Regjeringen får klarsignal til å slutte seg til ACER


Justisdepartementet mener det er greit å overføre myndighet fra Norge ved norsk tilslutning til EUs energilovverk og deres energibyrå ACER.

I et brev datert 27. februar fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Stortinget, slås det fast at det er forsvarlig i forhold til Grunnlovens bestemmelser mot overføring av makt til organer Norge ikke er med i, å slutte Norge til EUs såkalte tredje energipakke, inkludert deres byrå for samordning av energiregulatorer, ACER.

Han bygger på en utredning fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling av samme dato.

Der vedgår Lovavdelingen at det innebærer «et element av ytterligere myndighetsoverføring» at det skal opprettes en uavhengig reguleringsmyndighet, RME, i Norge, som norske myndigheter ikke får noen innflytelse på.


Arbeiderpartiets Espen Barth Eide reagerer på at regjeringen gir RME mer myndighet enn EU krever.

Ser det som uproblematisk

Men «den beskjæringen av Kongens instruksjonsmyndighet det her er tale om, blir meget beskjeden.», ifølge Lovavdelingen.

Dermed gis klarsignal for norsk tilslutning, uten at regjeringen mener det trengs tre fjerdedels flertall i Stortinget for å overføre ytterligere myndighet til EU gjennom EØS-avtalen.

Les hele saken hos abcnyheter.no.