Ånden og kjærligheten faller aldri bort

Andakt av Kirkehøyden. 

La meg vise til Spikerens andakt "Bare en vinner" fra 3 juni 2018. 

Og la meg fortelle at på en merkelig måte var kristne etter meg til alle tider fra jeg var ung, nesten på alle kontinenter. I en provins i nordre Luzon på Filippinene fikk to mormonere lov å komme hjem til meg tidlig på morgen. I en halv time fikk de kjøre et slags innøvd indoktrineringsprogram, med plansjer "in my face," hvor jeg inni mellom skulle lese utvalgte vers merket med gult, inntil jeg måtte stoppe dem. 

Min "intelligens ble fornærmet," og andre traff meg heller ikke hjemme. Bare Spikeren, for han holdt aldri taler eller prekener, han var mitt bønnesvar, skreddersydd for mine behov og intelligens. Han viste til Ordet, antydet mulige tolkninger, lot det så sto åpent. Og ja, jeg kunne applisere min intelligens, ikke bare følesler, som ofte griper de nyfrelste, noe som gjør dem sårbare for "kristne ledere." 

Ja, selv for min intelligens, som jeg er inne på i den nevnte andakten til Spikeren, den kan bringe mennesker til tro, og være trosstyrkede. Og jeg har hørt om mange som var "mind strong," som har tenkt seg til tro, innsett at det er den eneste mulighet. For alt det andre har ingen evig verdi, fordi: "Du kan ingen ting ta med dig dit du går."

Om noen ikke har kommet til tro, kan de (inkludert de intelligente) lese hva som refereres til; den lille Bibel: 

Joh 3,16 "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Dernest sier du en enkel bønn: "Himmelske Fader, jeg tror på ditt Ord, at alt dette er sant, med hele mitt hjerte sjel og sinn. Og jeg lar herved Jesus bli min Herre og Frelser.  Jeg takker ydmykt og ufortjent for din frelse, nåde og tilgivelse for alle mine synder. Ved din enbårne sønns død på korset, som du bebudet ved så mange profetier. I Jesu navn jeg alltid ber. Amen." (Det er "lovlig" å gjenta den.)

Ja, du er nå frelst, men som Spikeren viste til i sin andakt, er vi mennesker og vi vil ha seire. Vi ønsker alle lykkes med noe - "welcome to the club." Omgivelsens applaus er forførende, også for de frelste og nyfrelste.

Hva skjedde når vi tok imot Jesus? 

Det er beskrevet her: Rom 8,9 "Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til." Vi hører Ham til. 

Tro ubetinget på frelsesbønnen, og tro at Guds Ånd nå bor i deg. 

Tilbake til intelligensen: Med den kan vi se at alt vi før måtte strebe etter gjerne er der fortsatt, men det er alt forgjengelig og dermed illusjoner, som vil synke. For Nohas ark syboliserer Jesus, og vi vil ikke synke.

Alt det andre er bare seire i tid og rom, hvor det skapte utfoldes, som omsider skal rulles sammen som en bokrull (Jes 34,4). Men vi slutter likevel ikke å bruke alt vi har av verdslig- og nyttig kunnskap i tid og rom. Vi trenger kunnskapen av alle praktiske grunner vi kjenner så godt til. Er du en dyktig ingeniør, snekker eller et annet nobelt yrke - forkaster du intet. Tvert i mot. Du vil strebe etter å bli dyktigere i alt du formår i denne verden.

Hva har endret seg? 

Vi tror ikke lenger at vi ER noe av dette, for ingenting av av dette kan du "ta med dig dit du går", men vi forakter det ikke, for også dette har Gud gitt oss. Det er logisk, og ergo har intelligensen stått oss bi. Hver dag kan den fortelle oss hva vi ER og ikke er, når verden distraherer oss. Så lager vi en god frokost, med endog mer innlevelse, så lenge som vi er her. Når Spikeren er hos meg får han en frokost som jeg har fått en masse skryt for. Herlig!

For vi er i Kristi Ånd og vi hører Jesus til. Intelligensen står oss bi, igjen. Kristi Ånd er ikke bare i oss; vi ER den. Ja, vi ER i siste instans Jesus. Vi er ikke alt det "vi var," uansett hvor nyttig det alt er/ var. 

Så hva gjør en kristen eller nykristen når han våkner hver dag?

Det intelligente er ikke å sitte og liste opp alt det du ikke kan og ikke kan "ta med dig dit du går". Nei, du finner tilbake til Kristi Ånd, flere ganger i løpet av dagen (det trenger ikke ta ett minutt en gang, sekunder, endog momentan oppvåkning), og absolutt hver gang du tar kvelden. Kristi Ånd, er "strekkoden" som Jesus vil gjenkjenne under opprykkelsen. 

Her Sylvi Listhaugs aftenbønn, gitt av bestemor:  

"Eg auga mitt no lukkar, til deg Gud i himlen sukkar Å vak no over meg. Lat inkje vondt meg henda, lat synd i frå meg venda, Eg trur og litar trygt på deg. Amen."

Så les et Guds Ord, som har blitt deg kjær, finn nye vers daglig. For her er en hemmelighet: De har alle i seg "dei sanningane" som jeg har vist til ovenfor, og de arbeider for deg døgnet og året rundt. De minner deg på at du er Kristi Ånd, og intet forgjengelig. Ordsp 4,20-23 "Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.

Og du vil merke at Guds Kjærlighet veller opp i hjertet, bokstavelig talt, og selv intelligensen kan fortelle deg det. Dette er hvem Jeg ER, og alt får jeg ta med meg dit jeg går. Det kalles himmel på jord. Si gjerne Fader Vår (som er Guds egne Ord), og en enkel takksigelse til vår kjære Fader som er i Himmelen, og han lar mer Kjærlighet komme.

Glem at du som kristen skal underkaste deg nye lover og regler (den gamle pakt). For Jesus vil ta hånd om alt. Og jeg skal gi to vers som beskriver hva som skjer når Han er "in charge." 

La meg bare først forklare at den "self-control" som nevnes i verset ikke er selvkontroll på den vanlig måten som vi gjerne tenker oss. Den "self-control" det her er snakk om gjør at vi ustanselig holder fokus på den vi ER til evig tid og kontrollerer alt det du ikke er. Inkludert syndelegemet, som ikke får være med dit du går, mens det endog mister grepet her vi er inntil videre. For vi fylles av denne bevisstheten, stadig mer intenst, hver gang vi tar til oss Guds Ord. Vi husker hvem vi ER: 

"The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." - Galatians 5:22-23

Nummereringen lagt til av meg:

1) Kjærligheten er tålmodig, 2) kjærligheten er velvillig, 3) den misunner ikke, 4) den skryter ikke, 5) er ikke hovmodig. 6) Den gjør ikke noe usømmelig, 7) den søker ikke sitt eget, 8) blir ikke oppbrakt 9) og gjemmer ikke på det onde. 10) Den gleder seg ikke over urett, 11) men har sin glede i sannheten. 12) Kjærligheten utholder alt, 13) tror alt, 14) håper alt, 15) tåler alt. 16) Kjærligheten faller aldri bort. (1 Kor 13.4-7.)

AMEN.

Kirkehøyden