Hagen så ville saken aldri oppstått. 

Dette er uredelig spill fra opposisjonen. Det er også umulig å si at komiteen ikke er politisk da der sitter stortingspolitikere og endog ex-statsminister og ex utenriksminister i komiteen. Saken viser uredelighet og et hevtokt mot Hagen! Hverken mer eller mindre! Dette ser alle og enhver som ser saken i et snev av nøytralitet!
 

Norvald Aasen