Flesteparten av sosialturistene er analfabeter!

Av Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI).

For hver ankommet sosialturist jubler systemmedia, finanseksperter, systemindoktrinerte borgere og «politikere». Hver enkelt av disse importmenneskene er en berikelse for næringsliv, kultur og Norge.

Virkeligheten er en annen da majoriteten er analfabeter. Når ble det å være analfabet en berikelse? For over 25 år siden vedtok folkeforræderne i den «norske» regjeringen at sosialturistenes kompetanse skulle kartlegges. 

Dette er en dårlig vits da selv ikke SSB kan vise til en oversikt over hvor mange analfabeter det eksisterer blant de rasefremmede. 

Det offisielle Norge sier at 1 av 4 har ingen eller manglende utdanning, og at dette representerer en utfordring. FMI konkluderer med at dette ikke er en utfordring, men et problem!

Når et norsk barn trenger minst 12 års skolegang for å delta aktivt i arbeidslivet, hvor mange år trenger da en analfabet? Er dette en kulturberikelse som de tåkelagte forfekterne av et multikulturelt Norge indoktrinerer oss med, eller medfører dette på sikt en rekke negative konsekvenser? Eksempelvis er 70 % av somalierne uten jobb på tross av norskopplæring og arbeidsmarkedstiltak. NAV er jo en sikker inntektskilde. Hva koster alle disse rasefremmede importmenneskene oss?

Nok er nok: FMI forlanger en total innvandringsstopp! Norge ut av EØS! En aktiv internering av alle rasefremmede, uten kontaktmuligheter med Det norske samfunn. En repatriering til deres naturlige hjemland og regioner! Hvordan det er praktisk mulig kan du lese her: Israels behandling av sosialturister: Et eksempel til etterfølgelse!

Norge for norske nordmenn!

Folkebevegelsen Mot Innvandring
Tlf. 97706152
Kontaktperson: Bjørnar Røyset