Støre vs. Hagen i Nobel drama

Av Kurt I Pedersen.
Kystpartiet Hordaland.

Det er med et snev av forbannelse jeg registrerer heksejakten på Carl I Hagen i Nobelkomite saken som verserer i alle media om dagen.

Når vi ser ressursbruken av landets politikere i denne saken der Hagen i praksis er plassert i offentlig gapestokk er det grunn til å spørre hvor medmenneskeligheten til KRF er blitt av og fornuften til de andre sammensvorne har tatt vegen.

Ved tidligere valg av Nobelkomite medlemmer er det ikke tatt hensyn til om de sitter på tinget når de har blitt valgt eller ei, men det har vel sin naturlige forklaring da de alle har tilhørt «riktig side». 

En ting må imidlertid det Norske folk få opp øynene for og det er at når Støre setter i gang denne heksejakten mot Hagen i full offentlighet og med (som vanlig) god hjelp av media, er det lettere og skjønne hvordan den samme Støre var med og få Synnøve Taftø tvangsinnlagt og medisinert til det ugjenkjennelige.

Det er fristende å oppfordre det Norske folk om å reise seg og si at nå er det nok, når Hagen kan pulveriseres i full offentlighet uten at noen løfter en finger da er det et bevis på at de fleste politikerne har sittet alt for lenge. Det er på tide å innføre en Max grense på 10 år på Stortinget.

Støre burde ha tatt signalene fra siste valg der noen påpeker at det er for lite arbeidere i AP og at det var en av grunnene til det dårlige valgresultatet, tror han at han ved å sverte Carl I Hagen vil knytte til seg flere fra grasrota? Støre, dine dager er talte på Stortinget, det kommer Folket til å ta seg av.

Dette er en slik stygg heksejakt at det burde være flere personer uavhengig av parti som burde gå ut og ta avstand fra Støres metoder for neste gang kan det bli deg...

Kurt I Pedersen
Kystpartiet Hordaland.